Z początkiem stycznia ruszył drugi etap programu pracowniczych planów kapitałowych. Obejmuje średnie firmy. W pierwszym etapie, w drugiej połowie zeszłego roku, do programu przystępowały największe firmy, czyli takie, które zatrudniają co najmniej 250 osób. Teraz przyszedł czas na średnie firmy, które zatrudniają od 50 do 249 osób. Takich firm jest 20 tys., czyli znacznie więcej niż w pierwszym etapie. Tam do PPK przystępowało 4 tys. firm. W drugim etapie mniej jest za to pracowników uprawnionych do przystąpienia do PPK. Ich liczbę oszacowano na 2 mln. W pierwszym etapie były to 3 mln osób. Na drugim etapie program pracowniczych planów kapitałowych się nie kończy. Trzeci etap PPK ruszy 1 lipca 2020 r. i obejmie firmy, które zatrudniają co najmniej 20 osób. 1 stycznia 2021 r. do programu przystąpią pozostałe firmy i instytucje publiczne.

Sporo obowiązków pracodawcy

Pracownicze plany kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania dla pracowników, którzy przystępują do niego automatycznie, ale dobrowolnie mogą z niego zrezygnować. Takiej możliwości nie mają pracodawcy. W związku z wdrażaniem w firmach nowego programu, jakim są PPK, na firmy nakładane są nowe obowiązki. To właśnie pracodawcy są odpowiedzialni za wdrożenie i prowadzenie PPK.

Możliwość nieuczestniczenia w programie mają tylko mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej dziesięciu osób w przypadku, gdy wszyscy pracownicy nie będą chcieli dołączyć do PPK. Jeśli firma zatrudnia co najmniej dziesięć osób, to już takiej możliwości nie ma. Nawet jeśli w firmie jest 15 pracowników i wszyscy oświadczą, że nie chcą przystępować do PPK, to pracodawca i tak jest zobowiązany zawrzeć umowę o zarządzanie i przeprowadzić cały proces wdrożenia. Jeżeli bowiem w firmie pojawi się nowy pracownik, który będzie chciał przystąpić do PPK, a pracodawca powie, że nie przyjmuje takich pracowników, to zapłaci karę, ponieważ nie można zniechęcać do PPK.

Przedsiębiorcy muszą nie tylko rzetelnie informować o wszystkim swoich pracowników, ale również prowadzić dokumentację i zarządzać wszystkimi procesami związanymi z PPK.

– Wdrożenie PPK to skomplikowany proces – rozpoczynając od ustalenia kryteriów wyboru instytucji finansowej, poprzez ocenę podmiotów zajmujących się świadczeniem usługi, zarejestrowanych w PFR, procesowanie umów i dostosowanie systemów – mówi Robert Kieroński, szef zespołu wdrażającego PPK w Poczcie Polskiej.

Jak podkreśla, w dużych firmach, w których ze względu na wielkość zatrudnienia, skalę działania oraz rygorystyczne przepisy, którym podlegają, trwa to długo i wymaga spełnienia wielu biurokratycznych obowiązków, w które zaangażowanych jest wiele jednostek organizacyjnych. – W Poczcie Polskiej proces wdrożenia trwał kilkanaście miesięcy. Długo, ale mamy poczucie, że zrobiliśmy wszystko co należy, aby przed tym, kiedy pierwsze wpłaty pojawią się na kontach PPK pracowników, nie zaskoczyły nas nieprzewidziane sytuacje – wskazuje Kieroński.

Wykorzystać program

Proces wdrażania PPK to doskonała okazja dla pracowników, aby zabrać głos w sprawie ich przyszłych emerytur. Skoro program PPK jest obowiązkowy dla pracodawcy, to warto wykorzystać jego wprowadzanie do kreowania pozytywnego wizerunku firmy.

Kwestią ważną dla wielu pracodawców są trudności z pozyskaniem pracowników. Dlatego przedsiębiorcy powinni się zastanowić, w jaki sposób komunikować wprowadzanie programu, by PPK stały się dla firmy elementem przewagi względem innych przedsiębiorstw.

Nie jest to łatwe, ponieważ PPK są zapisane w ustawie, co oznacza, że obowiązują wszystkich i nie są dodatkowym bodźcem zachęcającym pracowników. Pracodawca oferuje swoim pracownikom PPK, ponieważ musi to robić.

Istnieje kilka możliwych działań, które pracodawcy mogą podjąć, aby zmienić postrzeganie PPK i nie traktować programu jako obowiązku, lecz jako atrakcyjny benefit pracowniczy. Pracodawcy mogą zwiększyć wysokość wpłaty dla tych pracowników, którzy zadeklarują zwiększenie własnej składki. Przedsiębiorcy mogą z PPK robić pewnego rodzaju wyróżnienie dla pracowników poprzez różnicowanie wysokości wpłaty pracodawcy ze względu np. na staż pracy albo wyniki roczne pracownika lub departamentu.

Sposób, w jaki firmy będą informowały o PPK, może istotnie wpływać na to, jak będą postrzegane przez kandydatów jako pracodawca. Kluczowy będzie przekaz, iż pracodawca nie tylko wypłaca pensję, ale także wspiera oszczędzanie i do niego dokłada.

Doświadczenia krajów Europy Zachodniej pokazują, że wysokość składki odprowadzanej przez pracodawcę na fundusz emerytalny pracownika jest ważnym czynnikiem przy ocenie atrakcyjności pracodawcy. Firmy, które zdecydują się na wyższą wpłatę ponad wymagane 1,5 proc., mogą nie tylko wpłynąć na pozostanie pracowników w swojej organizacji, ale również przyciągnąć nowych kandydatów.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z POCZTYLION-ARKA PTE

""

pieniadze.rp.pl