PPK – podstawowe informacje cz. II

W tym roku rusza program długoterminowych oszczędności, który ma zapewnić Polakom dodatkowe środki na emeryturze.

Publikacja: 16.01.2019 15:03

PPK – podstawowe informacje cz. II

Foto: Adobe Stock

Pieniądze na starość

Oszczędności w PPK to nie będzie emerytura, ale dodatkowe środki na starość. Pieniądze z PPK będzie można wypłacić z chwilą ukończenia 60 lat, niezależnie od tego, kiedy uczestnik PPK przechodzi na emeryturę. Można będzie wypłacić całość oszczędności jednorazowo, ale bardziej opłacalne podatkowo będzie rozłożenie wypłat w ten sposób, że wypłata jednorazowa wyniesie maksymalnie 25 proc., a pozostała kwota rozłożona zostanie na dziesięć lat.

Kolejną opcją będzie wypłata środków w formie świadczenia małżeńskiego. Takie rozwiązanie będzie można zastosować w sytuacji, gdy współmałżonek również osiągnie 60. rok życia i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać w wypłaty w takiej formie. Świadczenie małżeńskie będzie wypłacane przez 20 miesięcy, jego wysokość ustalana będzie przez podzielenie łącznej wysokości środków zgromadzonych w PPK przez uczestnika i małżonka uczestnika przez taką liczbę rat.

W dwóch sytuacjach z pieniędzy zaoszczędzonych w PPK będzie można skorzystać wcześniej. Uczestnik PPK będzie miał możliwość wypłaty środków w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup mieszkania, o ile nie ukończył 45 lat (do 100 proc. środków, z obowiązkiem zwrotu) oraz wypłaty środków w sytuacji poważnej choroby (do 25 proc. środków, bez obowiązku zwrotu).

Jeśli w trakcie oszczędzania uczestnik PPK uzna, że jest niezadowolony ze sposobu inwestowania pieniędzy albo jego zarobki spadną, będzie mógł zrezygnować z przekazywania wpłat do PPK. Mało tego, będzie mógł również wypłacić zgromadzone pieniądze, ale będzie się to wiązało koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych, ale też zwrotem dopłat ze strony państwa oraz 30 proc. wartości wpłat pracodawcy, gdyż były one zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne. Pobrane 30 proc. nie przepadnie, ale zostanie zapisane pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie społeczne w ZUS.

Ile można zaoszczędzić?

Osoba, która zarabia miesięcznie 4500 zł, przy podstawowych wpłatach pracownika i pracodawcy, czyli 3,5 proc, może w ciągu 10 lat zaoszczędzić 29 963,59 zł, przez 20 lat 85 740,07 zł, a przez 40 lat – 386 976,74 zł. Przy maksymalnych dodatkowych wpłatach pracownika i pracodawcy (8 proc.) oszczędności mogę być naprawdę duże: w ciągu 10 lat może zaoszczędzić 63 720,84 zł, przez 20 lat 182 864,32 zł, a przez 40 – 826 332,38 zł. Przyjęto stałą stopę zwrotu w wysokości 6,5 proc. rocznie (jest to założenie optymistyczne) oraz inwestowanie całości zgromadzonego kapitału.

Kiedy wejdą nowe rozwiązania?

Nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy.

  • od 1 lipca 2019 r. będą one obowiązkowe dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;
  • od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;
  • od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;
  • od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Nie oznacza to, że pracownicy już w lipcu odprowadzą pierwsze składki (wpłaty). Nastąpi to dopiero w listopadzie 2019 r. Przepisy zostały tak skonstruowane, że wpłat dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin trzech miesięcy zatrudnienia. Co oznacza, że jeśli pracodawca przyjmie pracownika do pracy 1 lipca, to trzy miesiące miną z końcem września, więc umowę o prowadzenie PPK trzeba zawrzeć do 10 października, a składki będą odprowadzone w następnym miesiącu.

Czytaj więcej o produktach emerytalnych dostępnych w PKO TFI

PPK
Dopłata roczna do PPK w sobotę na koncie. Jest jeden warunek
PPK
PZU wyprzedził konkurencję na starcie PPK
PPK
Oszczędności w PPK prywatną własnością uczestnika
PPK
Globalne doświadczenie pomoże w zarządzaniu PPK
PPK
PZU ma potencjał, by zapewnić wszechstronne wsparcie przy PPK
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy