Jeden kontynent, różne wyniki funduszy

W chwili obecnej polscy inwestorzy mają do wyboru sześć funduszy krajowych TFI, inwestujących na rynku azjatyckim - piszą Analizy Online

Publikacja: 21.04.2013 17:20

Jeden kontynent, różne wyniki funduszy

Foto: Analizy Online

Wschodzące rynki południowo-wschodniej Azji stwarzają szanse na duże zyski, które wiążą się jednak z większą dozą nieprzewidywalności, a co za tym idzie większym ryzkiem inwestycyjnym. Polskie TFI nie specjalizują się w inwestowaniu w tym specyficznym regionie, stąd też większość aktywów w portfelach funduszy azjatyckich, stanowią jednostki innych funduszy zagranicznych.

Pomimo wrażenia podobnej konstrukcji portfela, po dokładniejszej analizie fundusze azjatyckie Analizy Online podzieliły, pod względem alokacji regionalnej, na trzy małe podgrupy:

Znaczenie alokacji regionalnej jest szczególnie widoczne, kiedy spojrzymy na stopy zwrotu z ostatnich 12 miesięcy. Lider – PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku, który zyskał prawie 6 proc., ulokował 18 proc. aktywów na rynku japońskim. To właśnie te udziały odbiły się korzystnie na wyniku portfela, gdyż zakupione przez PKO jednostki Aberdeen Global Japan Small Comapnies S2 (JPY), wypracowały w tym samym czasie blisko 50 proc.

 

 

Drugi najlepszy fundusz w tym samym okresie (4 proc.) – Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, również posiadał znaczące udziały na rynku japońskim (26 proc.). Na wzrost portfela Pioneera wpłyną głównie fundusz Pioneer Funds – Japanese Equity Class I (USD) Acc, który zyskał ponad 16 proc. W tym samym czasie najbardziej traciły fundusze lokujące aktywa w Chinach i Indiach. Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) stracił ponad 4 proc., a ING Chiny i Indie USD (ING FIO) – -2,75 proc.

Jak wskazują Analizy Online, decydując się na inwestycje na rynku azjatyckim warto zwrócić uwagę na rzeczywistą alokację regionalną funduszu. Lokując środki w stosunkowo małych proporcjach w Chinach, Indiach, Korei Południowej, Tajwanie, Indonezji czy Tajlandii – ING (L) Nowej Azji (ING SFIO), możemy spodziewać się zupełnie  innych stóp zwrotu, niż w przypadku funduszu opierającego się tylko na rynku chińskim i indyjskim – ING Chiny i Indie USD (ING FIO).

Dzisiejsza Azja południowo-wschodnia jest mocno zdywersyfikowanym regionem. W ostatnim czasie, z uwagi na luzowanie ilościowe przez Bank Japonii i pobudzenie tamtejszej gospodarki, najlepsze stopy zwrotu osiągnęły fundusze, które inwestowały część swoich środków na rynku japońskim.

Wschodzące rynki południowo-wschodniej Azji stwarzają szanse na duże zyski, które wiążą się jednak z większą dozą nieprzewidywalności, a co za tym idzie większym ryzkiem inwestycyjnym. Polskie TFI nie specjalizują się w inwestowaniu w tym specyficznym regionie, stąd też większość aktywów w portfelach funduszy azjatyckich, stanowią jednostki innych funduszy zagranicznych.

Pomimo wrażenia podobnej konstrukcji portfela, po dokładniejszej analizie fundusze azjatyckie Analizy Online podzieliły, pod względem alokacji regionalnej, na trzy małe podgrupy:

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami