Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao SA

Czym się różnią private banking, personal banking i wealth management? Odpowiedź jest prosta. Przede wszystkim zamożnością klientów oraz zakresem oferowanych usług. Odbiorcami bankowości prywatnej są osobyw znacznie lepszej sytuacji materialnej, niż ma to miejsce w przypadku bankowości osobistej. Bankowość prywatna to oferta indywidualna, natomiast bankowość osobista jest ofertą specjalną przygotowaną dla osób posiadających większy zasób gotówki. Usługa zarządzania majątkiem obejmuje nie tylko zarządzanie aktywami płynnymi, jak to jest w przypadku bankowości prywatnej, lecz także aktywami trwałymi, i jest kierowana do ludzi bardzo zamożnych.

Pojęcia bankowość prywatnej i osobistej mają dwie różne definicje. Odbiorcami bankowości prywatnej są osoby w znacznie lepszej sytuacji materialnej, niż ma to miejsce w przypadku bankowości osobistej. W ramach bankowości prywatnej klienci są obsługiwani w sposób zdecydowanie bardziej zindywidualizowany. Obsługa koncentruje się tu głównie na czynnościach doradczych odnośnie do sposobów inwestowania posiadanych przez klienta funduszy. Osoby te powinny posiadać ok. 1 mln zł tak zwanych aktywów płynnych, a ich miesięcznie wpływy przekraczać 10 tys. zł. Natomiast możliwość korzystania z bankowości osobistej mają osoby, których aktywa oscylują w granicach 50 tys. zł, a na konto co miesiąc wpływa w zależności od banku około 5 tys. zł.

Charakterystyczne zarówno w bankowości prywatnej, jak i osobistej jest przydzielanie każdemu klientowi osobistego opiekuna, który jest do jego pełnej dyspozycji. Podstawowym zadaniem opiekuna jest ułatwienie klientowi współpracy z bankiem. W bankowości osobistej wynika to głównie z chęci zapewnienia klientowi wygody, co jest w tym przypadku sprawą podstawową. Na ofertę banku skierowaną do klientów składa się pełny zakres usług świadczonych przez ten bank, który dodatkowo przewiduje możliwość indywidualnego negocjowania określonych warunków. Z kolei w przypadku bankowości prywatnej główna rola opiekuna polega na pełnieniu funkcji doradcy finansowego. Ma on za zadanie pomóc klientowi w pomnażaniu jego majątku, biorąc przy tym pod uwagę potrzeby i oczekiwania klienta oraz wysokość poziomu ryzyka, na jakie dany klient jest w stanie wyrazić zgodę.

Zarządzanie majątkiem to kompleksowa obsługa klienta, która obejmuje nie tylko płynne aktywa majątku, lecz także aktywa trwałe. Jest to zarządzanie całym majątkiem, wraz z majątkiem pozafinansowym. Oznacza to zaspokajanie praktycznie wszystkich potrzeb klientów. Usługa jest niezwykle szeroka i znacznie wykracza poza standardowe usługi bankowe, dlatego też dedykowana jest tylko najzamożniejszym klientom banków.

Specjaliści od wealth management zajmują się kompleksową obsługą klienta. Wealth management, zgodnie z definicją w Encyklopedii zarządzania, obejmuje następujący zakres usług:

- bankowość prywatną (private banking);

- zarządzanie portfelem instrumentów finansowych na zlecenie (asset management) oraz doradztwo inwestycyjne w podobnym zakresie;

- inżynierię finansową i planowanie majątkowe, w tym zwłaszcza podatkowe i spadkowe;

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

- inwestowanie na rynku niepublicznym poprzez fundusze private equity, venture capital i tzw. fundusze alternatywne, w tym hedgingowe;

- planowanie ubezpieczeniowe;

- doradztwo niefinansowe z zakresu obrotu nieruchomościami, inwestycji w dzieła sztuki (tzw. art banking) i inne tzw. inwestycje emocjonalne.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao SA