Najlepsze fundusze inwestycyjne. Ranking „Rz” 2019

Ranking funduszy inwestycyjnych 2019. Obecnie tylko fundusze obligacji budzą zainteresowanie klientów
Ranking funduszy inwestycyjnych 2019. Obecnie tylko fundusze obligacji budzą zainteresowanie klientów
Adobe Stock

Najlepszym TFI w rankingu „Rzeczpospolitej” została firma, która zwyciężała także w poprzednich latach. Na kolejnych miejscach doszło jednak do wielu przetasowań.

W ciągu poprzednich 12 miesięcy, które są podstawą tegorocznego rankingu funduszy inwestycyjnych „Rzeczpospolitej”, w branży TFI zmieniło się prawie wszystko.

Warto sprawdzić: Najlepsze fundusze inwestycyjne 2020. Ranking TFI

Końcówka 2018 r. była naprawdę ciężka. W kilku TFI skala problemu z wycofywaniem pieniędzy przez klientów, będącego echem sprawy GetBacku, jesienią mocno wzrosła. Do tego doszła silna korekta na rynkach akcji, która dodatkowo pogrążyła wyniki funduszy inwestycyjnych. Przypomnijmy, że tylko co czwarty fundusz oferowany do szerokiego grona klientów miał w 2018 r. wynik nad kreską. Tyle, jeśli chodzi o wyniki i sprzedaż, jednak warto jeszcze wspomnieć, że w grudniu ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała swoje stanowisko w sprawie tzw. zachęt.

Dokument ten całkowicie zmienił sposób rozliczania się z dystrybucji funduszy między TFI a pośrednikami. Od tamtej pory pośrednicy zobowiązani są do świadczenia usług podnoszących jakość obsługi klientów i dopiero na tej podstawie mogą oczekiwać od TFI zwrotu kosztów. Pewne niejasności, jakie wprowadziły te zmiany, skutkowały tym, że część firm zawiesiła współpracę, czekając na jaśniejsze wskazówki od KNF, co mogło wpływać na łączną sprzedaż funduszy w tym roku. Kilka tygodni temu KNF przedstawiła jaśniejsze wytyczne co do tego, jak rozliczać się powinni między sobą TFI i dystrybutorzy funduszy. Co ciekawe, niewykluczone, że niebawem znów będziemy mieli zmiany w tej kwestii.

Zarówno TFI, jak i dystrybutorzy opracowują zasady współpracy na podstawie rozwiązań znanych z Europy Zachodniej. Wracając zaś do tegorocznego zainteresowania klientów funduszami, to w pierwszych miesiącach 2019 r. działo się właściwie to, co i w roku poprzednim. Klienci w tym roku głównie stawiają na fundusze dłużne, a pieniądze do tych strategii trafiają z funduszy bardziej ryzykownych. Jeśli chodzi zaś o wyniki rankingu funduszy inwestycyjnych, to niespodzianki nie ma tylko na czele. Po raz kolejny zwycięzcą, czyli najlepszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, okazało się Investors TFI. Fundusze tego towarzystwa najbardziej pozytywnie wyróżniają się na tle grup porównawczych w bardziej ryzykownych strategiach.

Dużo punktów Investors TFI przyniosły m.in. fundusze akcji zagranicznych, polskich oraz mieszane. Drugie miejsce zajęło TFI PZU i jest to spory awans, ponieważ przed rokiem TFI PZU nawet nie dostało się do pierwszej dziesiątki towarzystw. TFI PZU, m.in. dzięki niedawno uruchomionym funduszom indeksowym, zyskuje na tle konkurencji w grupach funduszy obligacji. Dużo punktów przyniosły wyniki funduszy polskich obligacji skarbowych, ale także zagranicznych, jednak łączny wynik TFI PZU podbiły fundusze obligacji zagranicznych. Również w tej grupie sporo punktów nazbierało Pekao TFI, natomiast fundusze tego towarzystwa wyróżniały się jeszcze mocniej w grupie strategii mieszanych. Pekao TFI w poprzednim roku uplasowało się na ósmym miejscu w tabeli TFI, więc tu także mamy duży postęp. Także kolejne dwa towarzystwa, czyli Generali Investments TFI i NN Investment Partners TFI, poprawiły swoje pozycje w porównaniu z rankingiem sprzed roku. Tym razem w pierwszej dziesiątce znalazły się aż cztery TFI, które przed rokiem nie zmieściły się do rankingu.

