Ostrów Wielkopolski ma się czym chwalić. Niedługo otrzyma blisko 3,5 mln euro w ramach programu „Rozwój lokalny", finansowanego z Funduszy Norweskich. To szansa na ogromny rozwój miasta.

Tak, od początku pierwszej kadencji konsekwentnie i skutecznie modernizujemy miasto. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” to nasz kolejny ambitny projekt, który spotkał się z aprobatą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że jest komplementarny, pomyślany całościowo i spójny oraz pomoże nam zrealizować pewną wizję rozwoju miasta do 2050 r. Po pierwsze będzie to Ostrów Wielkopolski ekologiczny i niezależny energetycznie, po drugie Ostrów Wielkopolski – miasto ekonomiczne, miasto bez barier, miasto prorodzinne, przyjazne, wygodne i bezpieczne do życia i w końcu po trzecie miasto przedsiębiorcze i innowacyjne.

Dzięki temu programowi Ostrów znalazł się w czołówce 29 najlepszych miast w Polsce, które otrzymają wsparcie. Jakie działania zaplanowano w tym projekcie?

To bardzo cieszy. W konkursie udział wzięły te miasta, które były wskazane w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Z 255 miast do konkursu zgłosiło się 212, a spośród nich tylko 54 przeszły do drugiego etapu. Wśród wielu zaplanowanych przez nas działań w ramach projektu „E-Ostrów 2050” mieszczą się: inwestycja w ekologiczne oświetlenie, inwentaryzacja źródeł niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii i budynków pod kątem efektywności energetycznej, zakup kolejnych nowych autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania, a także przygotowanie kolejnych terenów inwestycyjnych. Powstaną również nowe miejsca dla przedszkolaków, system naprowadzania na wolne miejsca parkingowe oraz aplikacje ułatwiające życie lokalnym przedsiębiorcom. To nowoczesne, praktyczne i inkluzywne projekty.

Zespół z Panią Prezydent na czele cechuje duża aktywność w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

Nasz samorząd pozyskał z Unii Europejskiej ponad 200 mln zł od czasu wejścia do Wspólnoty. Do tego dochodzą dziesiątki milionów z funduszy krajowych. Dlatego ani przez moment nie zastanawialiśmy się, czy skorzystać z Funduszy Norweskich. Jesteśmy ambitnym miastem, dlatego musimy poszukiwać ambitnych rozwiązań.

Takim bardzo ambitnym projektem jest przede wszystkim Ostrowski Ekspres Inwestycyjny, który ruszył dla Ostrowa.

Tak, to ogromna szansa na rozwój naszego miasta. Ostrów Wielkopolski jest pierwszym miastem w Polsce poniżej 100 tys. mieszkańców, z którym Europejski Bank Inwestycyjny rozpoczął współpracę. Przed nami Wielki Program Rozwoju Miasta do 2023 r. na 250  mln zł, z czego środki zewnętrzne z EBI stanowią 110  mln zł. Pieniądze te zostaną w całości przekazane na inwestycje w mieście. Decyzję EBI poprzedziły wizyty studyjne, dogłębna analiza finansów miasta i kierunków dotychczasowych inwestycji. Finansowanie jest dla miasta atrakcyjne i bardzo korzystnie oprocentowane oraz rozłożone w czasie. Łączne oprocentowanie nie przekroczy 1%, a spłata rozłożona została do 2045 r. Jest to najtańsza forma finansowania zadań inwestycyjnych i – co ważne – całkowicie bezpieczna dla miasta.

Jakie zadania zostały przewidziane w tym projekcie?

Ostrowski Ekspres Inwestycyjny to aż 100 zadań inwestycyjnych. W ramach Wielkiego Programu Rozwoju Miasta do 2023 r. zrealizowane zostaną inwestycje edukacyjno-opiekuńcze, inwestycje społeczne, budowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych, inwestycje ekologiczne, sportowe i rekreacyjne, rewitalizacja przestrzeni miejskiej oraz budowa parku wodnego.

Wśród 100 zadań Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego znajdują się m.in. Północny Odcinek Ramy Komunikacyjnej, kompleksowa modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, kolejny dom dla seniorów, program budowy mieszkań „Integracja międzypokoleniowa”, który przewiduje budowę wielorodzinnych budynków mieszkaniowych dla rodzin z dziećmi oraz osób w wieku 65+. Założeniem jest integracja międzypokoleniowa, wzajemne wsparcie i współpraca w codziennym funkcjonowaniu oraz wzajemna opieka. W ramach Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego planujemy również budowę Ostrowskiego Parku Wodnego.

Proces inwestycyjny rozpoczęła modernizacja budynku na potrzeby kolejnego Dziennego Domu Seniora oraz budowa nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz żłobkiem, tworzonego w technologii budownictwa pasywnego, czyli maksymalnie energooszczędnego. Jeszcze „chwila” i ruszymy z budową kolejnego nowoczesnego przedszkola. Inwestujemy zarówno w dobro najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców naszego miasta. Różni ich wiek, ale jedni i drudzy zasługują na jak najlepsze warunki opieki ze strony samorządu miasta.

Ostrów jest bardzo innowacyjnym miastem, a wieloma projektami wdrożonymi przez Panią i Pani Zespół zainteresowane są inne miasta, np. Ostrowskim Rynkiem Energetycznym.

Celem nadrzędnym Ostrowa Wielkopolskiego jest stworzenie miasta „samowystarczalnego energetycznie”, czyli maksymalizacja produkcji własnej energii ze źródeł niekonwencjonalnych w obrębie klastra energetycznego. Ostrowski Rynek Energetyczny to inwestycja we flotę niskoemisyjnego transportu zbiorowego, zasilanego lokalną energią pozyskiwaną w procesie kogeneracji ze spalania biomasy drzewnej. Budujemy infrastrukturę elektroenergetyczną (źródła produkcji energii, sieci elektroenergetyczne, magazyny energii, stacje ładowania samochodów). Samodzielnie kupujemy i obracamy energią dla miejskich obiektów. Nasze miejskie autobusy elektryczne ładowane są za pomocą „zielonej energii” produkowanej lokalnie w procesie kogeneracji ze spalania biomasy drzewnej. To jedyny tego typu system w Polsce, stworzony dzięki współpracy spółek komunalnych. Realizacja tego zadania przynosi miastu blisko milion złotych oszczędności rocznie.

Beata Klimek, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Beata Klimek, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

A teraz wielkie otwarcie Areny Ostrów, na którą ostrowianie czekali bardzo długo.

Tak, bardzo się cieszę i jestem dumna, że udało się nam zrealizować ten wielki projekt. Otwarcie Areny Ostrów świętować będziemy przez trzy dni. Pierwszy dzień będzie muzyczno-widowiskowym show z pokazem laserowym, pirotechniką sceniczną, występem grupy tanecznej oraz muzycznym popisem duetu Mavi & Aretha, skrzypaczki i saksofonistki. Pierwszy dzień w szczególności przeznaczony jest dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Zaproszenia na to wydarzenie otrzymali m.in. przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, które działają na terenie naszego miasta. To uhonorowanie ostrowian, którzy pracują na rzecz naszej Małej Ojczyzny i angażują się w publiczne sprawy Ostrowa Wielkopolskiego. Dzień drugi to spotkanie ze znakomitym wokalistą Kubą Badachem. To będzie niezwykły koncert, jakich niewiele zostało zagranych do tej pory i jakich nie gra się na co dzień. Będzie to występ w pełnym składzie zespołu Kuby Badacha z Orkiestrą Kameralną l'Autunno.

To orkiestra, która współpracowała m.in. z Jose Carrerasem, Andrea Bocellim czy Montserrat Cabballe. Koncert poświęcony będzie pamięci Andrzeja Zauchy w 30. rocznicę jego tragicznej śmierci. A to przecież jeden z najwybitniejszych i najbardziej naturalnych artystów polskiej sceny muzycznej. Zwieńczeniem będzie dzień trzeci, w którym jako Mistrz Polski w koszykówce będziemy rozpoczynać nowy sezon. W inauguracyjnym meczu zagramy z odwiecznym rywalem WKS Śląskiem Wrocław, aktualnym brązowym medalistą Mistrzostw Polski. To będzie idealny moment, aby w pięknej i szczęśliwej dla nas Arenie otworzyć nowy sezon. Serdecznie zapraszam na otwarcie Areny Ostrów! https://arenaostrow.pl

Rozmawiała DMJ

Materiał Partnera