EP-301119836.jpg

Najwięcej wpłat klientów detalicznych od 2007 r.