E-faktoring nawet dla freelancerów

Fintechy coraz skuteczniej konkurują z bankami o klientów korzystających lub chcących skorzystać z faktoringu.

Faktoring wchodzi już do internetu

Firmy coraz częściej wybierają ten sposób finansowania zamiast kredytu obrotowego. W tym roku wzrost rynku ma sięgnąć 15 proc.

Faktoring nie jest trudny

Faktoring coraz częściej zastępuje kredyt obrotowy i w porównaniu z kredytem ma dużą zaletę – spółka nie zawsze musi się wykazać dobrą historią kredytową czy zabezpieczeniami. Najważniejsi są wiarygodni kontrahenci.

Finansowanie obrotowe bez kredytu

Z usługi faktoringu mogą korzystać zarówno spółki duże, jak i z sektora MŚP, a nawet mikroprzedsiębiorstwa. Dzięki temu unikają zatorów płatniczych i poprawiają swoją płynność.

Popyt na faktoring stale rośnie

Po trzech kwartałach 2017 r. firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów zarządzały powierzonymi przez klientów wierzytelnościami o wartości 132,1 mld zł. To o 17,3 proc. więcej niż przed rokiem.