Tag: piesi

Sejm zaostrzy odpowiedzialność kierowców

Roczne koszty ofiar śmiertelnych w Polsce sięgają 6,65 mld złotych, z czego prawie jedna ...