EP-311299886.jpg

Oprocentowanie depozytów złotowych i kredytów w ROR (w skali roku)