Do 21 sierpnia przedsiębiorcy muszą zapłacić składki ZUS za lipiec. Był to pierwszy miesiąc obowiązywania nowej stawki płacy minimalnej, a więc i Małego ZUS. Tymczasem okazuje się, że program Płatnik wskazuje na błąd w deklaracji osobom korzystającym z Małego ZUS Plus, gdy wpisywana wartość podstawy składek jest mniejsza niż 1080 złotych.

Mały ZUS jest liczony od podstawy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie i wynosi 30 proc. jego wartości brutto. Od stycznia do czerwca tego roku płaca minimalna wynosiła 3490 zł, więc podstawa Małego ZUS – 1047 zł. Od lipca najniższe wynagrodzenie zostało podniesione do poziomu 3600 zł, a w ślad za tym podstawa Małego ZUS wzrosła do 1080 zł.

Jak wskazuje Piotr Juszczyk, główny foradca podatkowy w firmie inFakt co ważne, podwyżka nie dotyczy Małego ZUS Plus. Zgodnie z przepisami (artykuł 18c ustęp 2 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) przy tej preferencji obowiązuje podstawa wynosząca 30 proc. minimalnego wynagrodzenia ze stycznia danego roku. Dla podatników korzystających z Małego ZUS Plus podstawa wyliczenia składek nie powinna się więc zmienić.

- Osoby, które korzystają z MZ+, otrzymują informacje o błędzie wartości podstawy, wynoszącej jak wcześniej 1047 zł. Program Płatnik domyślnie wskazuje na wartość 1080 zł, a To ewidentny błąd, ponieważ przepisy dotyczące MZ+ nie zmieniły się. Co istotne, pomimo błędu można wysłać dokumenty z podaną niższą podstawą - podkreśla ekspert.

Może to być problem, gdy przedsiębiorca zasugeruje się powiadomieniem o błędzie i pozostawi 1080 zł. W takim przypadku zapłaci wyższe składki. Ponadto pamiętajmy, że podatnicy za styczeń składali nie tylko druk DRA lub RCA ale również DRA lub RCA cz. II, w którym deklarowali wartość podstawy obliczania składek.