Te spółki poprawiają wyniki od lat. Inwestorzy im ufają

Poprawiające się wyniki w większości przypadków znajdują odzwierciedlenie w kursie akcji
Poprawiające się wyniki w większości przypadków znajdują odzwierciedlenie w kursie akcji
Fotorzepa, Grzegorz Psujek

Giełdowe spółki wyróżniające się systematyczną poprawą zysków mogą być atrakcyjną propozycją do portfela, pod warunkiem że dobra passa w wynikach zostanie podtrzymana.

Spośród firm notowanych na warszawskiej giełdzie można wyłonić wąskie grono spółek, które mogą się pochwalić kilkuletnim trendem rosnących zysków. Stabilność osiąganych rezultatów powoduje, że w oczach inwestorów firmy te są bardziej przewidywalne. Dlatego systematyczna poprawa zysków jest często nagradzana przez rynek.

– Stabilność wzrostu zysków spółki jest czymś pożądanym przez inwestorów instytucjonalnych, gdyż łatwiej wtedy planować zarządzanie wynikiem prowadzonego funduszu. Spółki, które poprawiają zyski, osiągają pewną premię w wycenie w stosunku do innych podmiotów z branży, których rezultaty są mniej stabilne. Wynika to z modelu wyceny zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w którym im wyższe prognozowane zyski w przyszłości, tym wyższa jest bieżąca wartość przedsiębiorstwa. Podobnie sprawa ma się z prognozowanymi wskaźnikami wyceny, jak np. c/z. Im wyższy zysk, tym powinna być wyższa cena akcji przy jakimś założonym optymalnym poziomie wskaźnika dla spółki – wskazuje Mateusz Namysł, analityk DM mBanku.

Warto sprawdzić: Spółki, których kursy ciągle rosną. Rekordowe wyceny

Jest potencjał do kontynuacji poprawy

Jedną z najbardziej przewidywalnych spółek, jeśli chodzi o raportowane wyniki finansowe, jest Dino Polska. Właściciel sieci supermarketów w imponującym tempie poprawia zyski, co jest efektem rozwoju organicznego i wzrostu tzw. sprzedaży porównywalnej w sklepach. – Spodziewamy się, że cel otwarcia przez spółkę 1200 sklepów do końca 2020 r. powinien być łatwy do zrealizowania już w 2019 r. – uważa Jakub Viscardi, analityk DM BOŚ. Co istotne, Dino z powodzeniem radzi sobie z presją wzrostu kosztów. – Marża na sprzedaży wzrosła do 24,2 proc. w 2018 r. z 22 proc. w 2014 r. W naszej opinii ten trend powinien być kontynuowany w następnych latach głównie poprzez poprawę warunków zakupu od dostawców – uważa ekspert.

Wzrost skali działalności, wspomagany udanymi zagranicznymi przejęciami, powinien zapewnić dalszy wzrost wyników producenta przyczep i naczep Wieltonu. – Największym wyzwaniem w 2019 r. będzie poprawa efektywności wyrażona wysokością marży, która spadła po akwizycji i konsolidacji brytyjskiej spółki Lawrence David. Dodatkowo, zgodnie z wypowiedziami zarządu Wieltonu, w tym roku może dojść do lekkiej „zadyszki” w zamówieniach, która może w niedalekiej perspektywie jednego–dwóch kwartałów wystąpić, co niekorzystnie przełoży się na wolumeny. Pozytywnie za to na wynikach może się odbić zmieniony nieco model działania – spółka będzie także produkować na potrzeby grupy, przede wszystkim będzie to produkcja podwozi dla brytyjskiego LD, co mogłoby w pewnym stopniu zrekompensować spadek zamówień – uważa Tomasz Mazurek, analityk BM BNP Paribas.

– Sądząc po reakcji, ceny akcji od czasu publikacji wyników za IV kwartał inwestorzy zdyskontowali już, przynajmniej w części oznaki spowolnienia na rynku, na którym operuje Wielton. W długim terminie jesteśmy pozytywnie nastawieni do spółki, biorąc pod uwagę perspektywy poprawy rentowności przejmowanych w ostatnich latach podmiotów oraz efekty realizowanych inwestycji – podkreśla ekspert.

PBKM i VRG

Ekspansja na nowe rynki ma pozytywne przełożenie na wyniki Polskiego Banku Komórek Macierzystych, które od kilku lat stabilnie rosną. Motorem ich dalszej poprawy będą dokonane i planowane przejęcia, które umocnią pozycję spółki na europejskim rynku.

– W prognozach zakładamy kontynuację pozytywnej dynamiki przychodów, które w kontekście osiąganych wyników będą obciążone kosztem realizowanych akwizycji (zakładamy kilkuprocentowy wzrost wyników w 2019 r.). Czynnikiem stymulującym poprawę wyników mogą być zrealizowane (Portugalia i Hiszpania) oraz kolejne akwizycje banków komórek macierzystych. Aspektem, który na chwilę obecną jest słabo wyceniony przez rynek, jest działalność naukowa spółki, w tym realizowane projekty konsorcjalne – wskazuje Katarzyna Kosiorek, analityk Trigon DM.

