Dlaczego historia kredytowa jest tak ważna

Adobe Stock

Ważnym elementem decydujący o uzyskaniu kredytu jest dobra historia kredytowa. Czyli informacja o tym, jak regulujemy spłaty kredytów i pożyczek.

Dotyczy wszelkiego rodzaju produktów finansowych, takich jak kredyty na mieszkanie, pożyczki krótkoterminowe, karty kredytowe i debetowe. Dane o naszych dawnych i obecnych zobowiązaniach są przechowywane w BIK, i na ich postawie instytucje finansowe decydują o przyznaniu nam kredytu. Warto pamiętać, że wiarygodność kredytowa przekłada się na zdolność kredytową. Przy jej mierzeniu istotne są bieżące zobowiązania lub potencjalne kredyty takie jak np. limity na kartach kredytowych lub rachunkach. Świadome budowanie swojej historii kredytowej może pomóc nie tylko w uzyskaniu kredytu, ale także w uniknięciu spirali zadłużenia.

Warto sprawdzić: Zanim weźmiemy kredyt sprawdźmy czy nas na to stać

Co to jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to informacje o naszych dawnych i obecnych zobowiązaniach przechowywane w BIK. Każdy z nas ma wpływ na to, jak wygląda jego historia kredytowa. Terminowe spłacanie zobowiązania oznacza pozytywny wpis do BIK, opóźnienia w spłacie – negatywny. Historia kredytowa ma wpływ na decyzję o przyznaniu pożyczki lub kredytu oraz nierzadko na warunki, na jakich otrzymamy dany produkt finansowy. Sprawdzenie historii to jedna z pierwszych czynności, jakie zrobi pracownik instytucji udzielającej pożyczki. Historia kredytowa, pozytywna i negatywna, jest budowana na podstawie:

 • aktywnych kredytów, pożyczek, debetów, kart kredytowych
 • historycznych zapisów spłat wszystkich zobowiązań
 • odnotowanych opóźnień w spłatach oraz przeterminowanych długów
 • historii aktywnych kredytów poręczonych

Scoring – ocena punktowa

Przed udzieleniem kredytu banki i inne instytucje finansowe muszą ocenić ryzyko, z jakim może wiązać się pożyczenie nam pieniędzy. Pomaga w tym ocena punktowa (ang. score). Im jest ona wyższa, tym większe prawdopodobieństwo, że spłacimy wszystko w terminie. Ocena punktowa pomaga instytucjom finansowym ocenić ryzyko kredytowe, choć nie jest to jedyne kryterium brane pod uwagę. Informacje wpływające na wysokość oceny punktowej można podzielić na 4 grupy:

 • terminowość – terminowa spłata zobowiązań podnosi ocenę punktową, opóźnienie w spłacie może ją obniżyć, wszystko zależy od długości opóźnienia i kwoty spóźnionej raty
 • korzystanie z kart kredytowych i limitów w koncie – częste maksymalne wykorzystywanie limitów w koncie i na kartach kredytowych obniża ocen punktową, a umiarkowane wykorzystanie limitów wpływa pozytywnie na ocenę
 • wnioskowanie – jeśli w krótkim czasie ubiegamy się o kilka kredytów, i dostajemy decyzje odmowne, to takie zachowanie oceniane jest, jako bardziej ryzykowne, może obniżyć ocenę punktową
 • doświadczenie – im dłuższa jest historia terminowo spłacanych kredytów, tym lepiej – bo statystycznie oznacza niższe ryzyko kredytowe.

Pozytywna historia kredytowa

Historia kredytowa jest jak dobre świadectwo po ukończeniu szkoły – to dokument pokazujący „oceny”, który jasno mówi z jakim ryzkiem wiążę się pożyczanie nam pieniędzy. Dobra historia kredytowa, zależy przede wszystkim od terminowej spłaty wszystkich zobowiązań. Informacja pozytywna do BIK dopisywana jest automatycznie, np. po każdorazowym dokonaniu spłaty raty kredytu. Element budowania historii kredytowej, może stanowić także „Świadome zadłużenie”. Wzięcie drobnego kredytu i terminowe spłacanie może poprawić historię kredytową.

Warto sprawdzić: Jak uniknąć pułapki kredytowej i nie wpaść w spiralę długu?

Ważne abyśmy nie zadłużali się nadmiernie. Zbyt duża liczba kredytów obniża naszą zdolność kredytową, a co za tym idzie banki mogą nie zdecydować się na udzielenie nam koleje pożyczki. Złym pomysłem jest też spłacanie jednego kredytu drugim, bo w ten sposób możesz wpaść w pętlę zadłużenia. W razie kłopotów ze spłatą kredytu warto jest skontaktować się z bankiem i spróbować wynegocjować nowe zasady spłaty, które umożliwią terminowe regulowanie zobowiązań. Każda spóźniona rata, a tym bardziej każde wezwanie do zapłaty obniża naszą ocenę punktową.

