Zwrot nadwyżki VAT można przyspieszyć

Zwrot nadwyżki VAT następuje w ciągu 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, ale termin ten można skrócić do 25 dni, jeśli spełnia się warunki.

Publikacja: 04.12.2019 10:48

Zwrot nadwyżki VAT można przyspieszyć

Foto: Adobe Stock

W Polsce na zwrot nadwyżki VAT standardowo czeka się aż 60 dni – dwa razy dłużej niż we Francji i sześć razy dłużej niż w Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorca może jednak przenieść nadwyżkę na kolejny okres rozliczeniowy, co ma zalety: gdyby się okazało, że podatek będzie wyższy niż naliczony, nadwyżka z poprzedniego okresu może zobowiązanie zmniejszyć lub nawet je pokryć. Ale nie zmienia to faktu, że pieniądze nawet przez dwa miesiące są zamrożone.

A mogą być zamrożone jeszcze dłużej, jeżeli okaże się, że w następnym miesiącu powstanie kolejna nadpłata. W takim przypadku warto pomyśleć o złożeniu wniosku o zwrot całości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub przynajmniej jego części.

Przyspieszenie zwrotu nadwyżki VAT nie zawsze jest jednak możliwe. Ma prawo się o to ubiegać przedsiębiorca, który przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających okres, za który składa wniosek o zwrot nadwyżki VAT, w ciągu 25 dni rozliczał podatek od towarów i usług oraz spełnia kilka innych warunków.

Kwota podatku wykazana przez niego w deklaracji wynika z faktur opłaconych z rachunku bankowego (ewentualnie SKOK) lub z innych faktur dokumentujących należności, jeżeli ich kwota nie przekracza 15 tys. zł. Szybszego zwrotu nadwyżki podatku mogą się domagać importerzy po uregulowaniu opłat wynikających z deklaracji importowej związanej ze sprowadzaniem towarów i usług. Kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie może przekraczać 3 tys. zł.

Faktury mogą być natomiast regulowane z kredytu bankowego, ale ważne, żeby były opłacone. Warto pamiętać, że późniejsze otrzymanie faktury korygującej do faktury, która jest podstawą ubiegania się o zwrot VAT w terminie przyspieszonym, nie ma wpływu na prawo do zwrotu. Fakturę korygującą uwzględnia się bowiem dopiero w rozliczeniu za okres, w którym korektę się otrzymało (art. 86 ust. 19a ustawy o VAT).

Urząd skarbowy powinien w ciągu 25 dni zwrócić przedsiębiorcy, który złoży wniosek o przyspieszenie zwrotu nadwyżki VAT wraz z deklaracją, różnicę w wysokości podatku na rachunek VAT (art. 87 ust. 6a ustawy o VAT). W takim przypadku zwrot nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych warunków – wystarczy zaznaczenie w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K pkt 68. Wprawdzie urząd skarbowy nie może terminu przedłużać, ale przedsiębiorca powinien pamiętać, że nie będzie miał pełnego dostępu do zwróconej kwoty podatku, ponieważ pieniądze z rachunku VAT są przeznaczone na konkretne cele. Od 1 listopada tych celów jest więcej. Z rachunku można uregulować nie tylko VAT, ale również podatek dochodowy od osób prawnych, osób fizycznych, akcyzowy, należności celne, a nawet składki na ZUS. Można też złożyć wniosek o przekazanie pieniędzy z konta VAT na rachunek firmowy otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Szykują się kolejne zmiany. Od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące m.in. odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe kontrahenta. Chodzi o sytuację, gdy płatność przekracza 15 tys. zł, a zostanie ona przelana na rachunek, który nie został ujęty w elektronicznym wykazie podatników VAT. Do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie niesie jeszcze ze sobą konsekwencji podatkowych.

Czasu na poznanie zasad funkcjonowania wykazu, sposobu wyszukiwania danych o kontrahentach, zweryfikowanie aktualności swoich danych oraz sprawdzenie, czy rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK widnieją w wykazie, jest coraz mniej.

warunki zwrotu VAT w 25 dni

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT skrócenie terminu zwrotu do 25 dni jest możliwe, gdy kwoty podatku naliczonego wynikają m.in. z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem
  • faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 tys. zł
  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34
  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca.

W Polsce na zwrot nadwyżki VAT standardowo czeka się aż 60 dni – dwa razy dłużej niż we Francji i sześć razy dłużej niż w Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorca może jednak przenieść nadwyżkę na kolejny okres rozliczeniowy, co ma zalety: gdyby się okazało, że podatek będzie wyższy niż naliczony, nadwyżka z poprzedniego okresu może zobowiązanie zmniejszyć lub nawet je pokryć. Ale nie zmienia to faktu, że pieniądze nawet przez dwa miesiące są zamrożone.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Księgowość
Pułapka dla prowadzących działalność nierejestrowaną. Uwaga na limity przychodu
Księgowość
Faktura uproszczona. To trzeba wiedzieć przed wystawieniem
Księgowość
Składki ZUS w 2024 roku o ponad 12 proc. w górę
Księgowość
Mniej przedsiębiorców skorzysta ze statusu małego podatnika w 2024 roku
Księgowość
Paragon na ladzie. Ogromny mandat od Fiskusa
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości