Oszczędności w PPK prywatną własnością uczestnika

Pracownik oszczędzający w PPK może w każdej chwili na swój wniosek wycofać zgromadzone pieniądze.

Publikacja: 24.07.2019 15:55

Oszczędności w PPK prywatną własnością uczestnika

Foto: Adobe Stock

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z POCZTYLION-ARKA PTE S.A.

Już jesienią pracownicy zaczną odprowadzać pierwsze składki do pracowniczych planów kapitałowych. To nowy program utworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności, które mają zapewnić Polakom dodatkowe środki na emeryturze.

Dwa różne programy

Pracownicze plany kapitałowe mają przełamać niechęć Polaków do długoterminowego oszczędzania. Oszczędzamy znacznie mniej nie tylko od mieszkańców krajów zachodniej Europy, ale także naszego regionu. Sytuację dodatkowo pogorszył pierwszy rozbiór otwartych funduszy emerytalnych z 2014 r. To wtedy – nie wnikając w to, czy słusznie, czy nie – rozpoczął się demontaż systemu oszczędzania reklamowanego jako ten, który ma nam dać dostanie życie na emeryturze. Część oszczędzających odebrała to jako grabież ich pieniędzy. Na nic zdały się tłumaczenia rządu, że nie były to ich prywatne pieniądze, lecz składki przesunięte z ZUS. Potem potwierdził to Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że to, co trafiało na konta w OFE, jest pieniędzmi publicznymi. Nie uspokoiło to jednak sytuacji.

W przypadku PPK wprost do ustawy jest wpisane, iż jest to system w pełni prywatny. W przypadku OFE było inaczej. Były finansowane ze składki na ubezpieczenia społeczne, a nie z dodatkowych oszczędności. PPK to są nasze oszczędności, które w każdej chwili z pewnymi obostrzeniami możemy z programu wyciągnąć.

Środki wpłacane do PPK zostały wyraźnie oddzielone od podmiotów administracji publicznej, nie ma też bezpośredniego wpływu instytucji publicznych na politykę inwestycyjną planów. To znacząco odróżnia ten system od otwartych funduszy emerytalnych, do których PPK są porównywane.

Badania wskazują, że 56 proc. z nas ma niskie zaufanie do długoterminowego oszczędzania na czas emerytury, po tym co się stało z OFE w 2014 r. Jest to więc główna bariera dla pozostania w PPK. Czy to zaufanie da się odbudować?

– Pamiętając, co w 2014 r. stało się z otwartymi funduszami emerytalnymi, najważniejsze z punktu widzenia budowy zaufania do systemu jest przekonanie pracowników, że pieniądze gromadzone w PPK są ich prywatną własnością – mówi Marek Winiarski, dyrektor Biura Zarządzania Aktywami Pocztylion-Arka PTE S.A. – Jak podkreśla, autorzy projektu doskonale zdawali sobie z tego sprawę, wprowadzając do ustawy zapisy wprost o tym mówiące.

– Trudno sobie wyobrazić mocniejsze zabezpieczenie gwarantujące prywatny charakter gromadzonych środków – dodaje Marek Winiarski.

Najlepsze wzorce

Zatem PPK to zupełnie inny system niż OFE. Co więcej, jest to reforma, która wyciąga wnioski z błędów popełnionych przy wprowadzaniu OFE. I korzysta z najlepszych na świecie doświadczeń związanych z budowaniem kapitałowych programów emerytalnych.

Pracownicze plany kapitałowe są wzorowane na podobnym systemie wprowadzonym z sukcesem w Wielkiej Brytanii. Tam nowy program emerytalny dla pracowników ruszył ponad dekadę temu. Brytyjczycy tak samo jak Polacy zderzyli się z problemem demograficznym – starzejącym się społeczeństwem. Rozwiązaniem było zwiększenie świadomości obywateli i zachęcenie ich do dodatkowego odkładania i inwestowania środków na czas po zakończeniu aktywności zawodowej. Tak jak u nas automatycznie zapisani zostali wszyscy pracownicy. I tak jak u nas mogą się z niego wypisać. Ci różnie na to zareagowali. Firmy, które miały problem ze znalezieniem i utrzymaniem pracowników, przyjęły go z zadowoleniem. Pozostałe potraktowały jak obowiązek. Za uchylanie się od udziału w programie, tak jak u nas, przewidziano kary. Tak jak u nas w programie bierze udział instytucja reprezentująca państwo – NEST. To pod jej skrzydła trafiła znakomita większość mikro- i małych przedsiębiorstw. U nas taką instytucją jest PFR TFI. Na początku do brytyjskich PPK przystąpiło 55 proc. pracowników. Obecnie poziom partycypacji wynosi już 87 proc.

– Poziom partycypacji w PPK jest chyba dla wszystkich największą niewiadomą – wskazuje Marek Winiarski. Jego zdaniem w początkowym okresie duży wpływ na jej zwiększenie może mieć dokładne wytłumaczenie pracownikom systemu dopłat, który na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco skomplikowany, ale w rzeczywistości jest dla nich bardzo atrakcyjny i powinien stanowić istotną zachętę do pozostania w systemie.

– W kolejnych latach kluczowe będą oczywiście stopy zwrotu wpływające na wartość zgromadzonych środków – zaznacza dyrektor Biura Zarządzania Aktywami Pocztylion- Arka PTE S.A.

PPK Pocztylion, inwestując pieniądze zgromadzone w ramach pracowniczych planów kapitałowych, będzie korzystał z doświadczenia globalnego gracza – Invesco Investment Solutions, swojego akcjonariusza. Specjaliści z Invesco mają bogate doświadczenie na 25 rynkach, w tym szczególnie w zarządzaniu funduszami zdefiniowanej daty w podobnych do PPK programach w USA i Wielkiej Brytanii. A pieniądze odłożone w ramach PPK będą inwestowane właśnie w tego typu fundusze.

Każdy pracownik biorący udział w programie zostanie automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swej daty urodzenia. Uczestnik PPK inwestuje z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz ten – w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia – ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków. Uzyskiwanie maksymalnych stóp zwrotu przy jak najmniejszym ryzyku jest właśnie głównym założeniem inwestycyjnym PPK Pocztylion.

""

pieniadze.rp.pl

Więcej informacji na: www.ppkpocztylion.pl

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z POCZTYLION-ARKA PTE S.A.

Już jesienią pracownicy zaczną odprowadzać pierwsze składki do pracowniczych planów kapitałowych. To nowy program utworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności, które mają zapewnić Polakom dodatkowe środki na emeryturze.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PPK
Dopłata roczna do PPK w sobotę na koncie. Jest jeden warunek
PPK
PZU wyprzedził konkurencję na starcie PPK
PPK
Globalne doświadczenie pomoże w zarządzaniu PPK
PPK
PZU ma potencjał, by zapewnić wszechstronne wsparcie przy PPK
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
PPK
PPK to dla pracowników same korzyści
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą