EP-310319995.jpg

Placówki Smart Citi Handlowego zostały tak zaprojektowane, aby zachęcić klientów do korzystania z bankowości internetowej