Dopłata roczna do PPK w sobotę na koncie. Jest jeden warunek

Do 15 kwietnia powinna trafić na konto osób oszczędzających w Pracowniczych Planach Kapitałowych tzw. dopłata roczna w wysokości 240 zł. Na wpłatę mogą liczyć tylko osoby, które spełniły określony w ustawie warunek.

Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy

Zwrot pieniędzy z PPK przed 60. rokiem życia wiąże się potrąceniami. Można go dokonać w każdym momencie, bez podawania przyczyny. Policzyliśmy na jaką kwotę można liczyć po dwóch latach odkładania.

PZU wyprzedził konkurencję na starcie PPK

Pierwszych kilkadziesiąt umów o zarządzanie PPK spółka podpisała już w pierwszych godzinach funkcjonowania programu.

Oszczędności w PPK prywatną własnością uczestnika

Pracownik oszczędzający w PPK może w każdej chwili na swój wniosek wycofać zgromadzone pieniądze.

Globalne doświadczenie pomoże w zarządzaniu PPK

Pocztylion-Arka PTE S.A., inwestując pieniądze zgromadzone w ramach pracowniczych planów kapitałowych, będzie korzystał z doświadczenia globalnego gracza – Invesco Investment Solutions, swojego akcjonariusza.

PZU ma potencjał, by zapewnić wszechstronne wsparcie przy PPK

Mamy ambicję dotrzeć do każdego pracodawcy, ale też nie pozostawić pracowników samym sobie. Mówimy o milionach osób, które będą uczestniczyły w PPK – mówi Marcin Żółtek, szef Projektu Emerytura, odpowiedzialny w Grupie PZU za PPK.

PPK to dla pracowników same korzyści

Wartość PPK polega na tym, że jest to rozwiązanie dostępne dla wszystkich. Niezależnie od tego, gdzie pracuję, u każdego pracodawcy jest PPK i mam prawo do niego przystąpić – mówi Maciej Jankiewicz, wiceprezes Pocztylion-Arka PTE.

PPK: Pracodawca z nowymi obowiązkami

Wdrażając pracownicze plany kapitałowe pracodawcy będą musieli zmierzyć się z dodatkowymi zadaniami. Warto dobrze się do tego procesu przygotować.

PPK będą rewolucją dla pracowników i przedsiębiorstw

Dzięki programowi pracownicy zyskają możliwość bardzo korzystnego odkładania na emeryturę. Pracodawcy – szansę na oferowanie dodatkowych bonusów.

Wykorzystanie pieniędzy z PPK

Istnieje kilka sposobów wykorzystania środków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Do kogo należą środki w PPK?

Już za kilka miesięcy Polacy zaczną gromadzić oszczędności w ramach nowego systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Bierzemy pod lupę prywatny charakter tych pieniędzy.

Zarządzanie oszczędnościami w PPK – instytucje, skład portfela, opłaty

Pracownicze Plany Kapitałowe to pomysł rządu na zachęcenie Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Sprawdzamy politykę inwestycyjną funduszy w ramach PPK i instytucje nimi zarządzające.

Wpłaty do PPK

Pieniądze wpływające na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i Państwa.

Kto przystąpi do PPK

Jesienią do nowego systemu długoterminowego oszczędzania zaczną wpływać pierwsze oszczędności Polaków.

PPK – podstawowe informacje cz. II

W tym roku rusza program długoterminowych oszczędności, który ma zapewnić Polakom dodatkowe środki na emeryturze.

PPK – podstawowe informacje cz. I

W tym roku rusza program długoterminowych oszczędności, który ma zapewnić Polakom dodatkowe środki na emeryturze.

Niedoceniane oszczędzanie grupowe

Niezbyt popularne, jednak bardzo pożyteczne pracownicze programy emerytalne wciąż nie cieszą się nad Wisłą dużą popularnością.