Oczywiste jest, że młodzież zdecydowanie częściej korzysta z internetu, ale tylko 48 proc. młodych zwraca uwagę na kwestię bezpieczeństwa. Zdecydowanie inaczej wygląda to w grupie dorosłych użytkowników – jest ono ważne dla ponad 60 proc. z nich. To główne wnioski z badania „Złapani w sieć – jak Polacy radzą sobie w cyberrzeczywistości”, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.

Cyberbezpieczeństwo jest obecnie jedną z głównych spraw – większość z nas w mniejszym lub większym stopniu aktywnie korzysta z internetu. W ostatnich miesiącach kwestia ta stała się jeszcze bardziej istotna: w związku z pandemią większa część aktywności realizowana jest online, a wielu z nas, ze względu na zagrożenie koronawirusem, preferuje kontakt elektroniczny. Coraz bardziej polegamy na swoich smartfonach, tabletach i komputerach. Pytanie tylko, czy umiemy się odpowiednio zabezpieczyć przez atakiem cyberprzestępców.

Warto sprawdzić: Karty przedpłacone sposobem na hakera

Na ogół nie bagatelizujemy kwestii bezpieczeństwa w sieci. I choć mamy świadomość różnych cyberzagrożeń, to nie zawsze wiemy, jak się przed nimi chronić. W czasach pandemii tym bardziej powinniśmy uważać na niebezpieczeństwa i z większą ostrożnością podchodzić do ochrony naszych danych. Stąd pomysł na badanie dotyczące tego tematu, bo cyberbezpieczeństwo jest istotne zwłaszcza w kontekście bankowości – podkreśla Dorota Szostek-Rustecka, prezes zarządu Fundacji Citi Handlowy.

Z raportu „Złapani w sieć (…)” wynika, że najczęściej o zagrożeniach związanych z internetem dowiadujemy się z mediów – potwierdza to 68 proc. badanych. Jednak co druga osoba przyznaje, że ktoś z jej z otoczenia lub rodziny zetknął się z niebezpiecznymi sytuacjami w sieci. Dodatkowo zagrożeń tych doświadczyło osobiście aż 16 proc. uczestników badania.

Ankietowani najbardziej świadomi są przestępstw polegających na wyłudzaniu pieniędzy poprzez płatne SMS i ogłaszane w sieci fałszywe konkursy czy zbiórki – wskazało je ponad 70 proc. ankietowanych. Zdecydowana większość zdaje sobie także sprawę z istnienia wirusów i możliwości ściągnięcia ich na swój komputer lub telefon poprzez kliknięcie w fałszywy link (68 proc.) czy zainstalowanie zainfekowanego oprogramowania (66 proc.). Gorzej jest ze świadomością oszustw polegających na blokowaniu sprzętu i próbie wyłudzenia pieniędzy za jego odblokowanie, możliwości dokonywania operacji finansowych za pomocą skradzionego telefonu/komputera czy przejęcia środków podczas dokonywania płatności w sieci. O takich zagrożeniach słyszała mniej niż połowa internautów.

– Spodziewamy się konkretnych ataków na nasze konto bankowe, sprzęt czy pułapek typu podszywanie się pod sklepy internetowe – bo o takich atakach słyszymy najczęściej w mediach – mówi Andrzej Grabowski, ekspert ds. COB i kontroli bezpieczeństwa informacji w Citi Handlowy i dodaje: – Mniejsze obawy dotyczące innych przestępstw w sieci są spowodowane raczej brakiem naszej świadomości takich rodzajów lub metod ataków. Brak świadomości oznacza bowiem mniejszą czujność. Dlatego tak ważne jest uświadamianie i edukacja użytkowników internetu.

Większość uczestników badania deklaruje, że obawia się zawirusowania sprzętu (65 proc.), nieuczciwych sprzedawców w internecie (62 proc.), włamań na konto (62 proc.) czy wzięcia kredytu za pomocą skradzionych danych osobowych (60 proc.). Jednak pomimo świadomości istnienia cyberzagrożeń nadal wiele osób, przez ciekawość lub nieuwagę, ulega niebezpiecznym pokusom i na dodatek nie budzi to w nas większych obaw: aż 43 proc. Polaków zdarza się odwiedzać podejrzane portale, takie jak strony z pirackimi filmami, nielegalnym streamingiem i pornografią. Wielu z nas otwiera też linki nieznanego pochodzenia.

Co ciekawe, kwestie bezpieczeństwa są ściśle skorelowane z wiekiem. Aż trzy czwarte nastolatków posiada sześć lub więcej kont na różnych portalach społecznościowych. Mimo że intensywniej korzystają z internetu, tylko 48 proc. z nich przywiązuje dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa.

Warto sprawdzić: Oszustwa na OLX i Allegro. Jak kupiec wyczyści nam konto

Wskaźnik ten jest zdecydowanie wyższy wśród dorosłych i wynosi 61 proc. Co ciekawe, młodzi ludzie mają większe poczucie znajomości zabezpieczeń w sieci – tylko 16 proc. nastolatków twierdziło, że słabo zna się na zabezpieczeniach i nie wie, jak się chronić. Wśród dorosłych liczba ta jest dwukrotnie wyższa (32 proc. osób w wieku 30–39 lat oraz 34 proc. w wieku 40–55 lat).

Dwie trzecie badanych unika podawania swoich danych osobowych w internecie. Jednocześnie spora ich część korzysta z serwisów i aplikacji, w których trzeba udostępniać swoje dane – robi tak 38 proc. Polaków. Zezwalamy aplikacjom w telefonie na dostęp do naszych danych, np. zdjęć, kontaktów, lokalizacji – tylko 17 proc. Polaków twierdzi, że nigdy tego nie robi. Chętnie zgadzamy się też na wszystkie wymagania aplikacji internetowych i podajemy informacje o sobie, nawet jeśli nie są one konieczne do ich działania – zdarza się to robić 57 proc. Polaków.

materiał powstał we współpracy z CITI Handlowym