Samouczące się roboty sprawdzą płatności firmy

Citi Handlowy udostępnił klientom korporacyjnym nowe narzędzie, które umożliwia weryfikację płatności wychodzących w czasie rzeczywistym. System pozwala unikać błędów związanych z przetwarzaniem rosnącej liczby płatności w firmie.

Usługi biegłego rewidenta to nie tylko badania i przeglądy

Działania firm audytorskich najczęściej kojarzą się z badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych lub innymi usługami zastrzeżonymi dla biegłego rewidenta, np. oceną planu przekształcenia lub podziału spółki, czy sporządzaniem raportu z badania prognoz wyników finansowych. Jednak na dużą skalę świadczą one także inne usługi atestacyjne i pokrewne.

Firmy firmom nie płacą. Ogromne długi przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mają sporo długów wobec innych firm. Zaległości sięgają już 11,5 mld zł.

Teraz tylko tak rozliczymy się z fiskusem

Nowy rok przyniósł obowiązek wygenerowania indywidualnego rachunku, na które przelejemy wszystkie daniny państwowe.

Zwrot nadwyżki VAT można przyspieszyć

Zwrot nadwyżki VAT następuje w ciągu 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, ale termin ten można skrócić do 25 dni, jeśli spełnia się warunki.

Podzielona płatność już obowiązkowa

Kończy się się dobrowolność w stosowaniu split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności, który stanie się obowiązkowy w wybranych branżach.

Biuro na godziny – zalety pracy w biurach coworkingowych

Prowadząc biznes, zamiast inwestować w powierzchnię biurową, można skorzystać z elastycznych form najmu na czas.

Zbiórki na wspólny cel szybko rosną w siłę

Rynek finansowania społecznościowego nad Wisłą coraz prężniej się rozwija. Według prognoz jego wartość osiągnie w tym roku 700 mln zł.

Uwaga na współpracę z sądami – płacą bardzo późno

Bywa, że sądy płacą współpracującym z nimi ekspertom i biegłym nawet po pół roku od wydania faktury.

Wszystko o split payment

Według ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 lipca 2018 r. płatnicy podatku VAT muszą posiadać konto firmowe spełniające wymogi ustawy, umożliwiające otrzymywanie i wysyłanie płatności podzielonych. Co to oznacza w praktyce?