EP-302039842.jpg

Największe TFI są w grupach kapitałowych PKO BP i Pekao SA