Szanse na kontynuację pozytywnego trendu w wynikach ma VRG (dawna Vistula). W tym roku spółka ma potencjał do dwucyfrowej poprawy zysków w wyniku efektów synergii po połączeniu z Bytomiem. – W I kwartale bieżącego roku spodziewamy się lekkiej zadyszki w wynikach spółki. Może to wynikać ze słabszej rok do roku sprzedaży Bytomia w marcu i braku wzrostu sprzedaży w części odzieżowej Vistuli mimo większej powierzchni handlowej. Kolejne kwartały powinny przynieść poprawę i spodziewamy się, że w całym roku wyniki będę lepsze od tych z ubiegłego roku – przewiduje Sylwia Jaśkiewicz, analityk DM BOŚ. – Motorami zwyżki będą na pewno wzrost powierzchni handlowej, rozwój sprzedaży przez internet, synergie na poziomie przychodowym i kosztowym, a w dłuższym horyzoncie czasu zmiana miejsc zaopatrzenia – argumentuje Jaśkiewicz.

Pozytywny trend w wynikach zagrożony

Do systematycznej poprawy wyników w ostatnich latach przyzwyczaił inwestorów windykacyjny Kruk. Oczekiwania zarządu na 2019 rok zakładają około 10-proc. wzrost zysku netto. Zdaniem Mateusza Krupy, analityka Erste Securities, realizacja tego celu nie będzie łatwa.

– W 2018 r. spółka osiągnęła około 330 mln zł zysku netto, z czego prawie 100 mln zł stanowiły pozytywne rewaluacje. Kruk wciąż powinien mieć na bilansie zapas do rozpoznawania pozytywnych rewaluacji w Polsce i Rumunii, natomiast największym znakiem zapytania są Włochy. Zarząd na ostatniej konferencji wynikowej poinformował, że księgowy plan spłat we Włoszech w roku 2019 stanowi około dwukrotność spłat z 2018 r., więc baza do potencjalnego odchylenia rzeczywistych spłat od księgowych powinna istotnie wzrosnąć. Nasze prognozy zakładają wzrost zysku w 2019 r. zgodnie z zapowiedziami spółki, jednak widzimy ryzyko w szczególności negatywnego odchylenia od tej prognozy – zwraca uwagę ekspert.

Równocześnie dostrzega istotne ryzyko pogorszenia się wyników spółki w kolejnych latach. – Jeżeli sytuacja makroekonomiczna istotnie się nie pogorszy, a obecne trendy zostaną zachowane, trudno będzie windykatorom realizować porównywalne do historycznych stopy zwrotu na inwestycjach w portfele wierzytelności. Według nas nie jest to uwzględnione w obecnej wycenie rynkowej spółki, dlatego rekomendujemy sprzedaż jej akcji. W naszej opinii cel strategiczny firmy w postaci 700 mln zł zysku netto w 2024 r. jest zbyt optymistyczny – podkreśla Krupa.

Warto sprawdzić: Te spółki to elita rynku. Wzrost i dywidenda w pakiecie

Dom Development

Stabilnym wzrostem wyników może się pochwalić Dom Development. – Ostatnie pięć lat to dla tego dewelopera bardzo dobry okres, a wynik netto każdego roku poprawiał się. Spółka osiągnęła skalę działalności pozwalającą na wypracowanie dwukrotnie wyższych przychodów niż w szczycie poprzedniej hossy 2007–2008 – zauważa Dominik Niszcz, analityk Raiffeisena.

W kolejnych latach deweloperowi będzie trudniej o kontynuację wzrostu zysku. – Konkurencja w sektorze rośnie. Coraz więcej spółek stara się wykorzystywać ponadprzeciętne marże i zwiększać działalność, a wzrost cen mieszkań wyhamował. Pozytywne zaskoczenie, jeśli chodzi o popyt na mieszkania, i szybsze podwyżki cen skutkowałyby znacznie wyższym zyskiem u deweloperów, ale jest to scenariusz optymistyczny.

W kolejnych latach można liczyć raczej na stabilizację wyników na wysokim poziomie. Scenariusz pogorszenia marż u deweloperów jest bardzo prawdopodobny, trudniej jednak na dziś wskazać, jak szybko to nastąpi – uważa.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Eksperci polecają rynki wschodzące

Hossa się skończy, gdy zacznie rosnąć inflacja. Tegoroczne stopy zwrotu funduszy opartych na różnych ...

Gdzie szukać wysokich odsetek

Depozyty trzymiesięczne należą do najwyżej oprocentowanych na rynku. Niestety, większość atrakcyjnych ofert to promocje ...

Wysoka stopa zwrotu bez misiów w portfelu? To możliwe

W minionych latach PKO Akcji Plus cieszył się zainteresowaniem inwestorów dzięki powtarzalności konkurencyjnych wyników. ...