W procesie ofertowania ubezpieczeń grupowych na życie jest rola brokera jest niezwykle istotna. Liczy się jego wybór polecanej oferty oraz towarzystwa ubezpieczeniowego. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych, umiejętności analizy potrzeb ubezpieczeniowych i rozumieniu specyfiki swoich klientów, może przygotować dopasowany program ubezpieczenia grupowego.

Zdaniem Michała Jakubowskiego, dyrektora biznesu korporacyjnego Aegon z perspektywy klienta istotne jest to, aby miał najlepszy możliwy produkt za optymalną cenę. Oczekuje też, że jego pośrednik zadba, by rekomendowany przez niego wybór ubezpieczyciela i oferty wiązał się z realnymi udogodnieniami i wsparciem, począwszy od oceny rzeczywistych potrzeb, poprzez zebranie deklaracji i wystawienie polisy, jej bieżącej obsługi, aż po najważniejszy sprawdzian jakości obsługi, czyli obsługę szkody i wypłatę świadczenia lub odszkodowania.

– Z tego powodu cechy takie jak zaawansowanie technologiczne, uproszczenia procesów i dobre przygotowanie narzędziowe ubezpieczyciela, zwłaszcza w dobie pandemii, także powinny znaleźć się na liście wyróżników oferty życiowych ubezpieczeń grupowych. Za ich sprawą zwiększa się efektywność zarówno po stronie dostawcy produktu, jak i pośrednika, gdy przygotowują złożone programy ubezpieczeniowe, a następnie je obsługują. Oszczędzają też czas pracodawcy i jego pracownikom – mówi Michał Jakubowski.

Jak dodaje z tych też powodów w obecnej rzeczywistości rośnie rola zdalnych narzędzi do porozumiewania się na linii firma-broker-ubezpieczyciel. Przykładowo jeszcze niedawno przystąpienie do ubezpieczenia grupowego bez papierowej deklaracji było w większości przypadków nie do wyobrażenia. Obecnie brak zdalnych możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia może być dyskwalifikujące w wyścigu o klienta „grupówek”.

–  Aegon mamy jedną z najszerszych ofert w zakresie grupowych ubezpieczeń pracowniczych. Od samego początku zapewniamy też  pełne wsparcie technologiczne oraz narzędziowe przy wdrażaniu i obsłudze ubezpieczenia grupowego na życie „Razem w Przyszłość”. Mamy też sprawdzone narzędzia obsługowe i w pełni zdalny proces. Było to zresztą jedno z kluczowych założeń przy tworzeniu naszego produktu grupowego. Zauważyliśmy, że niezależnie od tego, czy pracujemy w rzeczywistości z pandemią czy nie, klienci w XXI wieku chcą procesu prostego, szybkiego oraz całkowicie zdalnego. I to na wszystkich etapach – od przygotowania i zaprezentowania oferty elektronicznie, poprzez spotkania wdrożeniowe z pracownikami (w standardzie lub na życzenie on-line z wykorzystywaniem komunikatorów), możliwość zapisania się do ubezpieczenia bez wychodzenia z domu poprzez e-deklaracje, aż po wystawienie polisy elektronicznej oraz elektronicznych certyfikatów dla każdego ubezpieczonego – wskazuje Jakubowski.

– Dodatkowo pracownicy ubezpieczającego, dedykowani do obsługi naszego produktu otrzymują dostęp do intuicyjnego i przyjaznego użytkownikowi Grupowego Portalu Obsługowego (GPO). GPO to online’owy sposób prowadzenia wszystkich czynności związanych z codzienną, bieżącą obsługą ubezpieczenia grupowego na życie w danym zakładzie pracy – m.in. zgłaszanie nowych pracowników i ich rodzin do ubezpieczenia, występowanie pracowników z ubezpieczenia, zmiany w deklaracjach, listy ubezpieczonych, płatności składek itd. Nasi klienci rozpoczynając współpracę przekonują się, że dzięki profesjonalnym narzędziom udaje się im zaoszczędzić sporo pracy, czasu i … papieru – dodaje.

Ekspert Aegon wskazuje, że patrząc na proces z perspektywy ubezpieczonego najważniejsze jest to, że może przystąpić do ubezpieczenia, wybrać odpowiedni wariant, a nawet wypełnić ankietę medyczną (jeśli zachodzi taka potrzeba), bez wychodzenia z domu. Wykorzystanie zdalnych narzędzi sprawia, że ubezpieczenie grupowe Aegon można wdrożyć również w tych zakładach pracy, w których część lub większość załogi pracuje zdalnie lub w trybie hybrydowym.

– W Aegon jesteśmy  dumni z tych rozwiązań oraz z faktu, że klienci, którzy zdecydowali się na wybór naszego ubezpieczenia grupowego bardzo sobie chwalą uproszczenia w procesie, oraz możliwości jakie dają zastosowane rozwiązania technologiczne, np. narzędzia i aplikacje zarówno dla pracowników i zespołów HR w danej firmie. Zapraszam wszystkich brokerów do kontaktu z Aegon i przesyłanie nam zapytań na grupowe ubezpieczenia na życie – zapewniam, że staniemy na wysokości zadań, jakie przed nami postawicie – mówi Michał Jakubowski.