EP-302269946.jpg

Indeksy giełdowe na razie pną się w górę