EP-303239848.jpg

W ubiegłym roku klienci wpłacili do UFK 13 mld zł