PPE

Ostatnie tygodnie, żeby zasilić IKE i IKZE

Zostały tygodnie, żeby wykorzystać roczny limit wpłat na indywidualne formy oszczędzania na emeryturę w ...

Emerytura z trzech filarów

Twoja przyszła emerytura może być wypłacana z trzech filarów. Zobacz jak działają 3 filary ...

Jak przenieść oszczędności z PPE do IKE

Wypłata transferowa z PPE do IKE to jedna z możliwości, kiedy zmieniamy miejsce pracy.

Pracodawcy uciekają przed PPK w PPE

Na przełomie lat 2018 i 2019 KNF odnotowała ponadstandardowy wzrost liczby wniosków o wpis ...

Alternatywy dla PPK

Oszczędzanie w ramach programu będą musiały zaoferować swoim pracownikom niemal wszystkie firmy i instytucje. ...

Pracownicze plany kapitałowe w pigułce – cz. II

Tym razem o instytucjach zarządzających, polityce inwestycyjnej oraz możliwościach korzystania ze zgromadzonych środków. Przedstawimy ...

Można już wpłacać na trzeci filar

Od początku roku funkcjonują już nowe limity dla wpłat na IKE, IKZE oraz PPE. ...

PPE i PPK: Jakie fundusze zdefiniowanej daty?

W najnowszym, trzecim już projekcie ustawy o PPK szczegółowo określono zasady polityki inwestycyjnej funduszy ...

Pracodawcy oferujący PPE mogą mieć problem

W pierwotnym projekcie przepisów ustawy o PPK z nowego obowiązku mieli być zwolnieni pracodawcy ...

Nowelizacja PPE – nowe obciążenia dla pracodawców

Nowelizacja ma istotne znaczenie dla wielu pracodawców oraz podmiotów zarządzających i prowadzących dzisiaj PPE.