Senior nie zapłaci podatku od nowego roku

Wchodzące od nowego roku przepisy w ramach Polskiego Ładu sprawią, że seniorom zostanie więcej w kieszeni.

Marek Kobylański: Składkowy ból głowy przedsiębiorców

Wysoka danina zdrowotna dla firm to zły pomysł, ale niestety, rząd szykuje ich jeszcze więcej. Jeśli nie chce wycofać się z tych propozycji, powinien przynajmniej zmniejszyć obciążenia.

"Polski Ład" PiS: rząd zastanawia się nad zmianą wysokości składek od dochodów przedsiębiorstwa

Biznes ma płacić dodatkowe 9 proc. od każdego złotego. Rząd zastanawia się, czy to nie przesada.

"Polski Ład" PiS wprowadzi składkę zdrowotną od wszystkich zarobków przedsiębiorców

Przedsiębiorca odprowadzi opłatę na zdrowie nie tylko od dochodu ze swoich usług, ale też od wszystkich innych, np. ze sprzedaży auta czy nieruchomości.

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych można zapisać pracownika dopiero po 90 dniach zatrudnienia

Pracownik staje się uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych z chwilą zawarcia dla niego przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca ma czas na zawarcie tej umowy od 91 dnia zatrudnienia pracownika do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 90 dni zatrudnienia.

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK

Wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK wynosi zasadniczo 2 proc. jego wynagrodzenia, a wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający – 1,5 proc. Strony te mogą finansować także wpłatę dodatkową – uczestnik PPK do 2 proc., a podmiot zatrudniający do 2,5 proc. wynagrodzenia.

Wpłaty do PPK oblicza się także od wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu stosunku pracy

Ustanie zatrudnienia uczestnika PPK nie ma zasadniczo znaczenia dla obowiązku obliczenia, pobrania i dokonania za niego wpłat do PPK. Wpłaty do PPK trzeba przekazać do instytucji finansowej także w przypadku, gdy po ich naliczeniu i pobraniu uczestnik PPK zmarł.

Coraz więcej skarg na ZUS, który nie przyznał wsparcia mikroprzedsiębiorcom w sądach administracyjnych

Przedsiębiorcy chcą specustawy regulującej ich prawo do wsparcia, o które dziś muszą walczyć w sądzie.

Freelancer sam musi rozliczać zagraniczne zarobki

Współpraca wolnego strzelca z zagranicznym kontrahentem powinna być oparta na takiej umowie, jaką zawarłby z polską firmą na te same usługi. Od rodzaju kontraktu zależą obowiązki wobec ZUS i fiskusa.

Anna Wojda: Podatkowy sitcom

Polski Ład stał się Polskim Nieładem. Bo jak inaczej nazwać to, co rządzący fundują przedsiębiorcom i biurom rachunkowym?

Paweł Rochowicz: Menedżer na wzburzonej fali

Nałożenie dodatkowej daniny na członków zarządów spółek to wyraźny sygnał: nie lubimy was, odpowiedzialnych, pomysłowych, zdolnych. Wolimy tworzyć „ład" z tymi biernymi, którym trzeba wymyślać życie.

"Polski Ład" Pis: zatrudnienie na podstawie powołania na nowych zasadach podatkowych

Rząd nałoży 9-proc. daninę na zarobki setek tysięcy osób zasiadających we władzach spółek.

Kolejne pomysły składek zdrowotnych - 9 proc. dla szefów spółek

Szefowie spółek, którzy nie płacili do tej pory składek, od nowego roku zarobią o 9 proc. mniej.

Polski Ład PiS: pracującym na śmieciówce opłaci się oskładkowanie umowy

Firmy omijające przepisy zapłacą podwójnie za pracujących na czarno, wynagradzanych pod stołem, ale także za osoby, którym ZUS, skarbówka lub Inspekcja Pracy zamieni kontrakt lub działalność na etat.

Sklepiki szkolne i przewodnicy turystyczni dostaną pomoc z ZUS

Osoby prowadzące sklepiki szkolne, a także piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ponieśli straty z powodu pandemii, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek oraz wypłatę postojowego. Wnioski można składać do ZUS od 23 lipca.

Emerytura czy renta to nie przeciwwskazanie do pracy

Nawet całkowita niezdolność do pracy nie oznacza zakazu aktywności zawodowej. O zatrudnieniu emeryta i rencisty trzeba jednak zawiadomić ZUS i zwykle płacić za taką osobę wszystkie składki.

"Polski Ład" PiS - podwyżki składki zdrowotnej to śmierć dla gospodarczego planu PiS

Propozycja podwyżki składki zdrowotnej może okazać się zabójcza dla gospodarczego planu PiS.

Przedsiębiorca nie zawsze musi czekać na zasiłek z ZUS

Do okresu wyczekiwania na prawo do świadczenia chorobowego z tytułu działalności dolicza się wcześniejszy okres ubezpieczenia chorobowego, gdy przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.