AR-305319904.jpg

Polisę posagową może wykupić na rzecz dziecka jedno z rodziców, ale także inna osoba