Tag: PKP Cargo

Średnie spółki giełdowe z potencjałem do wzrostu

„Średniaki” mogą być alternatywą dla dużych firm oraz mało płynnych akcji najmniejszych podmiotów. Spółki ...

Większość firm, które w ostatnich miesiącach ogłosiły prognozy finansowe, oczekuje poprawy przychodów i wyników operacyjnych w 2019 r.

Giełdowe firmy odkrywają karty

Spółki, które decydują się na publikację prognoz finansowych, mogą liczyć na przychylność akcjonariuszy. Na ...

Sprawdźmy, które spółki „dowiozą” swoje cele finansowe

Nie wszystkim giełdowym firmom uda się zrealizować cele finansowe na ten rok. Wyniki finansowe ...