ranking funduszy inwestycyjnych
Ranking funduszy inwestycyjnych „Rz” 2019. Najlepsze TFI

Ranking funduszy inwestycyjnych 2019

Jak wynika z tegorocznego rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych, choć zwycięzcą ponownie jest ta sama firma, czyli Investors TFI, konkurencja jest coraz bardziej wyrównana. Przed rokiem Investors TFI pozostawiło peleton daleko za sobą. Pozostałe towarzystwa mogły walczyć najwyżej o drugie miejsce. Jednak ostatnie miesiące mocno sprzyjały funduszom obligacji i stąd w rankingu doszło do wielu zmian. Przewaga zwycięzcy nad drugim TFI PZU sięga w tym roku tylko 10 pkt. Z kolei trzecie Pekao TFI zdobyło zaledwie jeden punkt mniej niż TFI PZU. Rywalizacja była jeszcze bardziej zacięta tuż za podium. Czwarte miejsce przypadło Generali Investments, którego fundusze zdobyły 42 pkt w naszej skali.

Zaledwie jedno oczko mniej, co pozwoliło na piąte miejsce, wywalczyły dwa towarzystwa: NN Investment Partners TFI oraz Skarbiec TFI. Dla Skarbca TFI, który w ubiegłorocznym rankingu zajął miejsce drugie, ostatnie tygodnie były dość pechowe, bowiem przyniosły mocną przecenę akcji spółek nowoczesnych technologii. Skarbiec TFI ma również w tym roku problemy z przekonaniem do siebie niektórych klientów, co powoduje przewagę umorzeń nad wpłatami do funduszy. Oczywiście fundusze akcji zagranicznych przyniosły Skarbcowi TFI w naszym rankingu sporo punktów, lecz głównie za dłuższe okresy. Podobnie w dłuższych okresach solidnie na tle konkurencji wypadły fundusze obligacji tego TFI. Kilka oczek spadł także Santander TFI. Fundusze tego towarzystwa pojawiły się w czołówce zestawienia grup akcji polskich, a także akcji zagranicznych.

W porównaniu z pierwszą dziesiątką z poprzedniego roku tym razem w grupie tej nie znaleźli się PKO TFI, Ipopema TFI, AXA TFI oraz AgioFunds TFI. W czołówce zagościły z kolei TFI PZU, Noble Funds TFI, Aviva Investors Poland TFI i Rockbridge TFI.

ranking funduszy inwestycyjnych
Jak dotąd ten rok mija nam pod znakiem hossy obligacji skarbowych, która ma miejsce niemal na całym świecie, w tym w Polsce. Fot. Adobe Stock

Warto sprawdzić: Fundusze inwestujące w złoto przynoszą kokosy. Średnio 39 proc.

Dość podobny rok

Jak dotąd ten rok mija nam pod znakiem hossy obligacji skarbowych, która ma miejsce niemal na całym świecie, w tym w Polsce. Za sprawą silnych zniżek rentowności obligacji skarbowych fundusze dłużne notują w tym roku solidne wyniki, przekraczające nawet 5 proc. w Polsce. Jeśli chodzi zaś o fundusze dłużne zagraniczne, zdarza się, że wyniki za ostatnie miesiące są nawet dwucyfrowe.

Oczywiście dotyczy to rynków wschodzących. Obligacje rynków rozwiniętych również dały zarobić, ale nieco mniej. Przez kilka miesięcy tego roku dużą uwagę inwestorów przykuwało złoto.

Za sprawą zwyżek surowca zyskiwała szczególnie jedna strategia, oferowana przez Pekao TFI. Licząc od początku roku fundusz ten jest obecnie numerem jeden. W czołówce pozostaje również fundusz akcji zagranicznych, zarządzany przez Skarbiec TFI. W zasadzie ten rok pod względem wyników funduszy przypomina ubiegły z wyjątkiem funduszy surowców, jednak jest to bardzo wąska grupa. Znów jeśli gdzieś szukać zysków, to przede wszystkim w akcjach rynków rozwiniętych. Oczywiście istotnie lepiej wygląda sytuacja strategii inwestujących w obligacje skarbowe.

Co ciekawe, licząc 12 miesięcy wstecz od końca września, tuż za funduszami metali szlachetnych w zestawieniu są fundusze akcji tureckich. W ich przypadku zmienność jest wyjątkowo wysoka. W jeszcze dłuższym okresie, czyli np. trzech lat, wynik jest już grubo pod kreską. Co ciekawe, nie tak dawno Santander TFI zdecydowało o przekształceniu strategii funduszu akcji tureckich co oznacza, że w grupie tej będą oferty już tylko dwóch towarzystw.

Tylko te dwie powyższe grupy wypracowały w 12 miesięcy dwucyfrowe stopy zwrotu. Z pozostałych najlepsze średnie wyniki mają fundusze dłużne: polskich obligacji długoterminowych oraz globalne uniwersalne. W obu tych grupach średnie wyniki przekroczyły 5 proc. W horyzoncie trzyletnim solidne wyniki prezentują z kolei fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych, akcji amerykańskich oraz akcji europejskich rynków rozwiniętych. Fundusze akcji polskich w tym okresie należą do najsłabszych.

Najlepsze fundusze inwestycyjne – klienci wciąż stawiają na fundusze dłużne

Od miesięcy niezmiennie klienci wycofują pieniądze z bardziej ryzykownych strategii i najczęściej przenoszą je do funduszy obligacji. Od początku tego roku grupy funduszy akcji (polskich i zagranicznych łącznie) oraz absolutnej stopy zwrotu notowały w każdym miesiącu więcej umorzeń niż wpłat. Niewiele lepiej wygląda sytuacja funduszy mieszanych. Z kolei strategie inwestujące w obligacje pozyskały od początku roku blisko 3,5 mld zł netto. Spośród TFI klienci najwięcej nowych środków wpłacają w tym roku do NN Investment Partners TFI, choć dość dynamicznie rosną w tym roku również aktywa BNP Paribas TFI czy Aliora TFI.

Warto sprawdzić: Fundusze zamknięte nie dają oczekiwanych zysków

Opinia dla „rzeczpospolita”

Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU, szef Projektu Emerytura w Grupie PZU

Ostatni rok w obszarze inwestycji w Grupie PZU to rok, w którym pokazujemy swoją siłę i doświadczenie w zarządzaniu powierzonymi środkami. Warto wskazać kilka projektów, z których możemy być dumni.

Sukcesem na rynku funduszy jest platforma inPZU, uruchomiona jesienią 2018. Mija rok od jej uruchomienia, dlatego najlepszym podsumowaniem będzie kilka danych.

Zebraliśmy do tej pory ponad 110 mln zł aktywów, a nasi klienci utworzyli ponad 6 200 portfeli inwestycyjnych.

Platforma zdołała przekonać do siebie inwestorów i spełnić ich oczekiwania co do dostępności funduszy pasywnych o bardzo niskiej opłacie za zarządzanie. Do ich grona już wkrótce dołączy CEE+. To fundusz oparty na wspólnym indeksie siedmiu giełd regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jego utworzenie uroczyście ogłoszono podczas ostatniego Forum Ekonomicznego w Krynicy, a inicjatorem powstania indeksu była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa PZU aktywnie zaangażowała się we współpracę w GPW, a stworzenie funduszu opartego na wspólnym indeksie jest sposobem na otwarcie możliwości inwestowania w dynamicznie rozwijającym się regionie, określanym często jako Trójmorze.