Nie bez znaczenia jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie. Dzięki temu instytucje będą wiedziały, że zobowiązania spłacamy terminowo, co wpłynie na naszą punktację. Ważnym elementem jest także kontrolowanie swojej historii kredytowej. Regularne sprawdzanie historii kredytowej np. w BIK, pomoże wychwycić ewentualne nieprawidłowości, np. zapytanie o pożyczkę, o którą nie wnioskowaliśmy, czy nieścisłe informacje o naszym kredycie wpisane przez bank.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to nic innego jak zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w określonym w umowie czasie. Posiadanie zdolności kredytowej jest niezbędnym warunkiem do otrzymania kredytu. Czasem banki odstępują od tego wymogu, ale wtedy konieczne jest spełnienie innych dodatkowych warunków, zapewniających spłatę zobowiązania. Na zdolność kredytową ma wpływ wiele czynników, należą do nich między innymi:

 • wysokość stałych miesięcznych dochodów – w zaświadczeniu o zarobkach warto wykazać wszystkie dodatkowe dochody np. premie, nagrody
 • forma zatrudnienia – banki preferują prace na etat, w przypadku działalności gospodarczej wymagana jest znacznie większa liczba dokumentów oraz informacja o niezaleganiu z opłatami wobec US i ZUS
 • staż pracy w danym miejscu – pożądane jest ustabilizowane miejsce pracy
 • dotychczasowa historia kredytowa – czym lepsza tym większa szansa na kredyt, warto posiadać historie kredytową
 • aktualne obciążenia finansowe – warto spłacić nadmierne zobowiązania, przeważnie karty kredytowe, rozwiązaniem może też być zmniejszenie limitów na kartach kredytowych
 • ilość osób na utrzymaniu kredytobiorcy
 • wiek – bank określają maksymalny wiek, jaki powinien osiągnąć kredytobiorca po spłaceniu zobowiązania jest to 65-75 lat
 • wykształcenie – osoby posiadające wyższe wykształcenie w oczach banku mają większe szanse na lepiej płatne posady i dzięki temu mają teoretycznie większą swobodę w ewentualnej spłacie rat
 • wprowadzenie do wniosku kredytowego współkredytobiorcy – wspólnie łatwiej uzyskać kredyty, należy jednak pamiętać, że bank bierze po uwagę zarówno dochody, jak i obciążenia współkredytobiorcy
 • sposób spłacania rat kredytu – większą zdolność kredytową można uzyskać spłacając kredyt w ratach równych niż w malejących, co ma jednocześnie wpływ na wzrost kosztu kredytu.

Pożyczaj z głową

Zanim podejmiesz decyzję o zaciągnięciu pożyczki lub kredytu, zastanów się, czy wydatek, który chcesz w ten sposób sfinansować naprawdę jest potrzebny lub pilny. Jeśli jesteś pewien, że zaciągnięcie zobowiązania jest konieczne, dokładnie przeanalizuj swoją sytuację finansową i określ jakie raty będziesz w stanie spłacać. Nie bierz pożyczki, na którą cię nie stać. Nigdy nie podpisuj dokumentów, których nie przeczytałeś lub nie rozumiesz. Zanim zdecydujesz się na zaciągnięcie zobowiązania dokładnie przeczytaj umowę. Poproś o dokumenty, które firma finansowa ma obowiązek przedstawić, a zwłaszcza o formularz ze wszystkimi danymi dotyczącymi kosztów pożyczki. Szczególną uwagę zwróć na koszt całkowity oraz wysokość i datę spłaty rat. Upewnij się także, jak wybrana instytucja finansowa zareaguje, jeśli spóźnisz się ze spłatą rat. Zanim zdecydujesz się skorzystać z usług, dokładnie sprawdź, zweryfikuj czy instytucja finansowa, z której usług chcesz skorzystać, jest godna zaufania i ma uprawnienia do prowadzenia takiej działalności.

Jeśli już podpisałeś umowę, ale zorientowałeś się, że jej warunki są nieodpowiednie, sprawdź, czy masz prawo do odstąpienia. W przypadku kredytu konsumenckiego (pożyczki i kredytów na kwoty do 255 550 zł, zawieranych z konsumentami przez instytucje, których działalność polega na udzielaniu kredytów), możesz odstąpić od umowy bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od jej podpisania.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

TOP 10 kredytów hipotecznych na 300 tys. zł. Wrzesień 2018

Aby ułatwić wybór najlepszego kredytu hipotecznego przygotowaliśmy zestawienie ofert o najniższej racie miesięcznej. W ...

Jak znaleźć wiarygodnego pożyczkodawcę?

Firmy pożyczkowe oferują zaciągnięcie zobowiązania w szybki i prosty sposób. Uproszczona procedura wymaga jedynie ...

Wakacyjne porządki. Ranking kredytów na remont

W bankach nie ma specjalnych kredytów z przeznaczeniem na remont, ale można skorzystać z ...