Międzynarodowy rynek walut. Geneza oraz zasady funkcjonowania

Foreign Exchange (tłum.ang. międzynarodowa wymiana) to nazwa rynku walutowego, gdzie można skupować i sprzedawać waluty z różnych krajów. Według danych od LearnBonds z 2020 roku dzienny obrót często przekracza kwotę 6 bilionów dolarów. Poszczególne transakcje mogą być przeprowadzane przez 24 godziny, 5 dni w tygodniu. W tym artykule przedstawimy, jaka jest geneza międzynarodowego rynku walutowego i jak funkcjonuje.

Jak powstał międzynarodowy rynek walut?

Geneza międzynarodowego rynku walutowego jest ściśle związana ze złotem. Cenne kruszywo od XIX wieku było odniesieniem dla wartości europejskich walut. Oznaczało to, że za pomocą waluty było możliwe wykupienie pewnej części tego cennego kruszcu. Ta sama reguła działała w drugą stronę. Dzięki temu można było jasno określić zasady handlu, a także niezmienną wartość każdej z walut. Wszystko zmieniło się wraz z nadejściem I wojny światowej.

Konflikt spowodował ogromny chaos na światowym rynku. Niepewność poskutkowała zachwianiem się ówczesnego systemu walutowego. Postanowiono podjąć zdecydowane kroki. Na konferencji w Bretton w 1944 zatwierdzono, że jedyną walutą, która mogła być wymieniana na złoto, będzie dolar amerykański.

Jednak i ten system miał znaczące wady. Skutkowało to znacznym przewartościowaniem amerykańskiej waluty. W 1971 roku po wielu nieskutecznych reformach zrezygnowano z ustaleń z konferencji w Bretton. Od tamtego czasu kurs waluty jest zależny od popytu, czyli ilości, w jakiej rynek chce ją kupić oraz podaży, czyli ilości, w jakiej jest dostępna. Na kurs waluty wpływają także wydarzenia takie jak, na przykład: inflacja i wzrost gospodarczy, bilans handlu zagranicznego czy stabilność systemu prawnego.

Zasady działania międzynarodowego rynku walut.

Inwestowanie na międzynarodowym rynku walut, nazywanym także FX i Forex, jest dosyć proste. Opiera się na kupowaniu waluty, na przykład dolara, w momencie, kiedy jego kurs jest niższy niż zwykle i sprzedawanie go, gdy osiągnie wyższą wartość. Taką operację nazywa się spekulacją. Określenie oznacza, że kupując daną walutę, przewiduje się wzrost jej wartości. Warto nadmienić, że oprócz walut na FX można handlować również towarami takimi jak, na przykład ropa naftowa, kakao i kawa.

Transakcje spekulacyjne wiążą się z ryzykiem, ponieważ przewidywania nie zawsze okazują się trafne. Istnieje duże prawdopodobieństwo straty pieniędzy. Jednak zaletą handlowania na rynku FX jest to, że mając doświadczenie i wiedzę, można w krótkim czasie osiągnąć duże zyski.

Kiedy można handlować na międzynarodowym rynku walut?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, handel na rynku walut odbywa się przez 24 godziny po 5 dni w tygodniu. Zaczyna się w niedzielę o godzinie 23.00 czasu polskiego i kończy w piątek o 22.00. Jednak to nie wszystko. Istnieją trzy rodzaje sesji: azjatycka, europejska i amerykańska. Każda z nich jest bezpośrednio związana z największymi ośrodkami finansowymi, które mieszczą się kolejno w Tokio, Londynie i Nowym Jorku. Znajduje się w nich najwięcej liczących się instytucji finansowych.

Od wybranego rodzaju sesji zależy kurs konkretnych walut. Dlatego wartość oraz częstotliwość wymiany, na przykład AUD na USD może cechować się dużo większą zmiennością podczas sesji azjatyckiej niż europejskiej. Dla doświadczonych użytkowników ta sytuacja jest często dobrą okazją, by przeprowadzić opłacalne transakcje.

Co wpływa na kursy walut?

Rynek Forex jest znany z tego, że inwestowanie w kursy walut jest dość ryzykowne. Dlaczego tak się dzieje? Jak wspomnieliśmy na początku tekstu, ma na to wpływ kilka czynników, na przykład: inflacja i wzrost gospodarczy, bilans handlu zagranicznego czy stabilność systemu prawnego.

Gdy w danym kraju jest niski poziom inflacji oraz odnotowuje się stały wzrost gospodarczy, to skutkiem takich wydarzeń jest umacnianie się kursu jego waluty. Dzieje się to za sprawą, na przykład upraszczania systemu podatkowego lub wprowadzania ulg dla konkretnych działów gospodarki.

Dodatni bilans handlu zagranicznego odnotowuje się w następujący sposób, gdy państwo A o walucie Ax więcej importuje, niż eksportuje do kraju B o walucie Bx, to w takiej sytuacji waluta Ax jest mocniejsza, w stosunku do Bx. To proste równanie pokazuje, jak ważnym elementem gospodarki jest eksport towarów.

Jak określa się stabilność systemu prawnego? Kraje, w których odnotowuje się niższy poziom biurokracji, stały skład najważniejszych organów sądowych, czy przejrzyste formy opodatkowania, odnotowują stały wzrost PKB i tym samym umacniają swoją pozycję na rynku walutowym.

Skuteczne inwestowanie na międzynarodowym rynku walut a posiadana wiedza.

Żeby inwestowanie na rynku FX było opłacalne, należy odpowiednio się przygotować. W tym artykule wyjaśniliśmy, jak powstał międzynarodowy rynek walut i jakie czynniki wpływają na ich kurs. Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z platformami, które oferują dostęp do poszczególnych transakcji. Korzystanie z możliwości zarabiania, jakie oferuje międzynarodowy rynek walut, powinno odbywać się stopniowo, równocześnie z poszerzaniem zasobów wiedzy na temat inwestowania.

Materiał Promocyjny

Mogą Ci się również spodobać

Mały ZUS – mniejsze składki dla mikrofirmy

Do 2 marca małe firmy mogą się zgłaszać do tzw. małego ZUS i opłacać ...

Podzielona płatność już obowiązkowa

Kończy się się dobrowolność w stosowaniu split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności, który stanie ...

Dane osobowe to najcenniejsze informacje o nas

Nasza tożsamość może zostać skradziona i służyć złodziejom do wyłudzeń. Sprawdź, jak chronić swoje ...