PZU wyprzedził konkurencję na starcie PPK

Pierwszych kilkadziesiąt umów o zarządzanie PPK spółka podpisała już w pierwszych godzinach funkcjonowania programu.

Publikacja: 24.07.2019 15:59

PZU wyprzedził konkurencję  na starcie PPK

Foto: materiały prasowe

MATERIAŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z PZU

Grupa PZU idzie za ciosem. Jeszcze w kwietniu zapowiedziała, że rezygnuje na rok z pobierania opłat za zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK). W dniu startu PPK – 1 lipca – ogłosiła, że już w ciągu kilku godzin funkcjonowania programu podpisała pierwsze umowy o zarządzanie PPK z największymi firmami. Konkurenci nie zrewanżowali się podobnymi deklaracjami.

Poniedziałek 1 lipca, gdy pracownicze plany kapitałowe objęły największych pracodawców, zatrudniających powyżej 250 osób, był z punktu widzenia przygotowywanej od wielu miesięcy reformy dniem kluczowym.

Na godzinę 10 konferencję prasową zwołał Polski Fundusz Rozwoju, który odpowiada za wdrożenie PPK i ewidencję uczestników programu. – Zakładamy, że większość dużych pracodawców, zatrudniających powyżej 250 osób, będzie zawierało umowy we wrześniu i październiku – mówił dziennikarzom prezes PFR Paweł Borys.

Na zwołanym pół godziny później briefingu Grupa PZU, ku zaskoczeniu rynku, ogłosiła: – Mamy już pierwsze umowy!

Klienci w parę godzin

W pierwszych godzinach od startu PPK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU zawarło co najmniej kilkadziesiąt umów z pracodawcami na zarządzanie planami. – To dowód zaufania wobec PZU i atrakcyjności naszej oferty – komentował na briefingu szef Projektu Emerytura, a dziś wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek, który jest odpowiedzialny w grupie za pracownicze plany kapitałowe.

Na współpracę z PZU zdecydowali się najwięksi pracodawcy z całej Polski, reprezentujący m.in. branżę budowlaną, meblarską, spożywczą czy tekstylną. – Uznali TFI PZU za najlepszą instytucję do zarządzania PPK w swojej firmie i postanowili powierzyć nam oszczędności swoich pracowników. Wielu nie współpracowało dotąd z PZU, dlatego tym bardziej cieszy nas, że docenili naszą ofertę – mówił Marcin Żółtek.

Jak zaznaczył, oprócz kilkudziesięciu podpisanych umów kilka razy więcej jest procedowanych. – To dowód, że jesteśmy skuteczni – ocenił, przypominając, że to właśnie PZU jako pierwszy zaproponował w kwietniu zerową opłatę za zarządzanie PPK. Mówił o tym wówczas prezes PZU Paweł Surówka: – Chcemy przekonać Polaków, że opłaca się oszczędzać razem z nami.

Obsługa online

Już w maju PZU uruchomił dla pracodawców bezpłatny internetowy serwis e-PPK, który zapewnia wygodną bieżącą obsługę pracowniczych planów kapitałowych. Pozwala na przesyłanie online list pracowników, list ich wpłat i dyspozycji.

– Wielkim atutem serwisu jest automatyczne kontrolowanie wprowadzanych danych. Serwis sam wyłapuje błędy, sygnalizuje je i podpowiada, co należy uzupełnić albo poprawić – zwraca uwagę Marcin Żółtek.

– Wczytywanie danych do serwisu odbywa się najprostszą metodą, poprzez przeciąganie na ekranie plików w popularnych formatach. e-PPK współpracuje też ze wszystkimi najpopularniejszymi systemami kadrowo-księgowymi w Polsce, co oznacza, że pracownicze plany kapitałowe można wygodnie obsługiwać także bez logowania się do tego serwisu – dodaje.

Kompleksowa pomoc

Grupa PZU deklaruje, że priorytetem dla niej jest kompleksowe wsparcie dla pracodawców przy wdrażaniu pracowniczych planów kapitałowych. Jest nim też wszechstronna pomoc przy prowadzeniu i obsłudze PPK na co dzień.

– Dysponujemy odpowiednim potencjałem i wszelkimi narzędziami, by zapewnić taką pomoc na szeroką skalę. Oprócz internetowych serwisów dla pracodawców i pracowników mamy jedną z największych sieci placówek w Polsce, która liczy ponad 400 oddziałów. Mamy 2500 doradców klienta indywidualnego i 300 klienta biznesowego – przypomina dyrektor zarządzający ds. dystrybucji produktów inwestycyjnych w TFI PZU Łukasz Kędzior.

Jak mówi, PZU zdaje sobie sprawę z obaw, które mogą towarzyszyć pracodawcom w związku z czekającymi ich nowymi obowiązkami po starcie PPK. – Chcemy ich w tych obowiązkach maksymalnie odciążyć – deklaruje.

Najwyższa wiarygodność

PZU oferuje ponadto pracodawcom szkolenia dla ich działów kadr, a także materiały szkoleniowe i informacyjne dla ich pracowników. – Chcemy w ten sposób pomóc w wypełnieniu przez pracodawców ich ustawowych obowiązków, a do nich właśnie należy przekazanie pracownikom wyczerpujących informacji na temat zasad funkcjonowania PPK – wyjaśnia dyrektor Łukasz Kędzior.

Zwraca uwagę, że ważnym z punktu widzenia pracodawców i pracowników kryterium przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK jest też jej wiarygodność i doświadczenie. – PZU ma pod tym względem szczególne powody do dumy. Ma największą wśród polskich spółek wiarygodność, mierzoną oceną ratingową A- przyznaną przez międzynarodową agencję S&P. Co istotne z punktu widzenia PPK, należymy do firm o najdłuższym na rynku doświadczeniu w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Jesteśmy rynkowym liderem w dziedzinie pracowniczych programów emerytalnych – dodaje.

Niskie opłaty

PZU ma ambitne plany. Według deklaracji szefa Projektu Emerytura liczy na zdecydowanie większy udział w rynku PPK niż 15 proc., a jest to poziom, od którego zgodnie z ustawą instytucja zarządzająca planami nie może pobierać opłat za ich zarządzanie.

– Razem z nami oznacza taniej. Im więcej pracodawców zdecyduje się na współpracę z TFI PZU, tym niższe opłaty będziemy mogli zaoferować w przyszłości – mówi Marcin Żółtek. – Już teraz, po upływie roku bez opłat, proponujemy jedne z najniższych stawek na rynku.

Zaczynają się poniżej połowy maksimum określonego w ustawie na 0,5 proc. Jeśli nasze udziały w rynku przekroczą 15 proc., a więc poziom, do którego można pobierać opłaty za zarządzanie, to kwoty te uśredniają się dla wszystkich klientów. A to oznacza jedno: jeszcze taniej – podkreśla wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek.

MATERIAŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z PZU

Grupa PZU idzie za ciosem. Jeszcze w kwietniu zapowiedziała, że rezygnuje na rok z pobierania opłat za zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK). W dniu startu PPK – 1 lipca – ogłosiła, że już w ciągu kilku godzin funkcjonowania programu podpisała pierwsze umowy o zarządzanie PPK z największymi firmami. Konkurenci nie zrewanżowali się podobnymi deklaracjami.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PPK
Dopłata roczna do PPK w sobotę na koncie. Jest jeden warunek
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
PPK
Oszczędności w PPK prywatną własnością uczestnika
PPK
Globalne doświadczenie pomoże w zarządzaniu PPK
PPK
PZU ma potencjał, by zapewnić wszechstronne wsparcie przy PPK
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
PPK
PPK to dla pracowników same korzyści