EP-308289999.jpg

Na 35 – 45 tys. zł wyceniono wczesny obraz Jacka Yerki.