Teraz tylko tak rozliczymy się z fiskusem

Mikrorachunek jest tylko jeden i jest na stałe przypisany do podatnika
Mikrorachunek jest tylko jeden i jest na stałe przypisany do podatnika
Adobe Stock

Nowy rok przyniósł obowiązek wygenerowania indywidualnego rachunku, na które przelejemy wszystkie daniny państwowe.

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy płacący podatki: PIT, VAT, CIT, czyli osoby pracujące na etacie, umowach zlecenia itp. (w tym także czynni zawodowo emeryci i renciści), jak również osoby prowadzące firmy, powinni przelewać podatki należne budżetowi państwa na swój specjalny numer konta – mikrorachunek podatkowy. Co o tym rozwiązaniu muszą wiedzieć podatnicy? Jak zdobyć nowy numer rachunku?

Wprowadzenie przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową indywidualnych mikrorachunków ma uprościć podatnikom dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym czy przyspieszyć uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu podatków lub otrzymanie zwrotu nadpłaty na konto bankowe, co w ostatnim przypadku ma się odbywać na dotychczasowych zasadach.

Zwroty z tytułu podatków dochodowych PIT lub CIT oraz podatku od towarów i usług VAT spływać będą w dalszym ciągu na rachunki bankowe wskazane w CEIDG-1 lub odpowiednio NIP-8 lub na specjalny rachunek VAT działający w ramach mechanizmu podzielonej płatności split payment.

Warto sprawdzić: Najważniejsze zmiany w podatkach. Było ich ostatnio sporo

Jeden mikrorachunek podatkowy na całe życie

Mikrorachunek podatkowy jest tylko jeden i jest na stałe przypisany do podatnika. Zmieniając nazwisko czy swoje miejsce zamieszkania, siedzibę firmy, nie trzeba już sprawdzać adresu i numeru konta nowego urzędu skarbowego, wystarczy posługiwać się swoim indywidualnym numer mikrorachunku. Można go otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygenerować samodzielnie, korzystając z działającego 24/7 generatora mikrorachunku podatkowego zamieszczonego na stronie podatki.gov.pl.

Podstawą jego uzyskania jest numer PESEL – w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz podmiotów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT lub numer NIP – jeśli mowa o osobach prowadzących własną działalność gospodarczą czy będących czynnymi podatnikami VAT.

Co opłacimy mikrorachunkiem

Za pomocą mikrorachunku można płacić wyłącznie podatki dochodowe (PIT, CIT, ), ale również podatek od towarów i usług – VAT. Za pomocą podatkowego rachunku płatniczego należy też regulować podstawowe opłaty skarbowe czy administracyjne, czyli odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT, oraz koszty upomnienia.

Nie zapłacimy jednak za jego pomocą grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych, opłat za spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa czy opłat za dochody pozyskane ze sprzedaży majątku. Tego typu opłaty należy regulować na dotychczasowych zasadach i wpłacać na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.).

Warto sprawdzić: Podatek od darowizny w rodzinie nie każdy musi płacić

Jeśli małżeństwo rozlicza PIT wspólnie, podatek należy wpłacić na mikrorachunek podatkowy osoby, która jest wskazana w zeznaniu jako pierwsza. Jeśli petent popełni błąd i przeleje płatności na nieprawidłowy numer rachunku, może przyjść do właściwego urzędu skarbowego z potwierdzeniem polecenia przelewu i rozpocząć tradycyjną procedurę wyjaśniania błędu.

Pracodawcy nie muszą znać numerów mikrorachunków swoich podwładnych. Zaliczki na podatek pracowników, tak jak obecnie, mogą wpłacać sumarycznie na swój mikrorachunek podatkowy.

Dotychczasowe rachunki służące rozliczeniom podatkowym z tytułu PIT, CIT i VAT wygasły z końcem 2019 r.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony do ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii

Na co można liczyć w ramach tarczy antykryzysowej

Robimy przegląd ogłoszonych dotychczas programów łagodzących negatywne skutki gospodarcze pandemii koronawirusa. W ramach tarczy ...

Największe kwoty do oddania mają firmy z Litwy, Niemiec i Włoch.

Kraje, które mają największe długi w polskich firmach

Oficjalnie 714 zagranicznych firm ma dług u polskich przedsiębiorców w wys. 26,7 mln zł. ...

Księgowa z banku pomaga i mniejszym, i większym firmom

Rachunkom firmowym towarzyszą liczne usługi okołobankowe. Banki oferują nawet pomoc księgową lub prawniczą. Niektóre ...