Odszkodowanie za leasing razem z podatkiem VAT

Problem VAT w odszkodowaniach z komunikacyjnego OC od dawna był przedmiotem sporów między ubezpieczycielami a poszkodowanymi.
Problem VAT w odszkodowaniach z komunikacyjnego OC od dawna był przedmiotem sporów między ubezpieczycielami a poszkodowanymi.
Adobe Stock

Leasingobiorca, któremu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT lub który może odliczyć tylko połowę tego podatku, będzie dostawał pełne odszkodowania z OC komunikacyjnego sprawcy wypadku.

Problem VAT w odszkodowaniach z komunikacyjnego OC od dawna był przedmiotem sporów między ubezpieczycielami a poszkodowanymi. Dla poszkodowanego, który nie ma prawa do odliczenia całości podatku VAT, odszkodowanie nieuwzględniające tego podatku oznacza, że nie dostanie on pełnej rekompensaty poniesionej szkody. O ile w przypadku właścicieli aut kwestia ta już dawno temu doczekała się rozstrzygnięcia, o tyle leasingobiorcy musieli na nie poczekać trochę dłużej.

Warto sprawdzić: Leasing czy wynajem auta. Co się opłaca małej firmie

Sąd Najwyższy w uchwale z 11 września 2020 r. (sygn. akt. III CZP 90/19) jednoznacznie potwierdził, iż „odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nie może on obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku zapłaconego”.

Takie podejście od dawna reprezentował rzecznik finansowy, który podnosił, że odszkodowanie za naprawę samochodu będącego przedmiotem leasingu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT powinno uwzględniać wartość tego podatku. – Z satysfakcją przyjmuję taką uchwałę. Otwiera nam ona możliwość wznowienia postępowań interwencyjnych, które w latach 2018–2020 nie zakończyły się zmianą stanowiska ubezpieczycieli. Według wstępnych analiz będzie to około 500 spraw. Zachęcam też do zgłaszania się do ubezpieczycieli osoby, które w przeszłości nie otrzymały pełnego odszkodowania. Jeśli ich reklamacje zostaną odrzucone, będziemy mogli zająć się ich sprawą w ramach postępowań interwencyjnych. Ci, których sprawy są już na etapie postępowania sądowego, mogą zgłaszać się do nas o przedstawienie tzw. istotnego poglądu – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, rzecznik finansowy. Na pomoc rzecznika finansowego mogą liczyć leasingobiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub konsumentami, którzy zawarli umowę leasingu konsumenckiego.

– Przy ponownych wezwaniach ubezpieczycieli o dopłatę pamiętać trzeba o terminie przedawnienia roszczeń – przypomina Paweł Wawszczak, dyrektor wydziału klienta rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego w biurze rzecznika finansowego.

Warto sprawdzić: Co zrobić, gdy nie stać nas na zapłacenie raty leasingu

W przypadku gdy szkoda wynikła ze zwykłej kolizji (nie było przestępstwa spowodowania wypadku drogowego lub katastrofy drogowej) to termin przedawnienia roszczeń wynosi trzy lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Oznacza to, że termin przedawnienia roszczeń należy liczyć od dnia, w którym zostało doręczone pisemne oświadczenie ubezpieczyciela o wypłaceniu odszkodowania bez należnego podatku VAT.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Ubezpieczenie auta: Musisz zawiadomić o sprzedaży

Nie powiadomiłam towarzystwa ubezpieczeniowego, że sprzedałam auto. Po roku od sprzedaży otrzymałam wezwanie do ...

Spory, które trafiają do sądów zazwyczaj kończą się przynajmniej częściowym uwzględnieniem roszczeń uprawnionych

Kiedy ubezpieczyciel zapłaci za poronienie z OC sprawcy

Utrata ciąży wskutek wypadku komunikacyjnego czy innego czynu zabronionego rodzi konsekwencje odszkodowawcze. Zdarza się, ...

Jeżeli przyczyną nagłego zachorowania będzie Covid-19, to ubezpieczony otrzyma wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu

Ubezpieczenie szkolne od koronawirusa. Sprawdzamy oferty

W ramach grupowego ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzież mogą mieć ochronę przed zakażeniem Covid-19. ...