Wszystko o split payment

Według ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 lipca 2018 r. płatnicy podatku VAT muszą posiadać konto firmowe spełniające wymogi ustawy, umożliwiające otrzymywanie i wysyłanie płatności podzielonych. Co to oznacza w praktyce?

Publikacja: 20.07.2018 19:23

Wszystko o split payment

Foto: Adobe Stock

Kto powinien mieć osobny rachunek do podatku VAT?

Choć stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest na razie dobrowolne, nastał czas na oddzielenie finansów firmowych od osobistych i koniec dla bezproblemowej możliwości korzystania z konta osobistego w celach obsługi spraw dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Powodem jest nadanie przedsiębiorcom decyzyjności, którą fakturę zapłacą przy zastosowaniu nowej metody, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy. Tym samym, jeśli płatność podzielona wpłynie na konto osobiste, zostanie automatycznie zwrócona przez bank odbiorcy na rachunek zleceniodawcy. Nie jest to bowiem rachunek przystosowany do tego typu operacji. Posiadanie konta firmowego z rachunkiem VAT stanie się więc w takim przypadku niezbędne.

Split payment dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz małe, średnie i duże firmy, które rozliczają się na podstawie faktury VAT. Z rozwiązania nie mogą zaś skorzystać osoby fizyczne, ani też firmy, które otrzymują faktury bez VAT albo objęte są mechanizmem odwróconego obciążenia VAT (np. branża budowlana czy tzw. branże wrażliwe, m.in.: elektronika, stal lub metale kolorowe oraz paliwa, papierosy czy alkohol).

Już od 1 lipca br., banki bez konieczności składania odrębnych wniosków, zakładają wszystkim podatnikom VAT dodatkowy rachunek automatycznie. Co ważne, rachunków VAT nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Funkcjonuje on tylko w powiązaniu z rachunkiem rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem w SKOK, jest więc tzw. kontem technicznym.

Jak działa split payment?

Mechanizm podzielonej płatności polega na rozbiciu płatności z faktury VAT (wyłącznie w polskich złotych) w taki sposób, że wartość netto jest wpłacana przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub usługodawcy, zaś kwota podatku VAT jest przelewana na rachunek VAT. Załóżmy więc, że przedsiębiorca kupuje towar za 123 zł (kwota brutto równa jest 100 zł plus 23 zł VAT) i płaci za niego za pomocą split payment. Dzięki temu zabiegowi 100 zł trafia na konto służące do prowadzenia działalności gospodarczej sprzedającego, a 23 zł trafia na konto VAT. Podziału tej płatności dokonuje bank. Klient (nabywca towaru lub usługi) ma jedynie za zadanie w formatce przelewu wskazać kwotę podatku VAT (lub część), kwotę sprzedaży brutto (lub część), numer faktury oraz NIP dostawcy. Nie musi przy tym wcale znać numeru rachunku VAT dostawcy. Wystarczy, że tak jak dotychczas, na przelewie wpisze numer jego konta firmowego.

Co ze środkami na rachunku VAT?

Rachunek VAT jest wykorzystywany wyłącznie do rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Fiskus sprawuje nadzór nad rachunkami VAT i przepisy nie zakładają, by mógł mieć do nich dostęp lub samodzielnie dysponował środkami zgromadzonymi na tym rachunku.

Pieniądze , które na niego trafiają, teoretycznie przez cały czas są środkami należącymi do klienta, ale w praktyce nie może on nimi swobodnie rozporządzać. Właściciel rachunku, ma jedynie prawo zapłacić tymi pieniędzmi za swoje zobowiązania VAT do Urzędu Skarbowego lub za VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta. Dodatkowo na rachunek ten można otrzymywać zwroty nadwyżki podatku w przyspieszonym terminie – maksymalnie 25 dni lub gdy do faktury pierwotnej miał zastosowanie mechanizm split payment – dokonywać zwrotu omyłkowo otrzymanych płatności i tych płatności w przypadku których wystawiona została faktura korygująca zmniejszająca podstawę opodatkowania.

Co z rachunkami rozproszonymi po różnych bankach?

Jeśli przedsiębiorca posiada rachunki firmowe w kilku bankach i jednocześnie otrzymuje na nie przelewy split payment, następuje rozproszenie środków na różnych rachunkach VAT. Niestety przelewy pomiędzy tymi rachunkami nie są możliwe. Przy przelewie wychodzącym split payment, firma jednorazowo musi więc zapłacić kwotę VAT z każdego konta osobno, mimo że łączna kwota VAT jest inna. Posiadając trzy rachunki VAT z kwotą po 23 zł, jednorazowo może więc zapłacić tylko tę kwotę, mimo że posiada łącznie 69 zł VAT. Najlepiej więc w takim przypadku założyć jeden rachunek rozliczeniowy w jednym banku.

