EP-312039975.jpg

Na początku ubiegłego roku akademickiego Katolicki Uniwersytet Lubelski wraz z Pekao wprowadził legitymację studencką z kartą płatniczą.