Jeden kontynent, różne wyniki funduszy

W chwili obecnej polscy inwestorzy mają do wyboru sześć funduszy krajowych TFI, inwestujących na rynku azjatyckim - piszą Analizy Online

Publikacja: 21.04.2013 17:20

Jeden kontynent, różne wyniki funduszy

Foto: Analizy Online

Wschodzące rynki południowo-wschodniej Azji stwarzają szanse na duże zyski, które wiążą się jednak z większą dozą nieprzewidywalności, a co za tym idzie większym ryzkiem inwestycyjnym. Polskie TFI nie specjalizują się w inwestowaniu w tym specyficznym regionie, stąd też większość aktywów w portfelach funduszy azjatyckich, stanowią jednostki innych funduszy zagranicznych.

Pomimo wrażenia podobnej konstrukcji portfela, po dokładniejszej analizie fundusze azjatyckie Analizy Online podzieliły, pod względem alokacji regionalnej, na trzy małe podgrupy:

Znaczenie alokacji regionalnej jest szczególnie widoczne, kiedy spojrzymy na stopy zwrotu z ostatnich 12 miesięcy. Lider – PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku, który zyskał prawie 6 proc., ulokował 18 proc. aktywów na rynku japońskim. To właśnie te udziały odbiły się korzystnie na wyniku portfela, gdyż zakupione przez PKO jednostki Aberdeen Global Japan Small Comapnies S2 (JPY), wypracowały w tym samym czasie blisko 50 proc.

 

 

Drugi najlepszy fundusz w tym samym okresie (4 proc.) – Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, również posiadał znaczące udziały na rynku japońskim (26 proc.). Na wzrost portfela Pioneera wpłyną głównie fundusz Pioneer Funds – Japanese Equity Class I (USD) Acc, który zyskał ponad 16 proc. W tym samym czasie najbardziej traciły fundusze lokujące aktywa w Chinach i Indiach. Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) stracił ponad 4 proc., a ING Chiny i Indie USD (ING FIO) – -2,75 proc.

Jak wskazują Analizy Online, decydując się na inwestycje na rynku azjatyckim warto zwrócić uwagę na rzeczywistą alokację regionalną funduszu. Lokując środki w stosunkowo małych proporcjach w Chinach, Indiach, Korei Południowej, Tajwanie, Indonezji czy Tajlandii – ING (L) Nowej Azji (ING SFIO), możemy spodziewać się zupełnie  innych stóp zwrotu, niż w przypadku funduszu opierającego się tylko na rynku chińskim i indyjskim – ING Chiny i Indie USD (ING FIO).

Dzisiejsza Azja południowo-wschodnia jest mocno zdywersyfikowanym regionem. W ostatnim czasie, z uwagi na luzowanie ilościowe przez Bank Japonii i pobudzenie tamtejszej gospodarki, najlepsze stopy zwrotu osiągnęły fundusze, które inwestowały część swoich środków na rynku japońskim.

Wschodzące rynki południowo-wschodniej Azji stwarzają szanse na duże zyski, które wiążą się jednak z większą dozą nieprzewidywalności, a co za tym idzie większym ryzkiem inwestycyjnym. Polskie TFI nie specjalizują się w inwestowaniu w tym specyficznym regionie, stąd też większość aktywów w portfelach funduszy azjatyckich, stanowią jednostki innych funduszy zagranicznych.

Pomimo wrażenia podobnej konstrukcji portfela, po dokładniejszej analizie fundusze azjatyckie Analizy Online podzieliły, pod względem alokacji regionalnej, na trzy małe podgrupy:

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu