Obsługa PPK musi być bardzo prosta i intuicyjna

Adobe Stock

Procesy związane z pracowniczymi planami kapitałowymi muszą być jak najbardziej zautomatyzowane, proste i intuicyjne, zarówno dla osób zajmujących się obsługą PPK, jak i dla pracowników, którzy do PPK przystąpią.

materiał powstał we współpracy z Pocztylion-Arka PTE SA

Choć pierwszy etap programu pracowniczych planów kapitałowych, który objął firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników, mamy już formalnie za sobą, to operacja ta dopiero się rozkręca. Stopniowo do programu będą włączane coraz mniejsze firmy, a także instytucje. Docelowo PPK mają działać w zdecydowanej większości firm w Polsce. Wyjątki będę nieliczne.

Drugi etap, w którym do programu przystąpią firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników, rusza już za niespełna miesiąc. I o ile w pierwszym etapie obowiązek udostępnienia PPK pracownikom miało około 4 tys. firm, to w drugim będzie ich już 15 tys. A i to nie koniec, bo w następnych krokach pracownicze plany kapitałowe obejmą kolejne mniejsze firmy oraz instytucje.

Wdrażanie u największych

Do obsługi programu dopuszczono 20 instytucji finansowych. To spośród nich pracodawcy muszą wybrać jedną i podpisać z nią umowę na prowadzenie programu w firmie. Jedną z takich instytucji jest Pocztylion-Arka PTE SA, który ma właśnie za sobą wdrożenie PPK w zatrudniającej ponad 80 tys. pracowników Poczcie Polskiej. Poczta powołała wewnętrzny specjalny zespół do wdrożenia PPK, który pracował od lipca ubiegłego roku. Długi czas prac wynikał m.in. z wielkości firmy oraz z ogromu zadań do wykonania, wiążących się m.in. z przygotowaniem obsługi procesu PPK od strony HR oraz dostosowaniem systemów kadrowo-płacowych i finansowych.

Jak wskazuje Robert Kieroński, który tym zespołem kierował, ważne by procesy były jak najbardziej zautomatyzowane, proste i intuicyjne, zarówno dla osób zajmujących się obsługą PPK, jak i dla pracowników, którzy do PPK przystąpią.

– Czas był niezbędny także do tego, aby przeprowadzić szeroką kampanię edukacyjną. Rozpoczęliśmy ją w lutym br., wykorzystując w tym celu wewnętrzne media, szkolenia i spotkania z pracownikami – mówi Kieroński. – Współpracowaliśmy w tym zakresie z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR). Mam nadzieję, że dzięki temu w Poczcie Polskiej nie ma osoby, która powiedziałaby, że o PPK nie słyszała i nie ma na jego temat podstawowych informacji.

Konsultacja ze związkami

Ustawa o PPK mówi, że instytucję finansową, z którą pracodawca podpisze umowę, powinien wybrać w porozumieniu z działającymi w organizacji związkami zawodowymi. Problem w tym, że takich związków w Poczcie Polskiej funkcjonuje ponad 80.

– Ich udział w podejmowaniu decyzji o wyborze instytucji finansowej był niemały – zapewnia Kieroński.

Decyzję Związków Zawodowych poprzedziły szkolenia dotyczące PPK, zorganizowane specjalnie dla przedstawicieli organizacji związkowych oraz spotkania z pracodawcą, w których uczestniczyli eksperci ds. PPK reprezentujący pracodawcę oraz przedstawiciele PFR i instytucji finansowej zarekomendowanej przez zespół ds. uruchomienia PPK w Poczcie Polskiej – dodaje. Doświadczenie we wdrażaniu PPK przez Pocztyliona w tak dużej instytucji może być bardzo pomocne w kolejnych etapach uruchamiania programu – podkreśla Mariusz Wnuk, wiceprezes Pocztylion-Arka PTE SA.

Pomocna technologia

PPK to złożony projekt technologiczny o skali porównywalnej do największych informatyzacji w kraju. Potencjalnie 11 milionów uczestników i kilkadziesiąt tysięcy pracodawców to znaczące wymagania dla systemów.

– Pocztylion, we współpracy z agentem transferowym Finat, przygotował dla klientów wydajne rozwiązania umożliwiające pracodawcom obsługę procesów i rozliczeń w PPK – mówi Mariusz Wnuk. Jak dodaje pomiędzy systemami kadrowo-płacowymi pracodawców a instytucją finansową wymieniane są wystandaryzowane pliki, które zawierają wszystkie dane niezbędne do zawierania umów o prowadzenie, obsługi dyspozycji i obsługi wpłat z PPK.

– Poczta Polska zdecydowała się pójść jeszcze krok dalej i zamiast obsługi plikowej zintegrowała swoje systemy kadrowe z agentem transferowym PPK Pocztylion. To niewątpliwie najbardziej zaawansowane technologicznie wdrożenie PPK w Polsce – mówi Wnuk. Ale nie tylko wdrożenie ma znaczenie. Liczy się też umiejętność zarządzania środkami. PPK Pocztylion, inwestując pieniądze zgromadzone w ramach pracowniczych planów kapitałowych, będzie korzystał z doświadczenia swojego akcjonariusza, globalnego gracza Invesco. Specjaliści z Invesco mają bogate doświadczenie na niemal wszystkich rynkach kapitałowych świata, w tym szczególnie w zarządzaniu funduszami zdefiniowanej daty w podobnych do PPK programach w USA i Wielkiej Brytanii. A pieniądze odłożone w ramach PPK będą inwestowane właśnie w tego typu fundusze. Każdy pracownik biorący udział w programie zostanie automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swej daty urodzenia.

Uczestnik PPK inwestuje z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz ten, w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków. Aktywna zmiana alokacji w trakcie życia funduszu wymagać będzie zestawu innych narzędzi i procedur niż w standardowych, benchmarkowych produktach, a te właśnie Pocztylion-Arka wypracowuje wspólnie z Invesco.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Do kogo należą środki w PPK?

Już za kilka miesięcy Polacy zaczną gromadzić oszczędności w ramach nowego systemu Pracowniczych Planów ...

PPK

Wdrażanie PPK na ostatniej prostej

Przed małymi firmami duże wyzwanie – mają zaledwie trzy tygodnie na podpisanie umowy o ...

Nowa identyfikacja wizualna Cityboard Media

Cityboard Media zmienia identyfikację wizualną. Od 16 listopada 2020 r., firma posługuje się nowym ...