EP-310129853.jpg

Przesuwanie oszczędności z obligacji skarbowych do akcji