Na czele zestawienia Nationale-Nederlanden

Według rankingu „Rzeczpospolitej" najlepsze IKE w formie ubezpieczenia na życie z UFK oferuje Nationale-Nederlanden. Na podium znalazły się jeszcze towarzystwa: PZU Życie oraz PKO Życie.

Publikacja: 09.11.2016 18:54

IKE w firmie ubezpieczeniowej cieszy się największą popularnością (w porównaniu z innymi formami, np. IKE w TFI, w banku, w biurze maklerskim). Spośród 868 tys. istniejących w Polsce IKE te prowadzone przez ubezpieczycieli stanowiły 65 proc. Jednak zaledwie 20 proc. IKE w formie ubezpieczenia z UFK to konta aktywne. Na pozostałe rachunki nie wpłynęła przez rok żadna suma.

Sprawdź umowę

IKE w formie polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) ocenialiśmy podobnie jak te prowadzone przez TFI. Analizowaliśmy stopy zwrotu funduszy w czterech okresach (wzięliśmy pod uwagę fundusze akcji, obligacji, stabilnego wzrostu i pieniężne).

Pod względem wyników bezapelacyjnie najlepiej wypadło PZU Życie (42 pkt na 64 możliwe do zdobycia w tej kategorii). Za nim znalazł się Allianz, a dalej ex aequo PKO Życie i Nationale-Nederlanden.

Jednak dobre wyniki w przeszłości to nie wszystko. Bardzo ważne są także opłaty. Podobnie jak w TFI ich wysokość w dużym stopniu zależy od polityki inwestycyjnej danego funduszu; im bardziej agresywny, tym wyższa opłata za zarządzanie.

W przypadku polisy z UFK w ramach jednej umowy może występować kilka różnych opłat za zarządzanie. Dlatego warto bardzo dokładnie zapoznać się z umową przed jej podpisaniem. Część instytucji pobiera nie tylko opłatę za zarządzanie funduszem, ale także prowizję administracyjną na rzecz ubezpieczyciela. Do tego często dochodzą inne dodatkowe koszty, np. opłata od składki. Sprawdziliśmy to i za brak takich opłat bądź ich niską wartość przyznawaliśmy punkty.

Podobnie jak w przypadku TFI doceniliśmy także różnorodność oferty. Tutaj skupiliśmy się na takich cechach jak: liczba oferowanych UFK, możliwość lokowania środków za granicą, wbudowany komponent ochronny (polisa nie tylko pozwala inwestować środki poprzez fundusze, ale zapewnia też świadczenie np. w razie śmierci).

Gdy mamy ubezpieczenie z UFK, wpłacane przez nas pieniądze są lokowane w funduszach, które możemy dobrać stosownie do naszych preferencji i okresu oszczędzania. Decydując się na ubezpieczenie z UFK, od razu powinniśmy założyć, że będziemy wpłacać środki systematycznie i przez długi okres. Dla niektórych będzie to mobilizacja. Inni mogą się zniechęcić. Przed podpisaniem umowy trzeba koniecznie sprawdzić, jakie mogą być konsekwencje finansowe wycofania się z niej w krótkim czasie. Niekiedy wiążą się z tym wysokie opłaty.

Proklienckie rozwiązania

W styczniu weszły w życie przepisy korzystne dla nowych posiadaczy polis inwestycyjnych. Zgodnie z nimi klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od otrzymania po raz pierwszy rocznej informacji o wysokości przysługujących świadczeń (jest przesyłana mniej więcej po roku od zawarcia umowy). Wtedy trzeba się liczyć z opłatą wynoszącą maksymalnie 4 proc. wartości jednostek uczestnictwa funduszu.

Nowe przepisy ucywilizowały tego typu produkty. Wcześniej zdarzało się, że opłaty za wycofanie się z ubezpieczenia w pierwszych latach sięgały nawet 100 proc. wpłaconego kapitału. Wzbudzało to uzasadnione protesty klientów. Ale na zmianie prawa nie skorzystają osoby, które zawarły umowy z ubezpieczycielami przed wejściem w życie nowej ustawy.

Dobra wiadomość jest taka, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Polską Izbą Ubezpieczeń pracują nad tym, by ugody redukujące opłaty likwidacyjne objęły wszystkie sprzedane wcześniej polisy na życie z UFK. Dotychczas UOKiK narzucił obniżenie opłat 17 towarzystwom, ale dotyczy to tylko wybranych produktów.

Obligacje skarbowe

Dla ceniących niewielki, lecz stabilny zysk

Z myślą o tych, którzy cenią bezpieczeństwo i chcą trzymać kapitał na emeryturę w obligacjach skarbowych, stworzono IKE-Obligacje. Konto jest prowadzone na podstawie umowy, którą można podpisać wyłącznie w wybranych oddziałach PKO BP bądź punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP.

W ramach IKE-Obligacje można kupować wszystkie rodzaje obligacji oszczędnościowych oferowanych w PKO BP (dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie oraz dziesięcioletnie). Na koncie mogą znajdować się papiery różnych rodzajów.

Jak wynika z naszych szacunków, jeśli ktoś kupił skarbowe obligacje dziesięcioletnie w 2004 r., a po ich wykupie przez Ministerstwo Finansów reinwestował pieniądze w podobne papiery skarbowe, do dziś zarobił prawie 92 proc. Oprocentowanie obligacji skarbowych w ostatnich latach spadało. Obecnie stawka dla 10-letnich papierów wynosi 2,5 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

IKE w firmie ubezpieczeniowej cieszy się największą popularnością (w porównaniu z innymi formami, np. IKE w TFI, w banku, w biurze maklerskim). Spośród 868 tys. istniejących w Polsce IKE te prowadzone przez ubezpieczycieli stanowiły 65 proc. Jednak zaledwie 20 proc. IKE w formie ubezpieczenia z UFK to konta aktywne. Na pozostałe rachunki nie wpłynęła przez rok żadna suma.

Sprawdź umowę

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?