Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to ogólnopolski program, który pozwala wszystkim zatrudnionym oszczędzać pieniądze z pensji z udziałem państwa i pracodawcy. Składki na PPK potrącane są z pensji pracownika, swoją część dokłada pracodawca. Dodatkowo państwo dopłaca do każdego konta 240 zł rocznie. Aby uzyskać wpłatę, trzeba jednak spełnić warunek wysokości wpłat na rachunek PPK w kwocie co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który należy się wpłata. Co oznacza, że roczna wpłata na konto powinna wynosić minimum – 632 zł. Z kolei osoby, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc. (ze względu na niższe dochody), muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. powyższej kwoty, aby otrzymać dopłatę roczną. Składka roczna powinna przekroczyć 158 zł.

Czytaj więcej

Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy

Kwota jest stała, niezależnie od momentu w roku, w jakim pracownik przystąpił do PPK. Dopłata roczna wpływa na rachunek PPK wyłącznie raz w roku, niezależnie od liczby kont PPK i pojawia się na koncie uczestnika do 15 kwietnia roku następnego, po roku, za jaki zostaje przyznana.

W tym roku dopłatę roczną otrzyma ponad 1,7 mln uczestników PPK, a jej kwota ma wynieść 410,3 mln zł.