Lepiej odzyskać pieniądze od dłużnika czy utrzymać z nim dobre relacje biznesowe? Którym typem przedsiębiorcy jesteś?

Przedsiębiorcy w Polsce mają różne podejścia do prowadzenia biznesu i siłą rzeczy również do tego, w jaki sposób traktują swoich Kontrahentów.

W niejednym przypadku firmy posiadają wieloletnich partnerów biznesowych, z którymi utrzymują relacje nie tylko na poziomie wyłącznie biznesowym, ale także na gruncie prywatnym, a czasami nawet na stopie koleżeńskiej. Niestety, pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła nie tylko na stan 12gospodarki – w jej wyniku wielu polskich Przedsiębiorców stanęło przed poważnym dylematem: próbować odzyskać od Dłużnika pieniądze za wszelką cenę czy raczej starać się utrzymać z nim dobre relacje? Co jest ważniejsze i czy faktycznie za każdym razem trzeba zdecydować się tylko na jedną z tych opcji?

Typy Przedsiębiorców – którym z nich jesteś?

Choć Przedsiębiorcy stanowią ogromną, niejednorodną i silnie zróżnicowaną zbiorowość, to da się wśród nich wskazać osoby mające pewne wspólne cechy – zarówno jeśli chodzi o osobowość, jak i zachowania oraz ekonomiczną funkcję pełnioną w firmie. Te kryteria stanowią podstawę dla klasycznych typologii Przedsiębiorców stosowanych przez specjalistów zajmujących się tą dziedziną wiedzy.

Ze względu na funkcję w firmie wyróżnia się zatem następujące typy Przedsiębiorców:

  • innowacyjny kierownik interesu – skupia się przede wszystkim na realizacji i wdrażaniu własnych pomysłów;
  • właściciel-przedsiębiorca – jako swój główny cel obiera rozwój firmy i sprawowanie nad nią kontroli;
  • właściciel-ekonomista – dla tego typu Przedsiębiorcy największe znaczenie ma możliwie najwyższa efektywność oraz rentowność kapitału;
  • przedsiębiorca-rzemieślnik – dąży do osiągnięcia niezależności finansowej oraz utrzymania dzięki temu firmy.

Jeśli natomiast chodzi o wzorce zachowań oraz cechy osobowościowe, specjaliści podzielili Przedsiębiorców na poniższe typy:

  • drwal – wydajny, ambitny Przedsiębiorca, który rozpoczął własną działalność, ponieważ uważa, że osoby o niższej efektywności nie powinny otrzymywać wynagrodzenia w takiej samej wysokości jak on ani tym bardziej wyższego. Jako przywódca pracuje bardzo ciężko i takiego samego zaangażowania wymaga od podwładnych. W działaniu skupia się na jakości oraz produktywności. Zdobywa nowych klientów dzięki wysokim standardom pracy.
  • uwodziciel – entuzjasta, który często i chętnie angażuje się w nowe projekty. Zafascynowany nowościami i zmianami, kupuje lub zakłada firmy po to, żeby je korzystnie sprzedać. Umie osiągać zyski przy minimalnym nakładzie pracy. Jako Przedsiębiorca jest towarzyski, dzięki czemu zdobywa wiele informacji, potrafi również właściwie oszacować mocne i słabe strony danego przedsięwzięcia.
  • gracz – w prowadzeniu biznesu interesuje go wyłącznie osiąganie dochodów pozwalających na realizację jego pragnień. Nie wiąże się emocjonalnie z żadną swoją firmą ani ze statusem Przedsiębiorcy, w biznesie szuka możliwości uzyskania wysokich dochodów przy małych nakładach czasowych, aby zdobyć pieniądze na swoje pasje. Tego typu Przedsiębiorcy często prowadzą działalność sezonową.
  • hobbysta – pasjonat prowadzenia firmy, działalność biznesowa jest jego hobby. Na prowadzenie działalności gospodarczej decyduje się ze względu na możliwość samorealizacji oraz swoje zainteresowania. W efekcie takiego podejścia nie zawsze dysponuje wystarczającymi środkami na prowadzenie biznesu, toteż nierzadko ma dodatkową pracę.
  • neofita – twórca, wynalazca i nowator, który zajął się działalnością jako Przedsiębiorca, ponieważ po wielu latach poszukiwań odkrył, że to właśnie jest jego nowa, właściwa kariera. Z tego względu całkowicie poświęca się prowadzeniu biznesu, a firmę traktuje jako świętość i filozofię życia. Ludzi dzieli na dwie kategorie: tych, którzy wspierają jego działalność oraz całą resztę. Uważa, że jest powołany do służby społeczeństwu z uwagi na swój talent, a wszystkie jego działania mają na celu dobro ludzkości.
  • misjonarz – pasjonat i wizjoner, przekonany o tym, że prowadząc firmę spełnia ważną społeczną misję. Panuje nad emocjami, problemy rozwiązuje racjonalnie i w oparciu o zdrowy rozsądek. Jako Przedsiębiorca jest w pełni profesjonalny, co przekłada się dla pracowników na dobre warunki pracy, przyjazną atmosferę, możliwości rozwoju zawodowego i dobrą organizację sposobu działania firmy. Stara się przenosić wyznawane przez siebie wartości na firmę, daje pozytywny przykład swoim podwładnym oraz chętnie poświęca czas na dyskusje.

Oprócz tych klasycznych typologii Przedsiębiorców istnieje jeszcze jedna, która bazuje na podejściu właścicieli firm do odzyskiwania swoich długów od niesolidnych Kontrahentów. Zasadniczy podział obejmuje trzy typy postaw prezentowanych przez Przedsiębiorców wobec Dłużników.

Przedsiębiorca – empata

Sporą grupę wśród polskich biznesmenów stanowią Przedsiębiorcy, którzy dobrze rozumieją, że dobre, pozytywne relacje z Kontrahentem to doskonały fundament dla długotrwałej współpracy. Trzeba jednak pamiętać, że czym innym jest empatia i zrozumienie dla trudnej sytuacji Kontrahenta, a czym innym bierne czekanie i rezygnacja z upominania się o własne (bo przecież uczciwie zarobione) pieniądze od zwlekającego z zapłatą partnera biznesowego w obawie przed pogorszeniem relacji i utratą stałego zlecenia.

Taka źle pojęta empatia jest zazwyczaj jedną z podstawowych przyczyn oczekiwania tygodniami i miesiącami na zapłatę, która ciągle nie nadchodzi i w ostatecznym rozrachunku przekłada się na pogorszenie kondycji finansowej firmy należącej do Przedsiębiorcy-empaty.

Przedsiębiorca – egoista

Na drugim biegunie znajdują się ci Przedsiębiorcy, którzy skrupulatnie liczą każdą złotówkę i każdy grosz, a od swoich Dłużników domagają się natychmiastowej spłaty ewentualnych należności niezależnie od okoliczności, wykorzystując do osiągnięcia tego celu wszelkie dostępne środki. Taka bezwzględna postawa zwykle poprawia stan finansów firmy, jednak w dłuższej perspektywie najczęściej rujnuje relacje takiego Przedsiębiorcy z jego Kontrahentami. W skrajnych przypadkach bywa nawet i tak, że Dłużnicy rezygnują ze współpracy z podmiotami, które nie wykazują najmniejszej elastyczności w kwestiach finansowych.

Przedsiębiorca – hipokryta

Trzecim, ostatnim w „windykacyjnej typologii” typem postawy jest taki Przedsiębiorca, który wobec swoich Dłużników jest bezwzględny i w bezwzględny sposób egzekwuje spłatę należności, ale sam niejednokrotnie zalega z zapłatą innym Przedsiębiorcom, zawsze znajdując jakieś zgrabne wytłumaczenie dla swoich opóźnień.

Nie można mieć wszystkiego…

Gdzieś pomiędzy opisanymi powyżej skrajnymi postawami plasują się dziesiątki tysięcy polskich Przedsiębiorców, którzy starają się znaleźć złoty środek i odzyskać długi, nie tracąc jednocześnie dobrych relacji ze swoimi Kontrahentami. Podejmowane przez wielu z nich samodzielne próby windykowania Dłużników przynoszą jednak najczęściej mało satysfakcjonujące efekty, a w niejednym przypadku kończą się również zniszczeniem pozytywnych relacji biznesowych. Jest to wynik braku odpowiedniego przygotowania większości polskich Przedsiębiorców do skutecznego prowadzenia negocjacji z Dłużnikiem, a także (co bardzo częste) używaniem przez obie strony argumentów silnie nacechowanych emocjonalnie. Z tej pozornie beznadziejnej sytuacji jest jednak wyjście.

…ale z Payhelp można!

Nie od dziś wiadomo, że jeśli w spór pomiędzy dwiema stronami zaangażowane są silne emocje, najlepszym wyjściem jest przekazanie mediacji trzeciej, neutralnej stronie, która poprowadzi negocjacje w sposób bezstronny i pozbawiony niemerytorycznych argumentów. Payhelp jako profesjonalna firma windykacyjna z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w branży jest właśnie takim bezstronnym partnerem biznesowym zarówno dla Wierzyciela, jak i dla Dłużnika.

Wierzycielowi zdejmujemy z serca bagaż emocji, które mogą negatywnie wpłynąć na wynik rozmów z Dłużnikiem, natomiast Dłużnikom uświadamiamy, jakie konsekwencje ma uchylanie się od zapłaty zaległej należności. Zawsze wypracowujemy takie rozwiązanie, które jest akceptowalne dla obu stron, a jednocześnie dbamy o to, by relacje biznesowe na linii Wierzyciel-Dłużnik nie ucierpiały. Dzięki temu nasi Klienci mają i jedno, i drugie – czyli dobre relacje ze swoimi Kontrahentami oraz sprawną spłatę zaległych płatności.

Dodatkowe korzyści ze współpracy z Payhelp

Dla wygody naszych Klientów uruchomiliśmy darmową platformę online, która pozwala bez żadnych opłat dodawać zaległe faktury do obsługi przez specjalistów Payhelp. Wystarczy około 2 minuty, by faktura trafiła do naszych ekspertów, którzy ją przeanalizują i optymalnie dobiorą strategię odzyskania danego długu. Dzięki temu czas oczekiwania na spłatę zaległości znajdujących się w naszej obsłudze jest bardzo krótki – aż 73% spraw zamykamy z powodzeniem jeszcze na etapie polubownym. Zawsze też działamy zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Windykacyjnych.

Kolejną zaletą powierzenia długów do odzyskania przez Payhelp, są niskie koszty naszych usług – pobieramy jedynie niewielką prowizję (11,9%) od faktycznie odzyskanej kwoty, bez żadnych opłat wstępnych czy manipulacyjnych.

Zamiast zastanawiać się, jak rozmawiać ze swoim Dłużnikiem, by odzyskać swoje pieniądze, przekaż negocjacje nam: w Payhelp długi trzymamy krótko, bo wiemy, że nie opłaca się czekać!

Materiał Promocyjny

Mogą Ci się również spodobać

W kilku towarzystwach ubezpieczenie mogą wykupić nie tylko duże koncerny, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa

Prześwietlamy cyberpolisy na wypadek ataku hakerów. Warto?

Straty przedsiębiorstwa po ataku hakerów mogą być bolesne. Takie ryzyko można jednak ubezpieczyć. Aż ...

Oszczędzanie energii elektrycznej – proste sposoby

Ceny energii elektrycznej w Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, systematycznie się podnoszą. ...

Więcej danych, lepsze inwestycje. Sprawdźmy strategię

Ambitna, ale realna strategia rozwoju może być impulsem dla wzrostu notowań spółki. Publikacja strategii ...