Oszczędności na emeryturę i nie tylko

Tylko do końca grudnia mamy czas na wpłatę lub dopłatę do produktów emerytalnych z trzeciego filaru. Prezentujemy przegląd tych form oszczędzania.

Publikacja: 09.12.2022 10:42

Odkładając na IKE nasze oszczędności, będą zwolnione z podatku Belki. IKZE daje nam natomiast bieżąc

Odkładając na IKE nasze oszczędności, będą zwolnione z podatku Belki. IKZE daje nam natomiast bieżącą ulgę podatkową, gdyż wpłaty dokonane w danym roku kalendarzowym można odliczyć od podstawy opodatkowania przy rocznym rozliczeniu PIT

Foto: AdobeStock

W tym roku na indywidualne konto emerytalne (IKE) można zainwestować maksymalnie 17 766 zł, a na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – 7106,4 zł. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą limit na IKZE jest wyższy i wynosi 10 659,6 zł. Z wpłatą nie warto czekać do ostatniego dnia, gdyż przelew zrobiony w piątek 30 grudnia może nie zostać zaksięgowany tego samego dnia, co będzie skutkować brakiem wpłaty na konto IKZE i IKE w 2022 r.

IKE działa od 2004 r., wtedy limit wynosił 3435 zł, coroczna wpłata na konto w wysokości limitu oznacza, że do 2022 r. na konto IKE wpłynęło ponad 194 tys. zł. Dziesięć lat później uruchomione zostało IKZE, tu roczne limity są nieco niższe, w ciągu tych lat na konto IKZE mogło wpłynąć blisko 50 tys. zł. Od 2021 r. w IKZE oszczędzać mogą także osoby prowadzące działalność pozarolniczą.

Czytaj więcej

Finansowe zdrowie teraz i w przyszłości

Podstawowym celem działania IKE i IKZE jest długoterminowe oszczędzanie na dodatkową emeryturę. Można mieć tylko jedną umowę IKE i jedną umowę IKZE w samym czasie. Są to wyodrębnione rachunki, które można założyć między innymi w wybranych bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich czy w TFI. Oferty te różnią się sposobem oszczędzania, np. na lokacie, w akcjach czy w funduszach inwestycyjnych.

Każdego roku ustanawiane są limity wpłat na produkty emerytalne w trzecim filarze. Informacje o nich są publikowane w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Wysokość kwoty wpłat na IKE w 2022 r. wynosi 17 766 zł, a w 2023 r. wyniesie 20 805 zł. Wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć 1,2-krotności wskazanej kwoty, a od 2021 r. – dla samozatrudnionych –1,8-krotności. W 2022 r. wynosi 7106,40 zł, a dla osób prowadzących działalność pozarolniczą 10 659,60 zł. W 2023 r. wyniesie 8322 zł, a dla osób prowadzących działalność pozarolniczą – 12 483 zł.

Czytaj więcej

Oszczędzanie bez podatku. Przegląd IKE i IKZE 2022

Przewagą IKE jest na pewno możliwość inwestowania wyższych kwot. Konta różnią się także kwestiami podatkowymi. Odkładając na IKE nasze oszczędności, będą zwolnione z podatku Belki. IKZE daje nam natomiast bieżącą ulgę podatkową, gdyż wpłaty dokonane w danym roku kalendarzowym można odliczyć od podstawy opodatkowania przy rocznym rozliczeniu PIT, co upoważnia nas do zwrotu 12, 19 lub 32 proc. wartości uiszczonej składki. Ulga podatkowa przy opodatkowaniu wg skali progresywnej 12 proc. wyniesie 852,8 zł, przy opodatkowaniu wg skali liniowej 19 proc. – 1350,22 zł, a przy najwyższym progu 32 proc. – przekroczy 2200 zł.

Warunkiem utrzymania ulg w przypadku obu kont jest dokonanie wypłaty pieniędzy dopiero po osiągnięciu wymaganego wieku, który dla IKZE wynosi 65 lat, dla IKE – 60 lat.

LIMITÓW NIE WYKORZYSTUJEMY

 Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że średnia wartość wpłat na IKE wynosi 3,8 tys. zł, na IKZE średnia wpłat wynosi 2,7 tys. zł, ale w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą sięga 5,7 tys. zł.

W tym roku na indywidualne konto emerytalne (IKE) można zainwestować maksymalnie 17 766 zł, a na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – 7106,4 zł. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą limit na IKZE jest wyższy i wynosi 10 659,6 zł. Z wpłatą nie warto czekać do ostatniego dnia, gdyż przelew zrobiony w piątek 30 grudnia może nie zostać zaksięgowany tego samego dnia, co będzie skutkować brakiem wpłaty na konto IKZE i IKE w 2022 r.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PORADNIKI
Polacy są pogodzeni z losem biednego emeryta
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka