Ubezpieczenie mieszkania przez właściciela – dlaczego warto?

Ludzie mają różne standardy dbania o przedmioty i przestrzeń. Niektórzy potrafią postarzyć obiekt o dziesięć lat, będąc w jego posiadaniu przez chwilę. Inni dokładają wszelkich starań, by zachować jego jak najlepszy stan jak najdłużej. Podobnie jest z nieruchomościami. Jedni po tygodniu zrobią z nich istne pobojowisko, inni przez dekadę zachowają pierwotny stan i tylko lekko utleniona farba na ścianach będzie świadczyć o tym, że czas upływa.

Dlatego wynajmując komuś mieszkanie, nie mamy pojęcia, jak będzie w tym konkretnym przypadku. Jednak, gdyby chodziło tylko o estetykę, jakoś można by to było przeboleć. Ściany zawsze można odmalować, a uszkodzone elementy wymienić. Gorzej jest w sytuacji, gdy dochodzi do realnych szkód. Bo ktoś zaprószy ogień, zostawi włączoną kuchenkę, odkręci wodę, nie zauważy wycieku na ścianie. Właśnie na wypadek takich i innych okoliczności stworzono ubezpieczenie mieszkania na wynajem. Warto, jeśli w umowie znajdują się kwestie takie jak między innymi:

·       Ubezpieczenie od zdarzeń losowych

Czyli niezależnych od woli Ubezpieczonego. Wśród nich znajdują się między innymi: katastrofy budowlane, zalania, pożary, zniszczenia spowodowane czynnikami atmosferycznymi, czyli między innymi: śniegiem, gradem, deszczem, wiatrem, uderzeniem pioruna. Jeśli chcemy poznać szerszą listę zdarzeń, zwykle znajduje się ona w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że skutki takich zdarzeń bywają ciężkie do zlikwidowania, wymagają kosztów i czasu.

Jakie elementy obejmuje takie ubezpieczenie?

- elementy stałe

Czyli wszystkie te, które są „wbudowane” w strukturę mieszkania i nie da się ich usunąć bez konkretnej ingerencji i bez narzędzi. Wśród nich znajdują się między innymi: ściany, drzwi, okna, zabudowa balkonów, tarasów, loggi, schody, antresole, instalacje (w tym elektryczna, gazowa, grzewcza, klimatyzacyjna, wentylacyjna, solarna, fotowoltaiczna, telefoniczna, wodno-kanalizacyjna, internetowa) oraz grzejniki, piece, wanny, umywalki, zlewy, brodziki, kabiny prysznicowe, ogniwa fotowoltaiczne. Ubezpieczeniem objęte są również okładziny znajdujące się w mieszkaniu, meble i sprzęt AGD w zabudowie oraz wiele innych stałych elementów. Oprócz tego ochroną objęte są piwnice, komórki, tarasy, balkony, miejsca postojowe.

- elementy ruchome (ruchomości)

Wśród nich znajdują się wolno stojące meble, sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny, fotograficzny, audiowizualny, rośliny, biżuteria, elementy wyposażenia ogrodu lub tarasu i wiele innych.

·       Cenne przedmioty

Jeśli na wyposażeniu mieszkania znajduje się sprzęt elektroniczny, audiowizualny, RTV, możemy go dodatkowo ubezpieczyć.

·       Kradzież, dewastacja, rabunek

Nigdy nie wiemy, co dzieje się w mieszkaniu pod naszą nieobecność. Nieprzyjemne incydenty spowodowane przez osoby z zewnątrz po prostu mogą się zdarzyć. Dzięki ubezpieczeniu mieszkania na wynajem w takiej sytuacji możemy liczyć na odszkodowanie za wszelkie straty.

Pomoc Assistance – pomoc po zdarzeniu

Nie każdy jest mistrzem w organizacji oraz posiada do dyspozycji bazę fachowców od naprawy różnych rzeczy. Szczególnie dziś, kiedy dostęp do specjalistów jest mocno ograniczony. Dlatego opcja Assistance bywa bardzo przydatna. Jakie elementy mogą się na nią składać?

