Aż 44 proc. polskich firm nie wie, czym jest Krajowy System e-Faktur, choć może z niego korzystać od początku 2022 roku. Tak wynika z raportu WEBCON „Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?”. Wiedza przedsiębiorców, którzy słyszeli o KSeF, także pozostawia sporo do życzenia. 

Co trzeci ankietowany wie o wymogu wystawiania faktur elektronicznych, co czwarty wiąże wdrożenie KSeF z szybszym zwrotem podatku VAT, ale także co czwarty nie potrafi wskazać żadnych szczegółów nowego systemu. Jednocześnie, większość ankietowanych uważa wprowadzane zmiany za korzystne. 32 proc. twierdzi, że KSeF ułatwi proces fakturowania, a 29 proc., że przyspieszy jego cyfryzację. Co czwarta firma zwraca uwagę na dodatkowe koszty.

Z raportu WEBCON wynika, iż największą świadomość nowych regulacji związanych z procesem fakturowania ma branża produkcyjna (65 proc. wskazań na tak). Najmniej zaznajomione z tematem są firmy handlowe, wśród których 49 proc. nie wie, co czeka je w przyszłości.

Czytaj więcej

Od przyszłego roku tylko standardowa faktura elektroniczna

Im więcej dokumentów księgowych wystawia przedsiębiorca, tym większą ma wiedzę o KSeF. Wśród organizacji, które wystawiają najmniej faktur (do 10 miesięcznie), 60 proc. nigdy nie słyszało o nadchodzących zmianach. W firmach, gdzie miesięcznie wystawianych jest więcej niż 10 faktur, ponad 60 proc. zapytanych wie, co je czeka od 2024 roku. W przypadku firm wystawiających od 500 do 1000 faktur, ten wskaźnik wynosi aż 78 proc..

- Nie wszystkie zakamarki polskiego biznesu zostały już zdigitalizowane. W szczególności dotyczy to najmniejszych organizacji – wśród nich co druga firma nigdy nie słyszała o KSeF. Przedsiębiorcy nie wiedzą, że już za półtora roku wszystkie faktury będą musieli obsługiwać za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur. Ta niewiedza wiąże się z ryzykiem, że nie zdążą odpowiednio przygotować swoich firm na nadchodzące zmiany – podkreśla Łukasz Wróbel, Wiceprezes WEBCON.

Luki w wiedzy

Okazuje się, że wiedza polskich organizacji o KSeF jest niepełna. Co czwarta firma wie, czym jest Krajowy System e-Faktur, jednak nie potrafi powiedzieć na ten temat nic więcej. Cechą systemu, na którą wskazuje najwięcej przedsiębiorców, jest możliwość wystawiania i przesyłania elektronicznych dokumentów księgowych (45 proc. wskazań). Jedynie 36 proc. zapytanych zdaje sobie sprawę, że cyfrowa forma faktury będzie obligatoryjna dla całego biznesu w Polsce. Program jest bezpłatny i powszechny oraz wprowadza jednolity wzorzec faktury dla wszystkich – na te cechy wskazuje po 35 proc. przedsiębiorców.

Świadomość korzyści wynikających z wdrożenia KSeF jest tym większa, im więcej faktur wystawia firma. W organizacjach, które wystawiają do 10 faktur miesięcznie, aż 31 proc. zapytanych nie potrafi nic powiedzieć o nowych regulacjach. W firmach, gdzie miesięcznie wystawianych jest do 50 faktur – ten wskaźnik wynosi 24 proc., a w przypadku firm wystawiających od 500 do 1000 faktur, już tylko 8 proc.

Firmy dostrzegają korzyści

Największe korzyści z KSeF, na jakie wskazali przedsiębiorcy, to automatyzacja wystawiania i przesyłania faktur oraz jednolity wzór dokumentów księgowych (po 35 proc. wskazań). Dla prawie co trzeciego przedsiębiorcy liczy się także szybszy zwrot VAT (32 proc. wskazań).

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Dla sektora handlowego najważniejsza jest automatyzacja procesu fakturowania (41 proc.) i możliwość archiwizacji faktur przez 10 lat (33 proc. - najwyższy wskaźnik wśród badanych branż). Branża usługowa również docenia automatyzację i jednolity wzór dokumentów (po 34 proc. wskazań). Firmy produkcyjne doceniają przede wszystkim ujednolicenie wzoru dokumentów (40 proc.) oraz szybszy zwrot VAT (39 proc.). Aspekt podatku od towarów i usług jest ważniejszy tylko dla branży budowlanej (44 proc. wskazań).

Jednak ulga

Raport wskazuje, że więcej firm postrzega wprowadzone regulacje za korzystne niż wiążące się z trudnościami (61 proc. vs. 39 proc.). Co trzeci polski przedsiębiorca twierdzi, że KSeF ułatwi proces fakturowania, a 29 proc. ankietowanych uważa, że przyspieszy jego cyfryzację. 24 proc. organizacji zwraca uwagę na dodatkowe koszty, a 15 proc. obawia się komplikacji związanych z wdrożeniem KSeF.

- Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że digitalizacja firmowej dokumentacji, w tym obiegu faktur, zaczyna się od największych firm, gdzie tej dokumentacji jest najwięcej. Duże firmy najszybciej dostrzegają korzyści z przejścia z tradycyjnego modelu działania na cyfrowy. KSeF jest doskonałym katalizatorem cyfrowej transformacji także w firmach mniejszych. Zapewniam, że korzyści są tego warte, co dostrzegamy wśród naszych klientów każdej wielkości – mówi  Łukasz Wróbel.