Pamiętajmy jednak, że oferta PZU to nie tylko fundusze pasywne. Jesteśmy dumni z osiąganych wyników na funduszach zarządzanych aktywnie. Nasze fundusze dłużne i bezpieczne, a także zrównoważone wypadają bardzo dobrze w porównaniach stóp zwrotu, licząc od początku roku. Fundusz Polonez i Fundusz Dłużny Aktywny są na pierwszych miejscach w swojej grupie porównawczej. Z kolei Fundusz Global Makro-Akord FIZ jest najskuteczniejszym funduszem absolutnej stopy zwrotu według jednego z ostatnich branżowych rankingów.

Nasze doświadczenie w długoterminowym oszczędzaniu i osiągane wyniki znajdują swoje pozytywne odbicie w obszarze pracowniczych programów kapitałowych. Według naszych szacunków już mniej więcej co trzeci pracodawca zdecydował się na powierzenie Grupie PZU utworzenia i zarządzania PPK. Mamy już podpisanych ponad 600 umów z największymi pracodawcami, a firmy, które zdecydowały się na współpracę z nami zatrudniają ponad 300 tys. osób.

Wśród nich znajdziemy takich potentatów jak PKN Orlen czy grupa Energa. Już w kwietniu zapowiedzieliśmy rezygnację na rok z pobierania opłat za prowadzenie planów na rok. Im więcej pracodawców zdecyduje się na ofertę PZU w przyszłości, tym niższe opłaty będzie mogła zaoferować w przyszłości spółka. Według planów nie będą one z reguły przekraczać połowy maksymalnej stawki określonej w ustawie na 0,5 proc.

Nasza skuteczność, również w obszarze inwestowania, poparta jest marką i wiarygodnością całej Grupy PZU. Agencja S&P Global Ratings potwierdziła rating siły finansowej i rating siły kredytowej dla PZU i jego głównych podmiotów zależnych na poziomie „A-„. Perspektywa pozostała bez zmian (pozytywna).

JAK POWSTAJE RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

W rankingu TFI wzięliśmy pod uwagę wyłącznie fundusze otwarte (FIO) i specjalistyczne fundusze otwarte (SFIO). Prezentujemy je w tabelach. Z zestawień wykluczyliśmy fundusze zamknięte (FIZ), z których większość to produkty dla zamożnych inwestorów (minimum 200 tys. zł wpłaty), realizujące całkiem inne strategie inwestycyjne, często nieporównywalne między sobą. Z funduszy otwartych i specjalistycznych otwartych można wycofać pieniądze w każdym momencie, w przypadku funduszy zamkniętych jest to możliwe raz w miesiącu bądź rzadziej. W przypadku funduszy akcji do wyliczenia rankingu pominęliśmy fundusze działające krócej niż pięć lat, w przypadku mieszanych okres ten skróciliśmy do trzech lat, natomiast uwzględniliśmy fundusze dłużne działające co najmniej od roku. Pominęliśmy fundusze, które mają najniższe aktywa. Nowe i niewielkie fundusze często osiągają wyjątkowo konkurencyjne stopy zwrotu, natomiast wraz ze wzrostem aktywów konkurencyjność często maleje. Uwzględniliśmy fundusze inwestycyjne podzielone na poszczególne grupy: akcji polskich (uniwersalnych oraz małych i średnich spółek), akcji zagranicznych, mieszane polskie i zagraniczne, dłużne polskie uniwersalne, dłużne polskie skarbowe, dłużne polskie skarbowe długoterminowe, dłużne zagraniczne oraz dłużne polskie długoterminowe uniwersalne i korporacyjne. Ich wyniki posłużyły do przygotowania rankingu TFI. Pięć najlepszych funduszy z każdej z tych grup – w okresach 6, 12, 36 i 60 miesięcy – otrzymywało punkty. Do zdobycia było maksymalnie 480 pkt.

Opinia dla „RZ”

Grzegorz Zatryb, członek zarządu Skarbiec TFI

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wiele wydarzyło się w otoczeniu Skarbca i w samej firmie. Wykorzystaliśmy okazję, jaką stworzyło uruchomienie PPK i jesteśmy jednym z podmiotów oferujących nowy produkt emerytalny. Musimy też mierzyć się z wyzwaniami związanymi z wejściem w życie nowych regulacji, w tym przepisów szczególnie uciążliwych dla niezależnych TFI, a dotyczących dystrybucji funduszy inwestycyjnych.

Piszę „Skarbiec”, ale tak naprawdę mam na myśli zespół ludzi, który przesądza o sile naszej firmy. Wobec braku zaplecza w postaci bankowej czy ubezpieczeniowej grupy kapitałowej naszym najważniejszym orężem w walce o klientów jest jakość produktu, czyli wszechstronność ofert i konkurencyjne stopy zwrotu. Oferta już istniejących funduszy będzie więc modyfikowana tak, aby lepiej dopasować się do oczekiwań naszych klientów. W sytuacji rosnących wymogów regulacyjnych wobec funduszy zamkniętych będziemy rozwijać ofertę w oparciu o specjalistyczne fundusze otwarte, które dają swobodę inwestycyjną podobną do FIZ-ów przy zachowaniu wszystkich zalet funduszy otwartych. Jednocześnie jednak nie rezygnujemy z działań na polu funduszy zamkniętych – naszym zdaniem to wciąż perspektywiczny rynek.

W coraz większym stopniu angażujemy się w pozyskiwanie klientów instytucjonalnych. Oprócz bezpiecznych i płynnych funduszy dłużnych proponujemy im usługę zarządzania aktywami. Cieszy się ona rosnącym zainteresowaniem – pozyskaliśmy do tych portfeli w tym roku już prawie 300 mln zł. Pracujemy także nad rozwinięciem nowej linii produktów w formie funduszy denominowanych m.in. w euro, które chcemy oferować nie tylko polskim, ale i zagranicznym klientom. Skarbiec ma innowacyjność w swoim DNA i zamierzamy po raz kolejny to udowodnić.

Jacek Janiuk, prezes Pekao TFI

Ostatnie 12 miesięcy na rynku TFI to przede wszystkim wdrożenie regulacji MIFID 2 oraz uruchomienie PPK. To był wymagający dla funduszy inwestycyjnych rok. Rynek zmagał się z kryzysem zaufania do funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których wprawdzie nie posiadaliśmy w ofercie, jednak wpłynął on generalnie na nastroje klientów funduszy. W rezultacie obserwowaliśmy w ostatnim roku duże zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi Pekao TFI o niższym poziomie ryzyka, przede wszystkich dłużnymi krótkoterminowymi oraz obligacyjnymi. Inwestorzy doceniają również dobre wyniki naszych funduszy w tych segmentach. Jestem przekonany, że ich beneficjentami będą również uczestnicy PPK. Ostatni rok był w Pekao TFI rokiem zmian. Usprawniliśmy proces inwestycyjny oraz wzmocniliśmy zespół zarządzania akcjami o wysoko wykwalifikowanych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w analizach i zarządzaniu na rynkach akcji – zmiany te znalazły odzwierciedlenie w poprawie wyników naszych funduszy. Zaproponowaliśmy inwestorom nowe produkty z ekspozycją na rynki zagraniczne, takie jak subfundusz Pekao Kompas czy Pekao Megatrendy.

 

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Trading to nie hazard – co zrobić, by inwestowanie nie zmieniło się w drogę do bankructwa?

Inwestowanie na giełdzie, handel kryptowalutami, operacje na kontraktach CFD – tego typu działania cieszą ...

Klientów Banku BPH czekają zmiany w obsłudze

Podział BPH I Alior przejmie wszystkie produkty, z wyjątkiem kredytów hipotecznych Na początek listopada ...

Wydana w 1939 roku „Encyklopedia staropolska” zawiera około 4 tys. ilustracji. Egzemplarz ma luksusową introligatorską oprawę

Szokująco tanie białe kruki

Rękopisy królewskie, herbarze, książkę z biblioteki Jerzego Giedroycia wystawiono na aukcji. Już 16–17 marca ...