Oblicz swoje PPE! Jak prezentują się podatki, ulgi i rozliczenie roczne?


Od tego roku na przyszłą emeryturę możemy odkładać w PPK ze swoim pracodawcą. Do wyboru mamy także PPE. Jak to wygląda w praktyce?

Polski system emerytalny jest tak skonstruowany, aby każdy miał możliwość odkładać prywatne środki na poczet swojej finansowej przyszłości. Umożliwia to trzeci filar, który przechodzi obecnie rewolucję. Od 1 lipca 2019 roku w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 250 pracowników będą wprowadzane obowiązkowe PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe), które zakładają uruchomienie rachunków dla pracowników, na które będą spływać składki od pracodawcy, samej osoby zatrudnionej oraz dodatki ze strony państwa. Ponadto każdy może skorzystać z dobrowolnych form oszczędzania, a konkretnie: IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) czy IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). W niektórych firmach są też dostępne PPE (Pracownicze Programy Emerytalne). Dwa pierwsze to konta prywatne, które może założyć każda osoba powyżej 16. roku życia, a PPE to program zbiorowy w zakładzie pracy. Czy opłaca się do niego przystąpić? Decyzję może ułatwić samodzielna kalkulacja PPE. Najpierw jednak kilka słów o samym programie.

Czym są Pracownicze Programy Emerytalne?

Powszechnie zderza się ze sobą dwa programy umożliwiające oszczędzanie, a mianowicie Pracownicze Plany Kapitałowe oraz Pracownicze Programy Emerytalne. Czym się różnią? Pierwsze są obligatoryjne dla każdego pracodawcy, co oznacza, że muszą zostać wprowadzone przez zakład pracy i udostępnione pracownikom, inaczej pracodawca może zapłacić grzywnę w wysokości od 1 tys. do 1 mln złotych. Co istotne, każdy pracownik jest automatycznie zapisywany do tego programu, ale ma prawo z niego wystąpić – wystarczy pisemny wniosek.

Drugi program, mianowicie PPE, to dobrowolny system oszczędzania. Pracodawca ustala składkę podstawową, którą będzie odkładał w imieniu pracownika. Składka ta może być procentem wynagrodzenia (maksymalnie 7 proc.), określoną kwotą lub może to być kwota ustalona w sposób mieszany jako procent od pensji z określonym limitem (np. ale nie więcej niż 500 zł). Zgromadzone środki są niezależne od ZUS i OFE, ponadto same składki odprowadzane przez pracodawcę są zwolnione ze składki na ubezpieczenie społeczne.

Po odejściu z firmy można przenieść pieniądze do innego PPE lub na indywidualne konto emerytalne (IKE). Wypłata środków bez podatku dochodowego i od zysków kapitałowych następuje w poniższych sytuacjach:

  • po ukończeniu 60. roku życia;
  • po ukończeniu 55. roku życia oraz uzyskaniu wcześniejszych uprawnień emerytalnych;
  • automatycznie – po ukończeniu 70. roku życia;
  • na wniosek osoby uposażonej – w przypadku śmierci uczestnika PPE.

Dlaczego te dwa programy często pojawiają się obok siebie? Odpowiedź jest prosta: aby dać pracodawcom wybór, które z rozwiązań będzie dla nich najlepsze. Przy decyzji zapewne będą kierować się kalkulacją opłacalności (koszty i ulgi podatkowe), elastycznością oszczędzania i korzyściami dla pracownika. Dodajmy, że PPE są postrzegane również jako narzędzie przyciągające nowych pracowników, ponieważ mogą pełnić funkcję benefitu.

Jacek Treumann, członek zarządu Esaliens TFI w wywiadzie dla serwisu Analizy.pl zaznaczył, pracowniczy program emerytalny to rozwiązanie znane od 20 lat na rynku i sprawdzone na wszelkie możliwe sposoby, a znajomość mechanizmu to bardzo duża zaleta dla biznesu. – Pracodawcom coraz trudniej rekrutować specjalistów, a obecność PPE w firmie wciąż stanowi przewagę konkurencyjną i czynnik efektywnie przyciągający talenty. Dlatego z przedsiębiorstw coraz częściej płyną sygnały, że już teraz warto wykazać się inicjatywą, by przy okazji wzmocnienia wizerunku pracodawcy zwolnić się z obowiązku założenia PPK – wyjaśnił.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Esaliens przygotowało infografikę wraz z objaśnieniem, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy oraz jakie korzyści pracownikom przynoszą PPK oraz PPE. Sprawdź, gdzie warto odkładać oszczędności.

Emerytura ZUS kontra PPE

ZUS udostępnił narzędzie, za którego pomocą można wygodnie i szybko obliczyć wysokość przysługującej emerytury. Same prognozy ZUS nie są obiecujące, bo – póki co – współcześni 30-latkowie mogą liczyć na emeryturę w wysokości… 1 tys. zł! Wszystko przez to, że obecny system funkcjonuje tak, że odkładane składki emerytalne idą na poczet obecnych emerytów. Dokładnie to na jednego emeryta przypada 2,94 osoby pracującej, gdy w 2060 roku będzie to zaledwie 1,35. Wysokość emerytury wyniesie zaledwie 25 proc., co oznacza, że współcześni 20- i 30-latkowie zarabiający 3,5 tys. zł netto mogą liczyć na niecały tysiąc zł emerytury.

Ukazuje to niedoskonałości polskiego systemu emerytalnego, nic dziwnego więc, że polski rząd od lat pracuje nad reformą, a dziś mówimy o wielkiej rewolucji, właśnie za sprawą PPK i PPE oraz likwidacji OFE.

Nie zwalnia to jednak z prac nad doskonaleniem powszechnego systemu emerytalnego oraz z oferowania dodatków do emerytur. Projekt ustawy budżetowej na 2019 zakłada możliwość wyliczenia podwyżek emerytur i rent, z uwzględnieniem waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2019 r. jest wartość 103,26 proc. Dla przeciętnego emeryta oznacza to, że wartość emerytury wzrośnie o 3,26 proc. W praktyce najniższa emerytura z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 26,55 zł netto. Na pierwszy rzut oka kwota nie wydaje się imponująca, ale eksperci przekonują, że jest to jedna z najwyższych podwyżek od lat. Dochody budżetu państwa w 2019 roku mają wynieść 386,9 mld zł, co oznacza, że na waloryzację emerytur przeznaczone zostanie 1,8 proc. budżetu.

Ponadto rząd przyjął projekt „Emerytura Plus”, na którym skorzysta ponad 9 mln Polaków. Tak zwana 13. emerytura będzie wynosić 1100 zł brutto, co da do ręki 888 zł i zostanie wypłacona w maju ze standardowym comiesięcznym świadczeniem.

Kalkulacja PPE: deklaracja, podatek i rozliczenie roczne

Kalkulacja PPE to innymi słowy wyliczenie, czy tego typu inwestycja w przyszłą emeryturą jest opłacalna dla pracownika. Dzięki temu można określić szacunkową wysokość oszczędności na podstawie składek odprowadzanych w ramach pracowniczych programów. Działa podobnie jak ZUS-owski kalkulator: uwzględnia wysokość miesięcznych zarobków brutto, składkę podstawową, składkę dodatkową, liczbę lat, w których odprowadzana jest składka do PPE, oszacowanie rocznego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa do momentu wypłaty jednorazowej lub pierwszej raty (w procentach), roczną waloryzację wynagrodzenia oraz liczbę lat, w jakich ma być wypłacane miesięczne świadczenie PPE.

Ważne informacje: Składka podstawowa jest określana w zakładowej umowie emerytalnej. Wysokość dobrowolnej stawki dodatkowej określa pracownik w deklaracji PPE. Składki dodatkowe są potrącane z opodatkowanego wynagrodzenia uczestnika. Limit dla dodatkowych składek na rok 2019 wynosi 21 442,50 zł (limit w 2018 r. wynosił 19 993,50 zł).

Dowiedz się, jakie korzyści dają Pracownicze Programy Emerytalne.

