Globalne doświadczenie pomoże w zarządzaniu PPK

Pocztylion-Arka PTE S.A., inwestując pieniądze zgromadzone w ramach pracowniczych planów kapitałowych, będzie korzystał z doświadczenia globalnego gracza – Invesco Investment Solutions, swojego akcjonariusza.

Publikacja: 18.07.2019 11:00

Globalne doświadczenie pomoże w zarządzaniu PPK

Foto: Uzyskiwanie maksymalnych stóp zwrotu przy jak najmniejszym ryzyku jest głównym założeniem inwestycyjnym PPK Pocztylion. Fot/AdobeStock

Pocztylion-Arka PTE S.A. chce w ten sposób postawić na jakość zarządzania środkami i tym zachęcać klientów do wyboru jego oferty. Specjaliści z Invesco mają bogate doświadczenie na 25 rynkach, w tym szczególnie w zarządzaniu funduszami zdefiniowanej daty w podobnych do PPK programach w USA i Wielkiej Brytanii.

PPK to jedna z największych zmian na rynku finansowym w Polsce w ostatnich latach. Wprowadzany jest bowiem nowy system długoterminowego gromadzenia kapitału na przyszłość. Wraz z początkiem lipca PPK objęły już największe firmy – na razie te zatrudniające ponad 250 pracowników. Stopniowo jednak program będzie wdrażany w coraz mniejszych przedsiębiorstwach i instytucjach.

Brytyjski wzorzec

Jednak nasz program nie jest ewenementem. Jest zbliżony do systemu stworzonego w ostatnich latach w Wielkiej Brytanii, który odniósł tam wielki sukces. Brytyjczycy wprowadzili pracownicze programy emerytalne z automatycznym zapisem w 2008 r., modyfikując przepisy regulujące działalność istniejących już dobrowolnych programów pracowniczych. Na początku do „brytyjskich PPK” przystąpiło 55 proc. pracowników. Obecnie poziom partycypacji wynosi już 87 proc.

Pocztylion-Arka PTE S.A., pogłębiając kooperację z Invesco, chce skorzystać z doświadczeń firmy właśnie na gruncie brytyjskich i amerykańskich programów emerytalnych. Invesco, obsługując klientów w ponad 150 krajach na całym świecie, zatrudnia ponad 7400 pracowników, w tym około 750 wyspecjalizowanych profesjonalistów inwestycyjnych. W Polsce, będąc akcjonariuszem Pocztylio-Arka PTE S.A., obecne jest także na rynku nieruchomości jako właściciel między innymi centrum handlowo-biurowego przy placu Unii w Warszawie czy Galerii Krakowskiej.

– Invesco zarządza różnymi klasami aktywów, przy czym tylko w produktach takich jak fundusze zdefiniowanej daty posiada ponad 100 mld USD i to doświadczenie jest dla nas bezcenne – mówi Adam Gola, prezes zarządu Pocztylion-Arka PTE SA.

– Firma była prekursorem w Stanach Zjednoczonych w zakresie wprowadzania takich właśnie produktów. Dzięki współpracy z Invesco w PPK Pocztylion mamy do dyspozycji unikalny w skali globalnej zespół wyjątkowych specjalistów z siedzibą w Londynie czy w Houston. Kilkadziesiąt osób, w większości z tytułem doktora, które zajmują się wyłącznie analizami pod kątem zarządzania takim produktami jak fundusze zdefiniowanej daty. Pocztylion będzie korzystał z ich kompetencji, wiedzy i posiadanego już doświadczenia. W praktyce będą oni częścią naszego zespołu inwestycyjnego w kraju – dodaje Adam Gola.

Inwestycje dostosowane do wieku klienta

Zarządzaniem środkami gromadzonymi w ramach PPK zajmą się profesjonaliści – ustawa stawia wysokie wymagania instytucjom, które będą się tym zajmować. Spełniło je 19 instytucji i to spośród nich pracodawcy mogą wybierać usługodawcę zarządzania aktywami.

Podmioty, które zostały dopuszczone do rynku PPK, są wpisane do ewidencji PPK, a ich oferta znajduje się na rządowym portalu Moje PPK.

Środki gromadzone przez uczestników w ramach PPK będą inwestowane w dedykowane fundusze inwestycyjne, które ograniczają poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika. Są to tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Każdy pracownik biorący udział w programie zostanie automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swej daty urodzenia. Uczestnik PPK inwestuje z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz ten, w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków.

Uzyskiwanie maksymalnych stóp zwrotu przy jak najmniejszym ryzyku jest właśnie głównym założeniem inwestycyjnym PPK Pocztylion. Fundamentem działalności jest długoterminowe podejście do inwestycji oraz stała, ścisła kontrola ryzyka, unikanie agresywnych i spekulacyjnych działań. Współpraca z Invesco ma w tym pomóc.

– PPK Pocztylion zapewnia wsparcie na każdym etapie współpracy z pracodawcą – mówi Adam Gola. Jak podkreśla, firma służy pomocą i wiedzą merytoryczną na każdym etapie wdrażania PPK, w tym także w zakresie komunikacji z pracownikami oraz edukacji o pracowniczych planach kapitałowych.

– Posiadamy najnowocześniejsze zaplecze technologiczne, a dzięki dedykowanej aplikacji PPK gwarantujemy skuteczne wsparcie w zakresie zarówno obsługi formalnej, jak i dalszego prowadzenia oraz zarządzania PPK – dodaje prezes Pocztylion-Arka PTE S.A.

""

pieniadze.rp.pl

– Materiał powstał we współpracy z Pocztylion-Arka PTE S.A.

Więcej informacji na: www.ppkpocztylion.pl

Pocztylion-Arka PTE S.A. chce w ten sposób postawić na jakość zarządzania środkami i tym zachęcać klientów do wyboru jego oferty. Specjaliści z Invesco mają bogate doświadczenie na 25 rynkach, w tym szczególnie w zarządzaniu funduszami zdefiniowanej daty w podobnych do PPK programach w USA i Wielkiej Brytanii.

PPK to jedna z największych zmian na rynku finansowym w Polsce w ostatnich latach. Wprowadzany jest bowiem nowy system długoterminowego gromadzenia kapitału na przyszłość. Wraz z początkiem lipca PPK objęły już największe firmy – na razie te zatrudniające ponad 250 pracowników. Stopniowo jednak program będzie wdrażany w coraz mniejszych przedsiębiorstwach i instytucjach.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PPK
Dopłata roczna do PPK w sobotę na koncie. Jest jeden warunek
PPK
PZU wyprzedził konkurencję na starcie PPK
PPK
Oszczędności w PPK prywatną własnością uczestnika
PPK
PZU ma potencjał, by zapewnić wszechstronne wsparcie przy PPK
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
PPK
PPK to dla pracowników same korzyści
PPK
PPK: Pracodawca z nowymi obowiązkami