Tag: „sprzedaż obligacji skarbowych”

Duży popyt na obligacje

Zainteresowanie inwestorów indywidualnych długiem skarbowym najwyższe od 2013 r. W ostatnim miesiącu wakacji nabywcy ...