Wprawdzie po osiągnięciu uprawnień do emerytury, oszczędzający w PPE wypłacają swoje środki bez 19 proc. podatku od zysków, jednak zgromadzone środki stanowią przychód pracownika, dlatego od wpłacanych kwot naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podatek ten jest potrącany na bieżąco z wynagrodzenia, czyli pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto pomniejszone o należny podatek od składki pracodawcy. Wpłata pracownika (składka dodatkowa) jest potrącana z wynagrodzenia netto – po opodatkowaniu podatkiem PIT.

Warto podkreślić, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek poinformowania pracownika o zobowiązaniach podatkowych – zgodnie z ustawą to on prowadzi program, jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie i współpracuje z podmiotem zarządzającym środkami (tutaj towarzystwo funduszy inwestycyjnych, towarzystwo ubezpieczeń, pracowniczy fundusz emerytalny lub zarządzający zagraniczny). Odpowiada za prawidłową realizację programu, w tym przede wszystkim za finansowanie składki podstawowej (art. 24 ust. 1 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych). To również sam pracodawca decyduje, czy utworzyć PPE w swoim zakładzie pracy.

PPE bezpieczne, ale wciąż mało popularne

Dzięki bieżącemu nadzorowi i monitorowaniu każdego etapu funkcjonowania programu przez Komisję Nadzoru Finansowego PPE to jedna z najbezpieczniejszych form dodatkowego oszczędzania. Kontrolowane są również instytucje zarządzające programami. Mimo to liczba funkcjonujących obecnie PPE wynosi nieco ponad tysiąc. Corocznie zaledwie 30-40 kolejnych pracodawców decyduje się na utworzenie PPE, a w samym programie uczestnicy niemal 400 tys. osób, co jest małą częścią wszystkich pracowników w Polsce. Wystarczy wspomnieć, że minister finansów, Teresa Czerwińska, w przypadku PPK mówi o 11 mln osób objętych nowym programem.

Tymczasem PPE oferują nie tylko atrakcyjną formę dodatkowego oszczędzania, ale też korzyści podatkowe dla pracownika jak na przykład zwolnienie z podatku od zysków w przypadku wypłaty środków na emeryturze oraz zwolnienie z podatku od spadków darowizn przy wypłacie środków przez beneficjentów w przypadku śmierci uczestnika.

Emerytura to kwestia międzypokoleniowa. Im wcześniej o niej pomyślimy, tym więcej mamy szans na zebranie odpowiednich środków na jesień życia, ale dzięki odpowiedniej konstrukcji rozwiązań emerytalnych, korzyści i sens ekonomiczny z oszczędzania są w każdym wieku. Zatem nawet jeśli ktoś późno się zdecydował, to i tak może skorzystać – on na emeryturze lub jego rodzina, dziedzicząc środki bez konieczności odprowadzania podatku od spadków i darowizn – przekonuje Mateusz Szyłko z Esaliens TFI.

Źródła:

  • https://pieniadze.rp.pl/firma/17381-ppe-dobre-dla-pracodawcow-pracownikow
  • https://pieniadze.rp.pl/inwestycje/rynek-kapitalowy/19038-ike-to-po-prostu-dobra-inwestycja
  • https://pieniadze.rp.pl/firma/ppk/18923-niedoceniane-oszczedzanie-grupowe
  • https://www.esaliens.pl/pl/aktualnosci/2018/11/limity-wplat-2019
  • https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307119999-Pracownicze-Programy-Emerytalne—kto-skorzysta.html
  • https://www.esaliens.pl/pl/mojaemerytura/blog/ppe-czy-ppk

Mogą Ci się również spodobać

Internet nie uratował sprzedaży

Mimo wielkich nadziei na minimalne spadki, produkcja przemysłowa w Polsce zmniejszyła się w kwietniu ...

Pierwsza pożyczka – to nic strasznego!

Zastanawiasz się nad swoją pierwszą pożyczką? Mamy dobre informacje – obecnie wiele firm pożyczkowych ...