Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao SA

W Polsce w bankowości prywatnej obsługuje się osoby, które posiadają co najmniej 1 mln zł płynnych aktywów. Z usługi korzystają najczęściej przedsiębiorcy i menedżerowie, a także gwiazdy sportu oraz rozrywki. Osoby, które nie mają czasu zajmować się swoimi finansami. Prywatna bankowość cały czas ewoluuje, dostosowuje się do przemian politycznych, społecznych, gospodarczych czy technologicznych.

Dzisiejszy pakiet private banking to komplet usług obejmujących prowadzenie prestiżowego konta, korzystanie z usług indywidualnego doradcy, wysoki limit pożyczki, pakiet dodatkowy polegający na udzielaniu pomocy w różnych sytuacjach życiowych w domu i podróży.

Historia usług bankowości prywatnej w Polsce jest stosunkowo krótka – bankowość tego typu istnieje od niecałych 30 lat. W 1997 usługi private bankingu uruchomił Bank Pekao S.A. – początkowowo 25 lat temu w bankowości prywatnej były dostępne lokaty terminowe. Potem powoli zaczęły wchodzić fundusze inwestycyjne. Z biegiem lat oferta się rozszerzyła, doszły produkty strukturyzowane, możliwość zakupu instrumentów na giełdzie. Dalszym krokiem jest doradztwo inwestycyjne czy usługa asset management – mówi Katarzyna Tomaszewska, dyrektor departamentu bankowości prywatnej i usług maklerskich w Banku Pekao SA.

Istotę bankowości prywatnej stanowi przede wszystkim indywidualne podejście do klienta, bogata – „szyta na miarę” – oferta produktowa, która wykracza poza klasyczne produkty i usługi bankowe. Osoby korzystające z bankowości prywatnej mają przydzielonego opiekuna rachunku, do którego zadań należy utrzymanie stałego kontaktu oraz zapewnienie indywidualnej i dyskretnej obsługi. Klienci zwracają uwagę na kompleksowość. Nie patrzymy już tylko na zaspokajanie ich potrzeb przez pryzmat produktów inwestycyjnych, ale również na różne aspekty życia naszych klientów. Pomagamy szukać miejsc w elitarnych szkołach, w zakupie nieruchomości w egzotycznych miejscach. Ważnym tematem jest sukcesja, czyli przekazanie majątków, które zostały utworzone po latach transformacji gospodarczej – przyznaje Katarzyna Tomaszewska.

Prognozy mówią, że w Polsce segment bankowości prywatnej będzie rósł z największą dynamiką w Europie, nawet kilkadziesiąt procent. To efekt szybko rosnącej grupy osób zamożnych. Wpływ na to ma zmiana pokoleniowa i sukcesja w przypadku biznesmenów, którzy zbudowali swoje firmy w ostatnich 30–40 latach. A także skokowy rozwój branży IT i nowych technologii, z której w dużej mierze wywodzą się tzw. nowi zamożni konsumenci.

– Rynek private banking w Polsce mogę określić jako rozwijający się, co znaczy, że instytucje finansowe świadczące usługę indywidualnego doradztwa rozszerzają swoją ofertę wraz ze wzrostem wymagań i oczekiwań klientów oraz zmieniającą się sytuacją rynkową. Biorąc pod uwagę, iż potrzeby klientów są coraz bardziej rozbudowane, rynek rozwija się dynamicznie i dostarcza różnorodnych rozwiązań, reagując także na otoczenie ekonomiczne – mówi Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao SA, odpowiedzialny za Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao SA