Zwrot nadwyżki VAT można przyspieszyć

Zwrot nadwyżki VAT następuje w ciągu 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, ale termin ten można skrócić do 25 dni, jeśli spełnia się warunki.

Publikacja: 04.12.2019 10:48

Zwrot nadwyżki VAT można przyspieszyć

Foto: Adobe Stock

W Polsce na zwrot nadwyżki VAT standardowo czeka się aż 60 dni – dwa razy dłużej niż we Francji i sześć razy dłużej niż w Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorca może jednak przenieść nadwyżkę na kolejny okres rozliczeniowy, co ma zalety: gdyby się okazało, że podatek będzie wyższy niż naliczony, nadwyżka z poprzedniego okresu może zobowiązanie zmniejszyć lub nawet je pokryć. Ale nie zmienia to faktu, że pieniądze nawet przez dwa miesiące są zamrożone.

A mogą być zamrożone jeszcze dłużej, jeżeli okaże się, że w następnym miesiącu powstanie kolejna nadpłata. W takim przypadku warto pomyśleć o złożeniu wniosku o zwrot całości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub przynajmniej jego części.

Przyspieszenie zwrotu nadwyżki VAT nie zawsze jest jednak możliwe. Ma prawo się o to ubiegać przedsiębiorca, który przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających okres, za który składa wniosek o zwrot nadwyżki VAT, w ciągu 25 dni rozliczał podatek od towarów i usług oraz spełnia kilka innych warunków.

Kwota podatku wykazana przez niego w deklaracji wynika z faktur opłaconych z rachunku bankowego (ewentualnie SKOK) lub z innych faktur dokumentujących należności, jeżeli ich kwota nie przekracza 15 tys. zł. Szybszego zwrotu nadwyżki podatku mogą się domagać importerzy po uregulowaniu opłat wynikających z deklaracji importowej związanej ze sprowadzaniem towarów i usług. Kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie może przekraczać 3 tys. zł.

Faktury mogą być natomiast regulowane z kredytu bankowego, ale ważne, żeby były opłacone. Warto pamiętać, że późniejsze otrzymanie faktury korygującej do faktury, która jest podstawą ubiegania się o zwrot VAT w terminie przyspieszonym, nie ma wpływu na prawo do zwrotu. Fakturę korygującą uwzględnia się bowiem dopiero w rozliczeniu za okres, w którym korektę się otrzymało (art. 86 ust. 19a ustawy o VAT).

Urząd skarbowy powinien w ciągu 25 dni zwrócić przedsiębiorcy, który złoży wniosek o przyspieszenie zwrotu nadwyżki VAT wraz z deklaracją, różnicę w wysokości podatku na rachunek VAT (art. 87 ust. 6a ustawy o VAT). W takim przypadku zwrot nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych warunków – wystarczy zaznaczenie w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K pkt 68. Wprawdzie urząd skarbowy nie może terminu przedłużać, ale przedsiębiorca powinien pamiętać, że nie będzie miał pełnego dostępu do zwróconej kwoty podatku, ponieważ pieniądze z rachunku VAT są przeznaczone na konkretne cele. Od 1 listopada tych celów jest więcej. Z rachunku można uregulować nie tylko VAT, ale również podatek dochodowy od osób prawnych, osób fizycznych, akcyzowy, należności celne, a nawet składki na ZUS. Można też złożyć wniosek o przekazanie pieniędzy z konta VAT na rachunek firmowy otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Szykują się kolejne zmiany. Od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące m.in. odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe kontrahenta. Chodzi o sytuację, gdy płatność przekracza 15 tys. zł, a zostanie ona przelana na rachunek, który nie został ujęty w elektronicznym wykazie podatników VAT. Do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie niesie jeszcze ze sobą konsekwencji podatkowych.

Czasu na poznanie zasad funkcjonowania wykazu, sposobu wyszukiwania danych o kontrahentach, zweryfikowanie aktualności swoich danych oraz sprawdzenie, czy rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK widnieją w wykazie, jest coraz mniej.

warunki zwrotu VAT w 25 dni

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT skrócenie terminu zwrotu do 25 dni jest możliwe, gdy kwoty podatku naliczonego wynikają m.in. z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem
  • faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 tys. zł
  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34
  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca.

W Polsce na zwrot nadwyżki VAT standardowo czeka się aż 60 dni – dwa razy dłużej niż we Francji i sześć razy dłużej niż w Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorca może jednak przenieść nadwyżkę na kolejny okres rozliczeniowy, co ma zalety: gdyby się okazało, że podatek będzie wyższy niż naliczony, nadwyżka z poprzedniego okresu może zobowiązanie zmniejszyć lub nawet je pokryć. Ale nie zmienia to faktu, że pieniądze nawet przez dwa miesiące są zamrożone.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
Pułapka dla prowadzących działalność nierejestrowaną. Uwaga na limity przychodu
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Księgowość
Faktura uproszczona. To trzeba wiedzieć przed wystawieniem
Księgowość
Składki ZUS w 2024 roku o ponad 12 proc. w górę
Księgowość
Mniej przedsiębiorców skorzysta ze statusu małego podatnika w 2024 roku
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Księgowość
Paragon na ladzie. Ogromny mandat od Fiskusa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży