Wykorzystanie pieniędzy z PPK

Istnieje kilka sposobów wykorzystania środków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Publikacja: 14.03.2019 15:31

Wykorzystanie pieniędzy z PPK

Foto: Shutterstock

Najlepiej nie wszystko naraz

Aby jednorazowo wypłacić wszystkie środki zgromadzone w PPK, konieczne będzie złożenie kolejnego wniosku. Uczestnikowi PPK przysługuje prawo do złożenia wniosku o wypłatę pozostałych 75 proc. środków zgromadzonych w PPK w mniejszej ilości rat, a nawet całą kwotę za jednym razem.

Jednak w takim wypadku będzie trzeba zapłacić podatek od podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Obłożenie tym podatkiem 75 proc. środków wypłacanych z PPK, gdy liczba rat jest mniejsza niż 120, ma zniechęcać uczestników do szybkiej konsumpcji oszczędności zgromadzonych w PPK.

Twórcy systemu PPK obawiają się, że spora część uczestników przeznaczy jednorazowo wypłacone środki na konsumpcję np. dóbr luksusowych. W konsekwencji uczestnictwo w PPK minie się z głównym celem, jakim jest dodatkowa ochrona uczestnika przed ryzykiem dożycia wieku emerytalnego oraz negatywnymi skutkami długowieczności.

Wycofać można w każdej chwili

Pamiętajmy jednak, że uczestnictwo w systemie PPK jest dobrowolne, dlatego pracownik może w każdym momencie zrezygnować z przekazywania wpłat do PPK, podpisując deklarację rezygnacji. Składając wniosek o zwrot środków, uczestnik otrzyma jednak zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone ogólnie o obowiązujący podatek od zysków kapitałowych. Ponadto wypłata zostanie pomniejszona o 30 proc. wartości wpłat po stronie pracodawcy, ponieważ były one zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne – pobrane 30 proc. zapisywane jest pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie społeczne w ZUS. Wyciągany w ten sposób kapitał zmniejszy się także o wpłaty dokonane po stronie Państwa, co jest oczywiście logiczne.

Choroba bądź kredyt na dom

Poza takim wycofaniem środków, uczestnik może wypłacić swoje oszczędności przed ukończeniem 60. roku życia, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Częściowo, może skorzystać z pieniędzy z PPK np. w sytuacji poważnego zachorowania uczestnika lub jego najbliższych. Wówczas można wypłacić do 25 proc. swoich oszczędności. Z kolei w przypadku ubiegania się o kredyt na sfinansowanie budowy domu czy zakupu mieszkania można wypłacić nawet 100 proc. środków na pokrycie wkładu własnego, jednak podjęte na ten cel pieniądze trzeba wpłacić ponownie na swój rachunek PPK w ciągu 15 lat. Możliwość wypłaty na cele mieszkaniowe przysługuje uczestnikom przed ukończeniem 45. roku życia.

Paweł Szczerbak, Dyrektor Sprzedaży w PKO TFI

„Obok wypłaty części środków w przypadku poważnego zachorowania, mamy też możliwość wypłaty nawet do 100% zgromadzonych środków na rachunku PPK na cele mieszkaniowe.

To wygodna opcja, bo w przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku lat, gdy banki pożyczały nawet na 100 proc. kupowanej nieruchomości, dziś, żeby ubiegać się o kredyt trzeba dysponować wkładem własnym (obecnie minimum 20 proc.).

Dotyczy to jednakże osób, które nie przekroczyły 45. roku życia i pozostaje pytanie o wysokość zgromadzonego kapitału oraz czy wystarczy on na pokrycie wkładu własnego. Niemniej jednak jest to jedna z nielicznych możliwości, kiedy możemy wykorzystać środki odkładane na emeryturę przed ukończeniem 60. roku życia.

W tym przypadku będzie to rodzaj pożyczki z naszego rachunku w PPK, bo te pieniądze z powrotem trzeba będzie zwrócić, ale będzie na to sporo czasu, zgodnie z warunkami zapisanymi w Ustawie nawet do 15 lat. Należy dodać, że korzystając z tej opcji będziemy mieli do dyspozycji nieoprocentowaną pożyczkę.

Jeśli uczestnik nie zwróci wypłaconych w ten sposób środków będzie musiał natomiast zapłacić podatek od dochodów kapitałowych (od tej części, której nie zdołał z powrotem wpłacić do PPK).

Podsumowując, na rachunku PPK będziemy odkładać środki na poczet ich wykorzystania po osiągnięciu 60. roku życia, czyli wtedy kiedy będziemy się zbliżać do końca naszego życia zawodowego, bądź będziemy już na emeryturze. Należy sobie zadać pytanie czy warto je wykorzystać wcześniej – na pewno jest to kuszące, choć idea wprowadzenia PPK jest zgoła inna.”

Czytaj więcej o produktach emerytalnych dostępnych w PKO TFI

PPK
Dopłata roczna do PPK w sobotę na koncie. Jest jeden warunek
PPK
PZU wyprzedził konkurencję na starcie PPK
PPK
Oszczędności w PPK prywatną własnością uczestnika
PPK
Globalne doświadczenie pomoże w zarządzaniu PPK
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
PPK
PZU ma potencjał, by zapewnić wszechstronne wsparcie przy PPK