Jeśli na rachunku VAT zabraknie wystarczających środków na pokrycie faktury, bank automatycznie pobierze brakującą kwotę w ramach dostępnych środków z rachunku bieżącego firmy, a kwota podatku VAT wpłynie na rachunek odbiorcy w wysokości podanej w formularzu przelewu.

Co z płatnościami masowymi?

Do tej pory częstym przypadkiem było składanie przez płatnika VAT jednego przelewu zbiorczego do kilku faktur. Powodowało to trudności z rozliczeniem ich po stronie odbiorcy, tj. przypisaniem płatności do odpowiedniej faktury. Obecnie, rachunek rozliczeniowy ma zostać uznany zbiorczą kwotą brutto, a rachunek VAT obciążany zbiorczą kwotą VAT z wszystkich operacji płatności podzielonych. Do tego banki, tj. chociażby Bank Millennium czy Pekoa S.A., zapewniają klientom analitykę transakcji zbiorczych, dzięki czemu łatwiej jednoznacznie zidentyfikować każdą płatność oraz powiązaną z nią kwotę VAT.

Split payment, a płynność finansowa

Wielu przedsiębiorców obawia się ograniczenia ich płynności finansowej. Jak zauważa Konrad Krężlewicz, dyrektor Biura Sprzedaży Departamencie Finansowania w banku Citi Handlowy – to właśnie ona może okazać się głównym wyzwaniem dla ich klientów. Stąd, w ramach takich usług jak faktoring odwrócony i faktoring dla dostawcy, Citi Handlowy zaprojektował aż 10 możliwości podziału płatności, zależnie od strategii wybranej przez klienta oraz jego dostawców. W ramach nowego podejścia do faktoringu, do tradycyjnej formy rozliczeń bank dodał możliwość przejścia na metodę podzielonej płatności. W ten sposób klient będzie miał możliwość finansowania jedynie kwoty netto, a część VAT rozliczyć w terminie zapadalności. Dzięki temu mechanizmowi ich klienci nie będą musieli ponosić kosztów finansowania „zamrożonej” części VAT.

W Banku Millennium, przelewy VAT, tak jak pozostałe przelewy krajowe, będą optymalnie realizowane z wykorzystaniem funkcjonalności młynka płynnościowego, tj. w przypadku braku środków na rachunku VAT na zapłatę części przelewu dotyczącego VAT, transakcja będzie mogła czekać na zasilenie tego rachunku do końca dnia roboczego – tłumaczy Marta Postek, dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w Banku Millennium.

Karolina Matulewicz, menedżer produktu w Raiffeisen Polbanku dodaje zaś, że obecni klienci z segmentu mikro mogą liczyć na indywidualną ofertę finansowania w oparciu o historię rachunków posiadanych w Raiffeisen Polbanku. Natomiast nowym klientom z tego segmentu bank będzie udzielał finansowania w prostym i szybkim procesie na podstawie trzech ostatnich wyciągów z innych banków.

Dlaczego warto korzystać ze split payment?

Płatnicy VAT korzystający z płatności podzielonych mają prawo zmniejszyć kwotę zobowiązania podatkowego, jeżeli jego zapłata nastąpiła w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty podatku. Dodatkowo, Ministerstwo Finansów zwalnia z odpowiedzialności solidarnej. W przypadku zapłaty danej faktury przy zastosowaniu metody podzielonej płatności klient nie musi odpowiadać za zaległości podatkowe swojego dostawcy. Fiskus nie zastosuje również podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku VAT powstałej w wyniku złożonej deklaracji podatkowej, w której podatnik wykazał kwotę podatku naliczonego, która wynika z co najmniej niż 95 proc. faktur zapłaconych z zastosowaniem split payment.

Kto powinien mieć osobny rachunek do podatku VAT?

Choć stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest na razie dobrowolne, nastał czas na oddzielenie finansów firmowych od osobistych i koniec dla bezproblemowej możliwości korzystania z konta osobistego w celach obsługi spraw dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Powodem jest nadanie przedsiębiorcom decyzyjności, którą fakturę zapłacą przy zastosowaniu nowej metody, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy. Tym samym, jeśli płatność podzielona wpłynie na konto osobiste, zostanie automatycznie zwrócona przez bank odbiorcy na rachunek zleceniodawcy. Nie jest to bowiem rachunek przystosowany do tego typu operacji. Posiadanie konta firmowego z rachunkiem VAT stanie się więc w takim przypadku niezbędne.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
Pułapka dla prowadzących działalność nierejestrowaną. Uwaga na limity przychodu
Księgowość
Faktura uproszczona. To trzeba wiedzieć przed wystawieniem
Księgowość
Składki ZUS w 2024 roku o ponad 12 proc. w górę
Księgowość
Mniej przedsiębiorców skorzysta ze statusu małego podatnika w 2024 roku
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Księgowość
Paragon na ladzie. Ogromny mandat od Fiskusa
Księgowość
Koniec z papierami. e-Urząd Skarbowy już obowiązkowy