Wpłaty do PPK

Pieniądze wpływające na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i Państwa.

Publikacja: 21.02.2019 16:15

Wpłaty do PPK

Foto: Adobe Stock

Ile wpłacimy do PPK

Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i Państwa. Zarówno w przypadku wpłat po stronie pracownika, jak i pracodawcy wysokość wpłat będzie naliczana procentowo od wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wpłat jednak nie będzie się naliczać od tych składników wynagrodzenia, od których nie są opłacane składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, np. nie ma naliczenia wpłat do PPK od nagród jubileuszowych.

Podstawowa składka pracownika będzie wynosić 2 proc. Jedynie w przypadku osób zarabiających najmniej (poniżej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia) składki będą mogły wynosić mniej niż 2 proc., ale minimalnie 0,5 proc. Taka osoba może w każdym momencie zmienić wysokość wpłaty podstawowej w przedziale 0,5–2 proc. wynagrodzenia. Może też zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub z niej zrezygnować.

Składka podstawowa od pracodawcy będzie wynosić 1,5 proc. bez względu na to ile zarabia pracownik i jaka jest jego wysokość wpłaty podstawowej.

Zarówno uczestnik, jak i pracodawca mogą wpłacać do PPK dodatkowe kwoty. Wysokość składki dodatkowej można zwiększać do 4 proc. z każdej ze stron. Zatem pracownik może wpłacać dodatkowo do 2 proc. wynagrodzenia. Wystarczy, jeśli złoży pracodawcy odpowiednią deklarację. W każdym czasie może też zmienić swoją dyspozycję i przestać wpłacać dodatkową kwotę na PPK. Pracodawca może dodatkowo dopłacać do PPK danego pracownika do wysokości 2,5 proc. jego wynagrodzenia. Dodatkowe wpłaty na PPK od pracodawcy nie muszą być równe dla wszystkich pracowników. Maksymalna miesięczna wpłata do PPK może więc wynosić łącznie 8 proc. wynagrodzenia.

Dopłaci także Państwo

Wpłaty ze strony Państwa to określone kwoty niezależne od wysokości dochodów pracownika. Każdy, kto zdecyduje się oszczędzać w PPK, otrzyma po trzech miesiącach jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Można ją dostać tylko raz, niezależnie od liczby PPK, w których się uczestniczy. Następnie co roku, Fundusz Pracy będzie zasilać konto pracownika kwotą 240 zł, ale pod jednym warunkiem: w danym roku trzeba zgromadzić na swoim rachunku w PPK środki równe co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

Wpłaty finansowane przez państwo pochodzić będą z Funduszu Pracy, który jest państwowym funduszem celowym. Pracodawca jest zobowiązany do obliczania i przekazywania do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych zarówno przez siebie, jako podmiotu zatrudniającego, jak i wpłat pokrywanych przez pracownika – uczestnika PPK. Wpłat dokonuje się do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK.

Policz ile odłożysz

Na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju można znaleźć specjalny kalkulator, który pozwoli oszacować kwotę, którą odłożymy w ramach PPK. Dane, które są niezbędne do wypełnienia to wiek, w którym przystępuje się do PPK oraz wynagrodzenie brutto. Kalkulator sam uwzględnia podstawową miesięczną wpłatę w wysokości 2 proc. pensji oraz część płaconą przez pracodawcę w wysokości 1,5 proc. Możliwe jest podniesienie wysokości deklarowanych wpłat. Pracownik może łącznie wpłacić 4 proc. wynagrodzenia brutto (czyli dodatkowe 2 proc.). Pracodawca również może wpłacić 4 proc. (dodatkowe 2,5 proc.). W trakcie wypełniania danych w kalkulatorze, wpisuje się również do którego roku życia chcemy oszczędzać (minimalny wiek to 60 lat). Do tego dochodzi informacja, w jakiej formie chcemy, by wypłacono nasze środki – jednorazowo czy w ratach.

Czy uczestnictwo w PPK będzie wymagało od pracownika dużego zaangażowania?

Piotr Żak, Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych w PKO TFI: Uczestnictwo w PPK pozwoli każdej osobie w sposób automatyczny i co bardzo ważne systematyczny oszczędzać dodatkowe środki na przyszłość. Zdecydowaną korzyścią jest to, iż nie musimy tutaj pamiętać, aby co miesiąc odprowadzać środki do planu, zrobi to za nas pracodawca. Środki na konta uczestników PPK będę wpływały z trzech źródeł, tylko częściowo będą pobierane z wynagrodzenia netto, praktycznie drugie tyle dopłaci pracodawca, a ponadto możemy również liczyć na dopłatę powitalną i coroczną ze strony Państwa. Co roku otrzymamy zaświadczenie o stanie naszego indywidualnego rachunku w PPK, co pozwoli nam sprawdzać jak gromadzą się nasze oszczędności.

Ile wpłacimy do PPK

Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i Państwa. Zarówno w przypadku wpłat po stronie pracownika, jak i pracodawcy wysokość wpłat będzie naliczana procentowo od wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PPK
Dopłata roczna do PPK w sobotę na koncie. Jest jeden warunek
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
PPK
PZU wyprzedził konkurencję na starcie PPK
PPK
Oszczędności w PPK prywatną własnością uczestnika
PPK
Globalne doświadczenie pomoże w zarządzaniu PPK
PPK
PZU ma potencjał, by zapewnić wszechstronne wsparcie przy PPK