Kto przystąpi do PPK

Jesienią do nowego systemu długoterminowego oszczędzania zaczną wpływać pierwsze oszczędności Polaków.

Publikacja: 21.02.2019 14:54

Kto przystąpi do PPK

Foto: 123RF

Na początek tylko największe przedsiębiorstwa

Za utworzenie PPK w firmie będzie odpowiedzialny pracodawca. PPK będą obowiązkowe dla każdego podmiotu zatrudniającego osoby, wobec których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do ZUS. Poza pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy PPK obejmą również m. in. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy wykonujące pracę nakładczą. Obowiązek w równym stopniu obejmuje agencje pracy tymczasowej, także w stosunku do pracowników tymczasowych, wykonujących pracę zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenia.

Zatem pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzane są składki emerytalne i rentowe do ZUS, dokona wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK pracownika oraz otworzy za jej pośrednictwem dla niego imienny rachunek, na którym będą gromadzone jego oszczędności – prywatne konto PPK.

Czytaj także: PPK – podstawowe informacje 

PPK docelowo ma udostępnić swoim pracownikom większość firm w Polsce. Jednak w pierwszej kolejności obejmą niemal 3,6 tys. największych firm, które zatrudniają co najmniej 250 osób. W sumie pracuje w nich 3,1 mln osób. W kolejnych krokach do PPK stopniowo będą włączane coraz mniejsze firmy i instytucje.

  • od 1 lipca 2019 r. będą one obowiązkowe dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;
  • od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;
  • od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;
  • od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Zapis z automatu

Do PPK będzie obowiązywać tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat. Powyżej tego wieku pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu. Warunkiem jest odpowiedni staż pracownika w danej firmie, który wynosi co najmniej 3 miesiące w ostatnim roku. Osoby, które ukończyły 70 lat nie mają możliwości przestąpienia do programu. W każdym momencie pracownik będzie miał możliwość odstąpienia od udziału w PPK, podpisując specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK oraz związanych z tym korzyści, takich jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony Państwa.

Każdy pracownik, który zrezygnował z wpłat do PPK, co 4 lata będzie jednak ponownie automatycznie zapisywany do PPK przez pracodawcę. Po ponownym zapisaniu do PPK znów będzie miał prawo do rezygnacji z programu. Dobrowolność uczestnictwa nie pozwala jednak pracodawcy nakłaniać uczestników do rezygnacji z PPK. Takie działanie jest zabronione i karalne. Jeśli zostanie stwierdzone, że pracodawca albo osoba upoważniona do działania w jego imieniu nakłania uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania, to pracodawca podlega karze grzywny.

Istnieją wyjątki, w których pracodawca nie będzie musiał utworzyć PPK. Z tego obowiązku będzie zwolniony m. in. mikroprzedsiębiorca, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Obowiązkiem tym nie będą także objęte firmy, które prowadzą już Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5proc. dla min. 25 proc. osób zatrudnionych.

Jakimi kryteriami powinien się kierować Pracodawca przy wyborze instytucji finansowej?

Piotr Żak, Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych w PKO TFI: Przy wyborze instytucji finansowej, która będzie zarządzać PPK w firmie, Pracodawca powinien zwrócić uwagę na doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi bądź emerytalnymi, w szczególności funduszami cyklu życia. Ważna kwestia, na jaką należy także zwrócić uwagę, to stabilność wyników, jakie fundusze zarządzane przez daną instytucję osiągały w przeszłości. Choć wiadomo, że wyniki historyczne nie muszą się powtórzyć, to ich stabilność świadczy o wyważonym i przemyślanym sposobie zarządzania powierzonymi aktywami. Ponadto istotne jest, czy instytucja finansowa oferuje wsparcie dla Pracodawcy i Pracowników przy uruchamianiu i prowadzeniu PPK, np. poprzez udostępnienie aplikacji pomocnej przy administrowaniu planem bądź dedykowanej infolinii dla Pracodawcy i Pracowników.

Czytaj więcej o produktach emerytalnych dostępnych w PKO TFI

Na początek tylko największe przedsiębiorstwa

Za utworzenie PPK w firmie będzie odpowiedzialny pracodawca. PPK będą obowiązkowe dla każdego podmiotu zatrudniającego osoby, wobec których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do ZUS. Poza pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy PPK obejmą również m. in. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy wykonujące pracę nakładczą. Obowiązek w równym stopniu obejmuje agencje pracy tymczasowej, także w stosunku do pracowników tymczasowych, wykonujących pracę zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenia.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
PPK
Dopłata roczna do PPK w sobotę na koncie. Jest jeden warunek
PPK
PZU wyprzedził konkurencję na starcie PPK
PPK
Oszczędności w PPK prywatną własnością uczestnika
PPK
Globalne doświadczenie pomoże w zarządzaniu PPK
PPK
PZU ma potencjał, by zapewnić wszechstronne wsparcie przy PPK
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu