W Polsce takie inwestowanie nie jest jeszcze doceniane

ESG - inwestowanie zrównoważone
ESG - inwestowanie zrównoważone
Adobe Stock

Już około 25 proc. wszystkich inwestycji na rynku kapitałowym w skali globalnej i niemal połowa w Europie jest zgodnych z ideą zrównoważonego inwestowania.

Inwestowanie zrównoważone to strategia inwestowania, w której kryteria niefinansowe ESG (Environmental, Social, Governance) zyskują przewagę nad czynnikami wyłącznie finansowymi. Nie oznacza to rezygnacji z zysku na rzecz działalności dobroczynnej, ale wychodzenie poza najbliższy horyzont i reagowanie na to, co dzieje się na świecie.

Warto sprawdzić: Czy zarobimy na akcjach poturbowanych przez koronawirusa

Liderem jest Europa

Czynniki środowiskowe, społeczne oraz dotyczące ładu korporacyjnego będą coraz częściej brane pod uwagę przez profesjonalnych inwestorów nie tylko z powodu regulacji, które wymuszą określone działania na emitentach i zarządzających aktywami, lecz również ze względu na rosnącą świadomość i presję indywidualnych inwestorów. Takie wnioski płyną z raportu „Rynek ESG ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk klimatycznych. Wstęp do dyskusji”, opracowanego przez Investhink – think tank promujący wiedzę o rynkach kapitałowych i racjonalnym inwestowaniu. Raport pokazuje, jak bardzo rozwinęły się inwestycje zgodne z duchem ESG. Na świecie już około 25 proc. inwestycji na rynku kapitałowym stanowią inwestycje zgodne z duchem ESG, a w Europie jest to aż 50 proc. Z kolei dynamika wzrostu takich inwestycji jest największa w USA, gdzie wynosi około 30–40 proc. rocznie. W ujęciu nominalnym, oznacza to od około dziesięciu do kilkunastu miliardów USD kapitału napływającego co kwartał na inwestycje zgodne z zasadami etycznego inwestowania.

Inwestowanie odpowiedzialne przestało być modą z dwóch powodów. Po pierwsze, Unia Europejska do 2050 r. chce stworzyć gospodarkę zeroemisyjną i w związku z tym wymaga od emitentów papierów wartościowych, aby raportowali np. swój ślad węglowy. Drugi powód to oczekiwania inwestorów, w tym indywidualnych. Znaczna część aktywów, która jest obecnie w zarządzaniu instytucji finansowych, przechodzi stopniowo w ręce pokolenia milenialsów, którzy są świadomi globalnego ocieplania oraz potrzeby masowej reakcji na zmiany klimatu – tłumaczy Paweł Chylewski z Investhink, współautor raportu.

Warto sprawdzić: Dobry zarobek na monetach. Są świetną lokatą kapitału

W Polsce etyczne inwestowanie nie jest jeszcze doceniane, raporty ESG są traktowane przez inwestorów jako zbędny dodatek, ale od zmian nie da się uciec.

Uregulowane inwestowanie

Unia Europejska pracuje nad regulacjami, które przyczynią się do dalszego wzrostu popularności inwestycji zgodnych z ESG. Będą to m.in. ujednolicone kryteria, które pozwolą uznać inwestycje za zgodne z koncepcją ESG. Do tego dojdzie konieczność raportowania ryzyk w tym obszarze w ramach procesu inwestycyjnego – konieczne będzie wskazanie, w jaki sposób te ryzyka mogą wpłynąć na stopę zwrotu z produktu inwestycyjnego. Regulacje będą miały również wpływ na samych doradców inwestycyjnych, którzy w tzw. ankietach MiFID będą musieli uwzględniać ten dodatkowy obszar. Tworzone będą również nowe benchmarki, które ułatwią śledzenie stóp zwrotu z inwestycji zgodnych z ESG. – Spółki, które nie będą uwzględniały czynników ESG w swoich strategiach biznesowych lub też nie będą tego odpowiednio raportowały, mogą trafiać na listy obserwacyjne globalnych funduszy inwestycyjnych, tak zwane watch list, przez co mogą być pomijane w ich decyzjach inwestycyjnych – informuje Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Nie bez przyczyny etyczne inwestowanie zaczęło się upowszechniać po kryzysie finansowym w 2008 r. Do osiągnięcia długoterminowych celi inwestycyjnych konieczne są stabilne, odporne na zawirowania portfele.

– W naszym przekonaniu, portfele budowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju mogą zapewnić inwestorom lepsze, dostosowane do ryzyka, stopy zwrotu. A wraz z rosnącym wpływem czynników ESG na osiągane stopy zwrotu, takie podejście do inwestycji będzie mieć fundamentalne znaczenie dla portfeli naszych klientów w przyszłości – wskazuje Ewa Jackson, BlackRock Sustainable Investing Director. Jak podkreśla Paweł Chylewski, ubiegły rok był przełomowy dla wzrostu popularności inwestycji zgodnych z ideą ESG. Nie tylko ze względu na powszechny wzrost świadomości dotyczący globalnego ocieplenia czy też z powodu masowych strajków klimatycznych.

– Byliśmy świadkami pierwszego znaczącego bankructwa spowodowanego ociepleniem klimatu. Firma Pacific Gas & Electric Company ogłosiła upadłość z uwagi na skalę odszkodowań, jaką musiała wypłacić po serii pożarów, do których przyczyniła się długotrwała susza i silne wiatry. W efekcie inwestorzy stracili około 20 miliardów dolarów, gdy notowania akcji spółki spadły o 85 proc. – mówi Paweł Chylewski.

Warto sprawdzić: Czy opłaca się szybko sprzedać akcje po debiucie spółki

Rok 2020 ze względu na pandemię jest dobrym testem dla różnych strategii inwestycyjnych. Inwestowanie ESG okazało się zaskakująco odporne na zawirowania rynkowe. Nawet w marcu, najgorszym miesiącu dla rynków finansowych od dekad, tego typu strategie notowały napływy, co pokazuje siłę tego trendu – uważają autorzy raportu.

Mogą Ci się również spodobać

Na początek TFI, później samodzielny wybór

Rok 2017 zdecydowanie należy do rynku akcji. Jest jednak grupa inwestorów, dla której lokowanie ...

Fundusze akcji nie zawiodły inwestorów

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych z ostatniego roku, pięciu lat i dziesięciu lat. W ciągu ...

Dobre zróżnicowanie portfela to podstawa

Dywersyfikacja zapewnia większe bezpieczeństwo i szansę na zyski. Nigdy nie należy wkładać wszystkich jajek ...