·       Interwencja specjalisty

Hydraulik, ślusarz, szklarz, elektryk, murarz, technik urządzeń klimatyzacyjnych bądź grzewczych – taki pakiet fachowców mamy do dyspozycji przy dobrym Assistance. Zwykle dostępni są 24 godziny na dobę.

·       Przegląd techniczny

W razie sytuacji awaryjnej zorganizowany zostanie przegląd techniczny instalacji gazowej lub elektrycznej.

·       Zabezpieczenie mienia

Nawet jeśli mieszkanie znajduje się na strzeżonym osiedlu, warto jest mieć wsparcie ze strony profesjonalnej firmy ochroniarskiej, gdy zajdzie taka potrzeba. Czasem, na skutek uszkodzeń, dostęp do lokalu jest ułatwiony i właśnie wówczas trzeba zabezpieczyć nasz majątek. Albo na miejscu (dozór), albo w specjalnej przechowalni. Wówczas usługa transportowa również mieści się w zakresie Assistance.

·       Lokal zastępczy

Jeśli szkoda jest na tyle duża, że wynajmowane mieszkanie nie nadaje się do użytku, bardzo przydatną opcją jest lokal zastępczy.

·       Pokrycie kwoty wynajmu

Ubezpieczyciel (przy odpowiedniej umowie) jest w stanie zwrócić nam nawet ekwiwalent kwoty za wynajem. Jeśli mieszkanie nie będzie nadawać się do użytku.

Kobieta przekazuje klucze młodej dziewczynie do wynajmowanego mieszkania

Umowa najmu, czyli o czym jeszcze pamiętać?

Bardzo ważne jest to, by osoba wynajmująca swoje mieszkanie podpisała z najemcą odpowiednio skonstruowaną umowę. Co powinna zawierać?

·       Miejsce i datę zawarcia umowy

·       Określenie stron umowy

Kto jest najemcą, a kto wynajmującym. W tym punkcie należy uwzględnić imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu tożsamości. Jeśli najemcą jest osoba z zagranicy, nieposiadająca numeru PESEL, wówczas spisujemy dane z paszportu. Jeśli przy zawieraniu umowy nie korzystamy z usług tłumacza, warto zawrzeć w niej klauzulę o czytelności, którą najemca potwierdzi.

·       Opis lokalu

Powierzchnia, stan, wyposażenie. Jeśli do lokalu przynależy piwnica, strych lub miejsce postojowe, również należy je wymienić i opisać w tym punkcie.

·       Stan techniczny i wyposażenie lokalu mieszkalnego

W tym miejscu bardzo dokładnie opisujemy stan techniczny poszczególnych instalacji, urządzeń RTV, AGD, które pozostają do dyspozycji najemcy, parkiety, płytki, okładziny.

·       Czas trwania umowy

·       Informacje o wysokości czynszu i innych opłat, sposobu ich określania i płatności

Ten punkt musi być zawarty w sposób przejrzysty i czytelny, z terminami płatności itp.

·       Odsetki za zwlekanie w dokonywaniu płatności

·       Zasady wypowiedzenia u mowy

·       Podnajem lokalu i części przynależnych

Umowa musi wyraźnie określać, czy właściciel, zgadza się na podnajem lokalu lub jego części przez najemcę osobom trzecim. Dotyczy to oddzielnie każdego elementu- na przykład piwnicy lub miejsca postojowego w garażu. Jeśli tak należy określić najemców i mieszkańców.

·       Wydanie lokalu i protokół zdawczo-odbiorczy

·       Zapisy o warunkach wprowadzania zmian w umowie

·       Zapisy dodatkowe (fakultatywne)

Jeśli chcemy, żeby umowa miała pełniejszą moc, dobrze jest zawrzeć ją notarialnie. Bardzo często w umowie z najemcą nakłada się na niego obowiązek ubezpieczenia mieszkania również przez niego. To dobry pomysł, który w połączeniu z ubezpieczeniem przez właściciela, chroni lokal przed wszystkimi przykrymi okolicznościami.

Materiał Promocyjny